Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Contenido principal

Camp d'aplicació

A través del camp d'aplicació establirem i determinarem el conjunt de persones que queden incloses en el sistema espanyol de Seguretat Social i que, per tant, seran subjectes de drets i obligacions. Són els anomenats "subjectes protegits".

En principi, el sistema espanyol està orientat cap al principi d'universalitat subjectiva i, per tant, en el seu àmbit de protecció estarien integrats tots els ciutadans. Així es dedueix de l'art. 41 de la Constitució i de l'art. 1 de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS).

No obstant això, cal matisar aquesta afirmació, ja que no és suficient complir el requisit de ciutadania. Així doncs, l'Estat garanteix la protecció "sia per realitzar una activitat professional, sia per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva". (art. 2n LGSS).

Per tant, cal distingir dos criteris per assolir la condició de subjecte protegit:

  1. Per desenvolupar una activitat professional, el que implicaria el deure de pagar cotitzacions i, a canvi, el dret a prestacions "contributives", que tenen en compte aquestes cotitzacions.
  2. Per complir unes determinades condicions previstes específicament en les normes (situació de necessitat i carència de recursos econòmics propis), que donen lloc a rebre unes prestacions anomenades "no contributives".

Hi ha, doncs, un doble nivell de protecció: el contributiu (professional) i el no contributiu (assistencial).

És a l'art. 7 de la LGSS on es concreta detalladament el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social.

Així doncs, la modalitat contributiva es recull a l'apartat primer en la que s'inclouen els espanyols residents a Espanya i els estrangers residents legalment a Espanya, sempre que exerceixin una activitat professional en territori nacional i es trobin inclosos en alguns dels apartats següents:

  • Treballadors per compte d'altri que prestin serveis en les condicions establertes a l'art. 1.1. de l'Estatut dels treballadors en les diferents branques de l'activitat econòmica.
  • Treballadors per compte propi o autònoms majors de 18 anys.
  • Socis treballadors de cooperatives de treball associat
  • Estudiants
  • Funcionaris públics, civils i militars.

Aquesta inclusió es porta a terme, independentment del sexe, estat civil o la professió desenvolupada.

Pel que fa a la modalitat no contributiva, l'apartat tercer del dit art. 7 esmenta als "espanyols residents en territori nacional" i l'apartat cinquè equipara als espanyols als ciutadans "hispanoamericans, portuguesos, brasilers, andorrans i filipins que resideixin en territori espanyol".

Pel que fa als nacionals d'altres països cal atenir-se a allò que es disposa en els tractats, convenis, acords, etc. o bé al principi de reciprocitat, tàcita o reconeguda expressament.

Contenido complementario
${loading}