Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestació d'Incapacitat Temporal

Procediment

[D]


Informació General


Objecte:

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per malaltia  comuna o accident no laboral, malaltia professional o accident de treball i els períodes d'observació per malaltia professional. Així com, aquelles situacions en què puga trobar-se la dona en cas de:

 • Menstruació incapacitant secundària.
 • Interrupció de l'embaràs, voluntària o no, mentre reba assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estiga impedida per al treball.
 • Gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trentena novena.
Beneficiaris:

Els treballadors, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que complisquen determinats requisits.

Els treballadors del règim especial de treballadors autònoms (RETA) inclosos en el sistema especial de treballadors agraris que hagen optat per incloure esta prestació.

Requisits:
 • Malaltia comuna: Estar afiliats i en alta o en situació assimilada a l'alta i tindre cobert un període de cotització de 180 dies en els 5 anys anteriors.
 • Accident siga o no de treball, malaltia professional, menstruació incapacitant secundària i interrupció de l'embaràs: No s'exigixen cotitzacions prèvies.
 • Dia primer setmana trentena novena de gestació:
  • Si és menor de 21 anys: no s'exigirà període mínim de cotització.
  • Si té entre 21 i 26 anys: 90 dies cotitzats dins dels set anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o 180 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral.
  • Si té complits 26 anys: 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors al moment d'inici del descans o 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral.

Més informació sobre requeriments

Entitat competent:

Segons l'opció que haja realitzat l'empresari per a la seua cobertura, el reconeixement i pagament correspondrà:

Contingut o quantia:

 • Malaltia comuna i accident no laboral: 60 % de la base reguladora des del 4t dia de la baixa fins al 20é inclusivament i el 75 % des del dia 21é i posteriors.
 • Malaltia professional o accident de treball: 75 % de la base reguladora des del dia següent al de la baixa en el treball.
 • Menstruació incapacitant secundària: Del primer dia al vintè: 60 % de la base reguladora i a partir del vint-i-uné: 75 %.
 • Interrupció de l'embaràs i dia primer setmana trentena novena de gestació: Primer dia: salari. Del segon al vinté dia: 60 % de la base reguladora. A partir del vint-i-uné dia: 75%.

 

Més informació sobre pagament

Pagament:

Treballadors per compte d'altre:

 • En general, el pagament l'efectua l'empresa amb pagament delegat amb la mateixa periodicitat que els salaris.
 • En els casos d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, el pagament entre el 4t i el 15é dia de la baixa és a càrrec de l'empresari, i a partir del 16é la responsabilitat de pagament és de l'INSS o de la mútua.

Treballadors per compte propi:

Impresos:

Els parts mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta.

Els models dels comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació d'incapacitat temporal, són els que figuren com a annexos I i II de l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny.

Documentació:
 • Documents acreditatius de la identitat del treballador.
 • Documents relatius a la cotització:

Més informació sobre documentació

Pèrdua o suspensió:

Actuació fraudulenta per a obtindre o conservar la prestació, treballar per compte propi o d'altre i per a rebutjar o abandonar el tractament prescrit.

Suspensió cautelar: incompareixença del beneficiari a reconeixement mèdic.

Més informació

Extinció:

S'extingix pel transcurs del termini màxim establit, per l'alta mèdica amb o sense declaració d'incapacitat permanent, pel fet de passar a ser pensionista de jubilació, pel fet de no presentar-se als reconeixements establits pels metges de l'INSS  o de la mútua i per defunció.

En el supòsit de la setmana trenta-novena de gestació serà fins a la data del part.

Més informació

Duració:

Malaltia o accident: 365 dies prorrogables per altres 180, sí durant aquest transcurs es  preveu curació.

Períodes d'observació de la malaltia professional: 180 dies prorrogables per altres 180.

En el supòsit de la setmana trenta-novena de gestació serà fins a la data del part.

Més informació sobre duració

Altres dades d'interés:
 
Complementary Content
${loading}