Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Assegurança escolar

Procediment

Procediment d'Assegurança Escolar

Informació general


Objecte:

És una Assegurança que protegeix als estudiants, menors de 28 anys, que cursen estudis oficials des de  3r d' Educació Secundària Obligatòria (ESO), fins el final del 3r cicle universitari,  mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia , accident escolar i infortuni familiar.

Causants:

L'estudiant

Prestacions:
 • Accident escolar: assistència mèdica i farmacèutica, indemnitzacions econòmiques per incapacitat i despeses de sepeli.
 • Malaltia: Assistència mèdica, assistència farmacèutica i despeses de sepeli. Inclou la cirurgia general, neuropsiquiatria, tocologia, tuberculosi pulmonar i òssia. En determinats casos es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, quimioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia  i cirurgia maxil·lofacial.
 • Infortuni familiar: Prestació econòmica per defunció del cap de família o  ruïna familiar.
Beneficiaris:

El beneficiari de les prestacions de l'assegurança escolar és l'estudiant, tret de les indemnitzacions per defunció per accident o malaltia, els destinataris de les quals són els familiars.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:
 • Tenir menys de 28 anys, ser espanyol o estranger i tenir la residència legal a l'Estat espanyol.
 • Estar matriculat als estudis inclosos a l'assegurança i haver abonat la quota.
 • Acreditar un any d'assegurança.

  Aquest darrer requisit no s'exigeix per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar i tocologia ni als estudiantes que l'any anterior hagin cursat 2n d'ESO, educació especial o que hagin continuat els seus estudis a l'estranger.

Més informació sobre requisits 

Quanties / pagaments / efectes:

Diverses quanties  segons la prestació.

El pagament de les prestacions econòmiques pot ser pagament directe a l'entitat financera que tingui assignada la direcció provincial de l'INSS  o per transferència a l'entitat financera que s'hagi elegit a la sol·licitud.

Duració:

Segons els tipus de prestació,  la durada varia.

Terminis:

El termini per sol·licitar les prestacions derivades d'accident escolar és d' un any.

El termini per sol·licitar  despeses de sepeli, infortuni familiar  i d'altres prestacions econòmiques és de cinc anys.

El reconeixement o denegació de les prestacions de l'Assegurança escolar es rsoldran i notificaran en un termini màxim de 90 dies.

Denegació / extinció:

El director provincial de l'INSS dicta resolució en la qual concedeix o denega la prestació sol·licitada.

Impresos:

Sol·licitud de prestació de l'assegurança escolar

Documentació:
 • DNI  o llibre de família. Document acreditatiu de la identitat, per als estrangers 
 • Estudiants no universitaris: certificat del centre destudis
 • Estudiants universitaris: resguard de l'imprès de matrícula
 • Documentació específica per a  cada prestació  

Més informació sobre documentació

On es tramita:

A qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social

Entitat competent:

El reconeixement del dret i pagament de les prestacions és competència de la direcció provincial de l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on s'hagi presentat la sol·licitud. En el cas de les prestacions sanitàries la responsabilitat recau en la direcció provincial de l'INSS de la província on s'hagi prestat l'assistència sanitària.

Altres dades d'interès:

Preguntes més freqüents.

Complementary Content
${loading}