Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Botika-kutxen hornidurarako laguntzak. 2019ko deialdia

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Itsasoko Gizarte Institutuko Zuzendaritzak diru-laguntzen deialdia egin du, 500.000 eurora arte, norgehiagokako erregimenean, itsasontzietako derrigorrezko botika-kutxak osatzeko. Diru-laguntzak otsailaren 12ko 258/1999 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan sartzen diren itsasontzien enpresariei eskainiko zaizkie. Errege Dekretu horrek 2021. urterako itsasoko langileen osasunaren babeserako eta osasun-laguntzarako oinarrizko baldintzak ezartzen ditu. Laguntza horiek Itsasoko Gizarte Institutuaren abenduaren 5eko ESS/2542/2014 Aginduan eta 2022ko ekainaren 23ko Ebazpenean oinarrituko dira. Azken horren bitartez diru-laguntzen deialdia egiten da 2021. urtean itsasontzietako botika-kutxek izan beharreko materiala erosteko.

Sektore Publikoa arrazionalizatzeari eta administrazioan erreformak egiteko bestelako neurriei buruzko irailaren 16ko 15/2014 Legearen bitartez azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 20.8 artikuluan egindako aldaketei jarraiki, Diru-laguntzei buruzkoa, diru-laguntzaren deialdia Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean argitaratuko da osorik.

Zenbatekoa

Honako hauen arabera ezarriko da laguntzen zenbatekoa:

 1. Itsasontziaren kategoriari dagokion araututako botika-kutxa.
 2. Itsasontziko langile kopurua kontuan izanik beharrezkoa den botika-kutxa  motak eraman behar duena

Bi laguntza motetan, hasierako hornidura eta birjartzea, honako honetara iritsiko da diru-laguntza:

 • A botika-kutxa: Gizarte Segurantzaren sistemak finantzatutako araututako botika-kutxa osatzen duten sendagaien benetako kostearen eta deialdi-ebazpen honen I. eranskinean sartzen den osasun materialaren benetako kostearen ehuneko 65.
 • B botika-kutxa: Gizarte Segurantzaren sistemak finantzatutako araututako botika-kutxa osatzen duten sendagaien benetako kostearen eta deialdi-ebazpen honen I. eranskinean sartzen den osasun materialaren benetako kostearen ehuneko 70.
 • C botika-kutxa: Gizarte Segurantzaren sistemak finantzatutako araututako botika-kutxa osatzen duten sendagaien benetako kostearen eta deialdi-ebazpen honen I. eranskinean sartzen den osasun materialaren benetako kostearen ehuneko 90.
 • Salbamendu-ontziko botika-kutxa: Botika-kutxaren benetako kostearen ehuneko 90.
 • Antidoto orokorren botika-kutxa: Gizarte Segurantzaren sistemak finantzatutako sendagaien benetako kostearen ehuneko 65.

Ontzian nahitaez eraman behar diren eta onuradunak eskatzen dituen botika-kutxa guztiak hartuko ditu barnean laguntzak.

Onuradunak

Diru-laguntzak eskatu ahal izango dituzte Espainian behar bezala erregistratuta dauden edo banderapean inskribatuta dauden itsasontzietako enpresariek, itsas edo arrantza nabigazioa egiten dutenek, honako hauek izan ezik:

 • Ibaiko nabigazioa.
 • Gerraontziak.
 • Helburu ez-komertzialetarako erabiltzen diren laketontziak, tripulazio profesionalik ez dutenak, eta
 • Portuko eremuan nabigatzen duten atoiontziak.

Enpresaritzat joko da itsasontziaren jabe gisa erregistratu den ontzi-ustiatzailea edo itsas zein arrantza enpresa, itsas kudeaketa zati batean edo osotasunean, jabea ez den pertsona fisiko edo juridikoak pleitatu duenean izan ezik, kudeaketa akordioaren arabera. Kasu horretan, behin behineko enpresari izango da itsas kudeaketaren pleitatzailea edo itsasontziaren kudeaketa burutzen duen pertsona fisiko edo juridikoa.

Eskaerak

Eskaerak eta beste idazki eta jakinarazpenak aurkezteko kontuan hartuko da Administrazio Publikoen Administrazio-prozedura Bateratuari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14 eta 16 artikuluetan xedatutakoa.

Euskarri fisikoan aurkezteko, II. eranskinean ageri den eredua erabiliko da, eta interesdunek edo beren ordezkaritza egiaztatzen duten pertsonek sinatuko dute, edozein bide baliagarriren bidez, Itsasoko Gizarte Institutuko probintzia- edo toki-zuzendaritzetan, laguntza eskatu den ontziak kotizazio-kontuko kodea esleituta duen tokian.

Erregistro elektronikoaren bidezko aurkezpena dagokion zerbitzuaren bidez egingo da Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoaren barruan. Zerbitzu honek aukera ematen du eskabidea aurkeztu eta dagokion dokumentazioa erantsita sinatzeko.

Diru-laguntzaren eskatzailea ondasun-erkidego bat edo sozietate zibil profesional bat denean, kide guztien datu eta sinadurak agertzen diren eranskina ere gehitu beharko da. Eskaera sozietatearen edo komunitatearen legezko ordezkariak aurkeztu eta sinatuko du.

Eskaerekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

 • Eskatzailearen edota horren legezko ordezkariaren nortasun-egiaztapena.
  Nortasun-datuak kontsultatzeko Barne Ministerioak Itsasoko Gizarte Institutuari baimena ematen dion kasuan izan ezik, eskatzailea pertsona fisikoa bada, legezko ordezkariak nortasun-agiri nazionala edo atzerritarren nortasun-agiria aurkeztu beharko du.
 • Eskatzailea entitate bat bada, nortasun juridikoa izan edo ez, Itsasoko Gizarte Institutuari Zerga Agentzian nortasun datuak kontsultatzeko baimena eman ezean, onuradunaren identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.
 • Ordezko izaera hori legezko edozein baliabide bidez egiaztatuko da, baldin eta modu fidagarrian egiaztatzen bada, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5.4 artikuluan ezarritakoari jarraiki. Gainera, aukera dago Itsasoko Gizarte Institutuaren Probintzia Zuzendaritzak bidalitako ziurtagiri bidez ere egiaztatu ahal izateko, deialdiaren III. eranskinean agertzen denez.
 • Osasun Sistema Nazionalak ordaindutako medikamentuak, derrigorrezko botika-kutxaren horniduraren parte direnak, erosteko egindako gastua zehazten duen faktura originala, edota botika-kutxako derrigorrezko horniduraren barne dagoen osasun-materiala, eta ebazpenaren I. eranskinean jasotzen dena, erosteko egindako gastuaren faktura, bertan fakturatutako produktuak banan-banan zerrendatuta.

  Gastua egiaztatzeko aukera dago frogagarriak diren faktura eta bestelako dokumentuak aurkezteko, baldin eta merkataritzako trafikoan eta trafiko juridikoan balioa badute edo eraginkortasun administratiboa badute.

  Salbamendu-baltsei dagokien fakturan botika-kutxaren kostu osoa agertu beharko da.

  Faktura berean onuradun berberarenak diren itsasontzi ezberdinetako botika-kutxetarako medikamentuei edo osasun-materialei dagozkien zenbatekoak sartzen direnean, zenbateko bakoitza zein itsasontziri dagokion zehaztu beharko da fakturan. Halako ziurtapenik agertzen ez bada, artikulu guztiak ontzi bakar batean aplikatuko dira, botika-kutxaren araudiak eskatzen duen muga jakin bat ezartze aldera.

Botikin mota desberdinei dagozkien sendagai eta/edo osasun-materialetan egindako gastuengatik laguntza ekonomikoak eskatzen direnean, faktura independentetan aurkeztu beharko dira, botikin mota bakoitzari dagozkion kontzeptuak sartuta. Faktura berean botikin mota ezberdinetako artikuluak agertzen badira, horiek guztiak botikin nagusiari aplikatuko zaizkio, haren arauzko zuzkidurak zehazten duen muga ezartzeko.

Erregistro elektronikoaren bidez aurkezten diren eskaeretan, paperezko fakturak fitxategi bereizietan digitalizatuko ditu eskatzaileak, dokumentuaren irudi leial eta osoa dutenak. Jatorrizkoa interesdunak zaindu beharko du, eta edozein unetan eskatzen ahalko da jatorrizko agiria erakusteko, alderatzeko.

Emateko prozesua amaitu ostean, diru-laguntza kalkulatzeko kontuan hartu diren eta paper formatuan aurkeztu diren jatorrizko fakturak itzultzea eskatu ahal izango dute hala nahi duten onuradunek. Faktura horiek itzuli baino lehen, dagokien zigilu-markarekin markatuko dira fakturak, deialdiaren VII. eranskinean dagoen ereduari jarraiki.

 • Salbamendu-baltsen azterketa-ziurtagiria, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioko Merkataritzako Ontzidiko Zuzendaritza Nagusiak homologatutako zerbitzu-estazioak egina, 2021. urteari dagokiona, baltsa horien hasierako hornidurarako edota araudiko botika-kutxak berritzeko laguntza eskatzen denean. Ziurtagiri horretan, edo bertako eranskinetan, baltsako botika-kutxaren erabateko berritzea azaldu beharko da zehatz-mehatz.
 • Diru-laguntza ordaintzeko eman den kontuaren titular onuradunaren izena dakarren banku-ziurtagiria, deialdiaren IV. eranskinean adierazitako ereduari jarraiki.
 • Itsasoko Gizarte Institutuari zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzeari buruzko datuak Zerga Administrazioko Estatu Agentziatik eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusitik lortu ahal izateko baimena ematen zaion kasuan izan ezik, interesdunak ordaindu beharrekoak ordainduta dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

Ondasunen erkidego bat edo sozietate zibil profesional bat denean eskatzailea, kide bakoitzari buruzko aipatu informazioa jasoko da, datuak lortzeko baimena ematen ez zaion kasuan izan ezik; kasu horretan, informazioa egiaztatzen duten kide bakoitzaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

 • 2021. urtean banderapean jarritako ontzietarako, Botika-kutxako Ikuskatze Ziurtagiria, 2021. urteari dagokiona, Osasun Ministerioko Kanpo Osasuneko Zuzendariordetza Nagusiak igorritakoa, botika-kutxaren hasierako hornidurarako diru-laguntza eskatzen den kasuetan.

Publizitatea

Diru-laguntza onartu eta hurrengo urtean zehar, finantzaketa horren izaera publikoari dagokion publizitatea egiteko xedearekin, onuradunek pegatina bat jarri beharko dute itsasoko botika-kutxa nagusian, ongi ikusten den toki batean, ebazpen honen VIII. eranskinean ezarritako ereduari jarraikiz.

Helburu horietarako, Itsasoko Gizarte Institutuaren zuzendaritza probintzialek dagozkien pegatinak emango dizkiete diru-laguntzen onuradunei, horien onarpena ebatzi eta hilabeteko epean.

Complementary Content
${loading}