Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Contenido principal

Cotització al règim general de la Seguretat Social

La cotització a la Seguretat Social és obligatòria. L'obligació de cotitzar neix en començar l'activitat, es manté durant tot el període en què el treballador desenvolupa la seva activitat i només s'extingeix quan es deixen de prestar els serveis, sempre que es comuniqui la baixa en el temps i forma establerts.

Aquesta obligació s'estén també a diverses situacions laborals en què el contracte de treball queda en suspens i mentre no s'extingeixi la relació laboral, com és ara: La incapacitat laboral temporal (IT), les situacions de maternitat i paternitat, risc durant l'embaràs i durant la lactància natural, períodes de permisos i llicències que no donin lloc a excedència, vacacions anuals no gaudides i abonades en extingir-se el contracte de treball, etc.

De la mateixa manera, una vegada s'hagi extingit la relació laboral i mentre siguin beneficiaris de les prestacions per desocupació, subsisteix l'obligació de cotitzar (el Servei Públic d'Ocupació Estatal és qui assumeix l'aportació empresarial).

Contenido complementario
${loading}