Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Prestació econòmica per fill o menor a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Podeu entrar a la secció Tràmits i Gestions   per veure'n una versió simplificada.

Consisteix en una assignació econòmica per cada fill  menor de 18 anys i afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 33% o major de l’esmentada edat quan el grau de discapacitat sigui igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d’acolliment familiar, permanent o guarda amb finalitats d’adopció, que compleixin els mateixos requisits.

Règim transitori

(Disposició transitòria setena Reial Decret Llei 20/2020)
A partir de l’1 de juny de 2020, data d’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2020, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, ha estat suprimida l’assignació econòmica per cada fill o menor de 18 anys a càrrec sense discapacitat o amb un grau de discapacitat inferior al 33 per cent, i no es poden presentar noves sol·licituds per aquests causants. No obstant això, els beneficiaris d’aquesta assignació econòmica continuaran percebent l’esmentada prestació fins que es deixin de presentar els requisits i escaigui la seva extinció.

Les sol·licituds presentades abans de l’1 de juny de 2020 es regiran per la norma vigent al temps de la seva presentació.

A aquests beneficiaris, l’INSS ha permès la possibilitat de convertir el dret de l’assignació econòmica que venien percebent a la prestació transitòria d’ingrés mínim vital.

Amb caràcter residual, fins a l’extinció del dret, es manté la regulació aplicable als beneficiaris a qui se’ls apliqui el règim transitori així com les normes i instruccions per a la comprovació del requisit de no superar el límit d’ingressos establert  tenint en compte els ingressos computables.

En aquells casos que s’hagi reconegut una prestació transitòria de l’ingrés mínim vital, provinent de prestació familiar amb fill o menor a càrrec, a partir de l’1 de gener de 2022 la prestació transitòria esdevindrà la prestació de l’ingrés mínim vital, sempre que es reuneixin els requisits  exigits i l’interessat aporti abans del 31 de desembre de 2021 la documentació que a l’efecte li requereixi l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Els beneficiaris de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec del sistema de Seguretat Social, als quals no els hagi estat notificada la resolució de reconeixement de  les prestacions transitòries, i compleixin els requisits previstos, podran sol·licitar el seu reconeixement davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. La prestació es reconeixerà, si s’escau, amb efectes econòmics de l’endemà del mes següent a la presentació de la sol·licitud.

Complementary Content
${loading}