Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Axudas para a dotación de Caixas de Primeiros Auxilios. Convocatoria 2019

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Contía

A contía das axudas establécese en función de:

 1. A caixa de primeiros auxilios regulamentaria que corresponde a cada categoría de buque.
 2. A dotación especificada para cada tipo de caixa de primeiros auxilios tendo en conta o número de  traballadores enrolados na embarcación.

En ambos os dous tipos de axudas, dotación inicial e reposición, o importe da subvención alcanzará:

 • Caixa de Primeiros Auxilios A: O 65 por cento do custo real dos fármacos integrantes da caixa de primeiros auxilios regulamentaria financiados polo sistema da Seguridade Social e do custo real do material sanitario incluído no anexo I da resolución de convocatoria.
 • Caixa de Primeiros Auxilios B: O 70 por cento do custo real dos fármacos integrantes da caixa de primeiros auxilios regulamentaria financiados polo sistema da Seguridade Social e do custo real do material sanitario incluído no anexo I da resolución de convocatoria.
 • Caixa de primeiros auxilios C: O 90 por cento do custo real dos fármacos integrantes da caixa de primeiros auxilios regulamentaria financiados polo sistema da Seguridade Social e do custo real do material sanitario incluído no anexo I da resolución de convocatoria.
 • Caixa de primeiros auxilios de balsa de salvamento: O 90 por cento do custo real da caixa de primeiros auxilios.
 • Caixa de primeiros auxilios de antídotos xerais: O 65 por cento do custo real dos fármacos financiados polo sistema da Seguridade Social.

A axuda comprenderá a totalidade das caixas de primeiros auxilios da bordo, que obrigatoriamente deba de levar a embarcación, solicitados polo beneficiario.

Beneficiarios

Poderán solicitar as subvencións os empresarios de embarcacións debidamente rexistradas ou abandeiradas en España, que realicen navegación marítima ou pesqueira con exclusión de:

 • A navegación fluvial.
 • Os buques de guerra.
 • As embarcacións de recreo utilizadas para fins non comerciais que non dispoñan dunha tripulación profesional, e
 • Os remolcadores que naveguen na zona portuaria.

Entenderase por empresario o armador ou empresa navieira ou pesqueira rexistrada propietaria dun buque, salvo se o buque foi fretado coa cesión da xestión náutica ou é xestionado, total ou parcialmente, por unha persoa física ou xurídica que non sexa o propietario rexistrado, conforme aos termos dun acordo de xestión; neste caso, será considerado eventualmente como empresario o fretador con xestión náutica ou a persoa física ou xurídica que efectúa a xestión do buque.

Publicidade

Durante o ano seguinte á concesión da subvención, co fin de dar a axeitada publicidade do carácter público do financiamento desta, os beneficiarios deberán fixar, en lugar visible da caixa de primeiros auxilios principal do buque subvencionado, un adhesivo segundo o modelo definido no anexo VIII da resolución de convocatoria.

Para estes efectos as direccións provinciais de Instituto Social da Mariña entregarán aos beneficiarios das subvencións os adhesivos correspondentes, dentro do mes seguinte á data da resolución de concesión.

Complementary Content
${loading}