Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Asignación económica por cada menor de 18 anos cunha discapacidade igual ou superior ao 33% ou maior desa idade con discapacidade igual ou superior ao 65%.

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións   para ver unha versión simplificada.

Consiste nunha asignación económica por cada fillo  menor de 18 anos e afectado por unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % ou maior da devandita idade cando o grao de discapacidade sexa igual ou superior ao 65 %, a cargo do beneficiario, calquera que sexa a natureza legal da filiación, así como polos menores ao seu cargo en réxime de acollemento familiar, permanente ou garda con fins de adopción, que cumpran os mesmos requisitos.

Réxime transitorio

(Disposición transitoria primeira Lei 19/2021)
A partir do 1 de xuño de 2020, data de entrada en vigor do Real decreto-lei 20/2020, polo que se establece o ingreso mínimo vital, foi suprimida a asignación económica por cada fillo ou menor de 18 anos a cargo sen discapacidade ou cun grao de discapacidade inferior ao 33 por cento, non se podendo presentar novas solicitudes por estes causantes. Non obstante, os beneficiarios desta asignación económica continuarán percibindo a devandita prestación ata que deixen de concorrer os requisitos e proceda a súa extinción.

As solicitudes presentadas con anterioridade a 1 de xuño de 2020 rexeranse pola norma vixente ao tempo da súa presentación.

A estes beneficiarios, o INSS permitiu a posibilidade de converter o dereito da asignación económica que viñan percibindo á prestación transitoria de ingreso mínimo vital.

Con carácter residual, ata a extinción do dereito, mantense a regulación aplicable aos beneficiarios aos que se lles aplique o réxime transitorio así como as normas e instrucións para a comprobación do requisito de non superar o límite de ingresos establecido  tendo en conta os ingresos computables.


Complementary Content
${loading}