Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Subsidi a favor de familiars

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Informació general


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:
 • Fills/es i germans/es de més de 22 anys, fadrins, viudos, separats judicialment o divorciats que, sense acreditar les condicions per a ser pensionista, hagen conviscut amb el causant i a càrrec seu amb una antelació mínima de 2 anys a la data de la defunció, no tinguen mitjans de subsistència, per tindre ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i de familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments i que no tinguen dret a pensió pública.
Causant:

Persona morta o desapareguda la mort de la qual origina el dret a la prestació.

Requisits:

Serà necessari acreditar un període de cotització, que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que determina la mort:

 • En alta o situació assimilada a l'alta, 500 dies dins d' un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigeix període de cotització.

No s'exigeix període previ de cotització quan la mort es produeix com a conseqüència d'accident o malaltia professional.

Quantia:

Subsidi temporal la quantia màxima del qual és de 12 mensualitats i dos pagues extraordinàries, la qual es calcula aplicant el percentatge del 20 per cent a la base reguladora corresponent, i esta base serà diferent segons la situació laboral del difunt en la data de la defunció i la causa que la determine.

Efectes econòmics:

El subsidi s'abonarà a partir del dia primer del mes següent al de la data de sol·licitud.

Pagaments:

El subsidi s'abona mensualment, amb dos pagues extraordinàries en els mesos de juny i novembre.
Es garantixen les quanties mínimes fixades per a la pensió a favor de familiars, sense l'increment de viudetat.

Compatibilitats / Incompatibilitats:

El subsidi serà incompatible amb un determinat nivell de rendes i amb la percepció de qualsevol pensió pública.

Duració:

La durada màxima del subsidi és de 12 mesos.

Terminis:
 • Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.
 • Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.
Extinció:
 • Per esgotament del període màxim de durada.
 • Per defunció.
 • Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut en accident.
Impresos:

Sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen en el model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret al subsidi correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. Quan la mort siga deguda a un accident laboral, podrà correspondre a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interés:
 • El dret a la percepció del subsidi no prescriu.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava en alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}