Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestació d'Incapacitat Temporal

Procediment

[D]


Informació General


Objecte:

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per una malaltia  comuna o un accident no laboral, una malaltia professional o un accident de treball, i els períodes d'observació per una malaltia professional. També aquelles situacions en què es pugui trobar la dona en cas de:

 • Menstruació incapacitant secundària.
 • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i sigui impedida per a la feina.
 • Gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trenta-novena.
Beneficiaris:

Els treballadors, inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que compleixin determinats requisits.

Els treballadors del règim especial de treballadors autònoms (RETA) inclosos al sistema especial de treballadors agraris que hagin optat per incloure aquesta prestació.

Requisits:
 • Malaltia comuna: Estar afiliats i en situació d'alta o en situació assimilada a l'alta i tenir cobert un període de cotització de 180 dies els 5 anys anteriors.
 • Accident sigui o no de treball, malaltia professional, menstruació incapacitant secundària i interrupció de l’embaràs: No s'exigeixen cotitzacions prèvies.
 • Dia primer de la setmana trenta-novena de gestació:
  • Si és menor de 21 anys: no s’exigeix cap període mínim de cotització.
  • Si té entre 21 i 26 anys: 90 dies cotitzats durant els set anys immediatament anteriors a la data de l’inici del descans o 180 dies cotitzats durant tota la seva vida laboral.
  • Si té fets els 26 anys: 180 dies cotitzats durant els set anys immediatament anteriors a la data de l’inici del descans o 360 dies cotitzats durant tota la seva vida laboral.

Més informació sobre requisits

Entitat competent:

Segons l'opció que hagi triat l'empresari per a la seva cobertura, el reconeixement i el pagament correspondrà:

Contingut o quantia:

 • Malaltia comuna i accident no laboral: 60 % de la base reguladora des del 4t dia de la baixa fins al 20è inclusivament i el 75 % des del dia 21è i posteriors.
 • Malaltia professional o accident de treball: 75% de la base reguladora des de l'endemà de la baixa en el treball.
 • Menstruació incapacitant secundària: Del primer dia al vintè: 60 % de la base reguladora i a partir del vint-i-unè: 75 %.
 • Interrupció de l’embaràs i dia primer de la setmana trenta-novena de gestació: Primer dia: salari. Del segon al vintè dia: 60 % de la base reguladora. A partir del vint-i-unè dia: 75 %.

 

Més informació sobre pagament

Pagament:

Treballadors per compte aliè:

 • En general, el pagament el fa efectiu l'empresa com a pagament delegat amb la mateixa periodicitat que els salaris.
 • En els casos d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, el pagament entre el 4t i el 15è dia de la baixa és a càrrec de l'empresari, i a partir del 16è la responsabilitat de pagament és de l'INSS o de la mútua.

Treballadors per compte propi:

Impresos:

Els comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta.

Els models dels comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació d’incapacitat temporal són els que figuren com a annexos I i II de l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny.

Documentació:
 • Documents que acreditin la identitat del treballador.
 • Documents relatius a la cotització.

Més informació sobre documentació

Pèrdua o suspensió:

Actuació fraudulenta per obtenir o conservar la prestació, treballar per compte propi o d'altri i per rebutjar o abandonar el tractament prescrit.

Suspensió cautelar: incompareixença del beneficiari al reconeixement mèdic.

Més informació

Extinció:

S'extingeix si s'esgota el termini màxim establert, si el treballador rep l'alta mèdica amb declaració d'incapacitat permanent o sense, si passa a ser pensionista de jubilació, si no es presenta als reconeixements establerts pels metges de l'INSS  o de la mútua i per defunció.

En el supòsit de la setmana trenta-novena de gestació serà fins a la data del part.

Més informació

Durada:

Malaltia o accident: 365 dies prorrogables per 180 més si durant aquest últim període es  preveu la cura.

Períodes d’observació de la malaltia professional: 180 dies prorrogables per 180 més.

En el supòsit de la setmana trenta-novena de gestació serà fins a la data del part.

Més informació sobre durada

Altres dades d’interès:
 
Complementary Content
${loading}