Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Contenido principal

Camp d'aplicació

A través del camp d'aplicació anem a establir i determinar el conjunt de persones que queden compreses en el sistema espanyol de Seguretat Social i que, per tant, seran subjectes de drets i obligacions. Són els que s'han denominat "subjectes protegits".

En principi, el sistema espanyol està orientat cap al principi d'universalitat subjectiva, de manera que, al seu àmbit de protecció, s'hi integrarien tots els ciutadans. Així es dedueix de l'. 41 de la Constitució i de l'art. 1 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

No obstant això, questa afirmació cal matisar-la, ja que no és suficient amb reunir el requeriment de ciutadania. Així, l'Estat garanteix la seua protecció "bé per realitzar una activitat professional, bé per complir els requeriments exigits en la modalitat no contributiva". (art.LGSS)

Per tant, hem de distingir dos criteris per assolir la condició de subjecte protegit:

  1. Per desenvolupar una activitat professional, el que implicaria el deure de pagar cotitzacions i, a canvio, el dret a prestacions "contributives", que tenen en compte eixes cotitzacions.
  2. Per reunir unes condicions determinades específicament previstes en les normes (situació de necessitat i carència de recursos econòmics propis), que donaran lloc a rebre unes prestacions denominades "no contributives".

Llavors, hi ha un nivell de protecció doble: el contributiu (professional) i el no contributiu (assistencial).

És a l'art. 7 de la LGSS on es concreta de manera detallada el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social.

Així, la modalitat contributiva es recull a l'apartat primer i, a ella, queden compresos els espanyols residents a Espanya i els estrangers residents legalment a Espanya, sempre que exerceixen una activitat professional al territori nacional i es troben inclosos a algun dels apartats següents:

  • Treballadors per compte d'altri que presten els seus servicis en les condicions establides a l'art. 1.1 de l'Estatut dels Treballador en les diverses branques de l'activitat econòmica.
  • Treballadors per compte propi o autònoms de més de 18 anys.
  • Socis treballadors de cooperatives de treball associat
  • Estudiants
  • Funcionaris públics, civils i militars.

Aquesta inclusió es du a terme, independentment del sexe, estat civil o la professió desenvolupada.

En relació a la modalitat no contributiva, l'apartat tercer de l'art. 7 esmentat, comenta als "espanyols residents al territori nacional" i l'apartat cinquè equipara als espanyols als ciutadans "hispanoamericans, portuguesos, brasilers, andorrans i filipins que residisquen al territori espanyol".

Amb respecte als nacionals d'altres països, s'estarà al que es dispose als Tractats, Convenis, Acords, etc., o bé s'atendrà al principi de reciprocitat, tàcita o expressament reconeguda.

Contenido complementario
${loading}