Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Subsidio a prol de familiares

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Información xeral


Obxecto:

Protexer a situación de necesidade económica ocasionada polo falecemento  da persoa que orixina a prestación.

Beneficiarios:
 • Fillos/as e irmáns/ás maiores de 22 anos, solteiros, viúvos, separados xudicialmente ou divorciados que, sen acreditar as condicións para seren pensionistas, convivisen co causante e ás súas expensas cunha antelación mínima de 2 anos  á data do falecemento, carezan de medios de subsistencia, por teren ingresos económicos iguais ou inferiores ao salario mínimo interprofesional, e de familiares con obriga e posibilidade de prestarlles alimentos e non teñan dereito a pensión pública.
Causante:

Persoa falecida ou desaparecida cuxa morte orixina o dereito á prestación.

Requisitos:

Será necesario acreditar un período de cotización, que variará segundo a situación laboral do falecido e da causa que determina a morte:

 • En alta ou situación asimilada á alta, 500 días dentro dun período ininterrompido de 5 anos inmediatamente anteriores ao falecemento ou 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • En non alta: 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • Pensionistas: Non se esixe período de cotización.

Non se esixe período previo de cotización cando a morte se produce como consecuencia de accidente ou enfermidade profesional.

Contía:

Subsidio temporal cuxa contía máxima é de 12 mensualidades e dúas pagas extraordinarias, que se calcula aplicando a porcentaxe do 20 por cento á correspondente base reguladora, sendo esta diferente segundo a situación laboral do falecido na data do falecemento e da causa que determine a morte.

Efectos económicos:

O subsidio aboarase a partir do día primeiro do mes seguinte ao da data de solicitude.

Pagamentos:

O subsidio abóase mensualmente, con dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e de novembro.
Garántense as contías mínimas fixadas para a pensión en favor de familiares, sen o incremento de viuvez.

Compatibilidades / Incompatibilidades:

O subsidio será incompatible cun determinado nivel de rendas e coa percepción de calquera pensión pública.

Duración:

A duración máxima do subsidio será de 12 meses.

Prazos:
 • Presentación de solicitude: Non existen prazos.
 • Resolución do expediente: 90 días dende a data de presentación da solicitude. Actualmente, o prazo medio é de 13 días.
Extinción:
 • Por esgotamento do período máximo de duración.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido en accidente.
Impresos:

Solicitude de Prestacións de Supervivencia.

Documentación:

Os documentos que se detallan no modelo de solicitude.

Onde se tramita:

Nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.e nos enderezos provinciais ou locais do Instituto Social da Mariña, os traballadores do mar.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito ao subsidio corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, para os traballadores do mar. Cando a morte sexa debida a accidente de traballo, poderá corresponder á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Outros datos de interese:
 • O dereito á percepción do subsidio non prescribe.
 • Para os efectos de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, considérase que o falecido se encontraba en alta de pleno dereito na data do falecemento, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas.
 • Réximes Especiais

 

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}