Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Contenido principal

Campo de aplicación

A través do campo de aplicación imos establecer e determinar o conxunto de persoas que quedan comprendidas no sistema español de Seguridade Social e que, polo tanto, van ser suxeitos de dereitos e obrigas. Son os que viñeron a chamarse "suxeitos protexidos".

En principio, o sistema español está orientado cara ao principio de universalidade subxectiva, de modo que no seu ámbito de protección estarían integrados todos os cidadáns. Así se deduce do art. 41 da Constitución e do art. 1 da Lei Xeral da Seguridade Social (LGSS).

Non obstante, esta afirmación hai que matizala, pois non é suficiente con reunir o requisito de cidadanía. Así, o Estado garante a súa protección "ben por realizar unha actividade profesional, ben por cumprir os requisitos esixidos na modalidade non contributiva". (art.LGSS).

Polo tanto, debemos distinguir dous criterios para alcanzar a condición de suxeito protexido:

  1. Por desenvolver unha actividade profesional, o que implicaría o deber de pagar cotizacións e, a cambio, o dereito a prestacións "contributivas", que teñen en conta estas cotizacións.
  2. Por reunir unhas determinadas condicións especificamente previstas nas normas (situación de necesidade e carencia de recursos económicos propios), que darán lugar a recibir unhas prestacións denominadas "non contributivas".

Existe, pois, un dobre nivel de protección: o contributivo (profesional) e o non contributivo (asistencial).

É no art. 7 da LGSS onde se atopa de forma pormenorizada o campo de aplicación do sistema da Seguridade Social.

Así, a modalidade contributiva vén recollida no apartado primeiro, e nela quedan comprendidos os españois residentes en España e estranxeiros residentes legalmente en España, sempre que exerzan unha actividade profesional en territorio nacional e se atopen incluídos nalgúns dos apartados seguintes:

  • Traballadores por conta allea que presten os seus servizos nas condicións establecidas no art. 1.1 do Estatuto dos Traballadores nas distintas ramas da actividade económica.
  • Traballadores por conta propia ou autónomos maiores de 18 anos.
  • Socios traballadores de Cooperativas de Traballo Asociado
  • Estudantes
  • Funcionarios públicos, civís e militares.

Esta inclusión lévase a cabo, calquera que sexa o sexo, estado civil ou a profesión desenvolvida.

Respecto á modalidade non contributiva, o apartado terceiro do citado art. 7 menciona aos "españois residentes en territorio nacional" e o apartado quinto equipara aos españois aos cidadáns "hispanoamericanos, portugueses, brasileiros, andorranos e filipinos que residan en territorio español".

Con respecto a nacionais doutros países estarase ao que se dispoña nos Tratados, Convenios, Acordos, etc., ou ben se atenderá ao principio de reciprocidade, tácita ou expresamente recoñecida.

Contenido complementario
${loading}