Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Prestación económica por fillo ou menor a cargo en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións   para ver unha versión simplificada.

Consiste nunha asignación económica por cada fillo  menor de 18 anos e afectado por unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % ou maior da devandita idade cando o grao de discapacidade sexa igual ou superior ao 65 %, a cargo do beneficiario, calquera que sexa a natureza legal da filiación, así como polos menores ao seu cargo en réxime de acollemento familiar, permanente ou garda con fins de adopción, que cumpran os mesmos requisitos.

Réxime transitorio

(Disposición transitoria sétima Real Decreto-Lei 20/2020)
A partir do 1 de xuño de 2020, data de entrada en vigor do Real decreto-lei 20/2020, polo que se establece o ingreso mínimo vital, foi suprimida a asignación económica por cada fillo ou menor de 18 anos a cargo sen discapacidade ou cun grao de discapacidade inferior ao 33 por cento, non se podendo presentar novas solicitudes por estes causantes. Non obstante, os beneficiarios desta asignación económica continuarán percibindo a devandita prestación ata que deixen de concorrer os requisitos e proceda a súa extinción.

As solicitudes presentadas con anterioridade a 1 de xuño de 2020 rexeranse pola norma vixente ao tempo da súa presentación.

A estes beneficiarios, o INSS permitiu a posibilidade de converter o dereito da asignación económica que viñan percibindo á prestación transitoria de ingreso mínimo vital.

Con carácter residual, ata a extinción do dereito, mantense a regulación aplicable aos beneficiarios aos que se lles aplique o réxime transitorio así como as normas e instrucións para a comprobación do requisito de non superar o límite de ingresos establecido  tendo en conta os ingresos computables.

Naqueles casos nos que se recoñecese unha prestación transitoria do ingreso mínimo vital, proveniente de prestación familiar con fillo ou menor a cargo, a partir do 1 de xaneiro de 2022 a prestación transitoria devirá na prestación do ingreso mínimo vital, sempre que se reúnan os requisitos  esixidos e o interesado achegue antes do 31 de decembro de 2021 a documentación que para tal efecto lle sexa requirida polo Instituto Nacional da Seguridade Social.

Os beneficiarios da asignación económica por fillo ou menor a cargo do sistema de Seguridade Social, aos que non lles tivese sido notificada a resolución de recoñecemento das  prestacións transitorias, e cumprisen os requisitos previstos, poderán solicitar o seu recoñecemento ante o Instituto Nacional da Seguridade Social. A prestación recoñecerase, no seu caso, con efectos económicos do día seguinte do mes seguinte á presentación da solicitude.

Complementary Content
${loading}