Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Prestacións

As prestacións do Seguro Escolar poden clasificarse:

Polo risco que as causa:

Accidente escolar.
Enfermidade.
Infortunio Familiar.

Pola súa natureza:

  • Prestacións económicas: consisten no recoñecemento en favor do estudante dun pagamento único ou pensión polas afeccións sufridas, como pode ser unha incapacidade por accidente ou unha indemnización por infortunio familiar.
  • Prestacións de asistencia sanitaria: o Seguro Escolar non presta a asistencia sanitaria, senón que reembolsa, co límite das tarifas aplicables a cada tratamento ou medicación, a asistencia sanitaria que se prestase nun centro privado sanitario.

A asistencia nun centro dun Servizo Público de Saúde non ten cobertura do Seguro Escolar, xa que esta é unha asistencia que recibe gratuitamente o estudante, e o Seguro Escolar destínase a paliar os efectos negativos do gasto sanitario privado asumido polo alumnado.

A asistencia nun centro privado poderá recibirse nun centro colaborador ou non colaborador. A diferenza entre ámbolos centros reside en quen sufraga inicialmente os gastos da asistencia.

Sempre que se recoñeza a prestación, se se asiste a un centro colaborador, o Seguro Escolar reembolsará todo ou parte do importe ao centro sanitario. A listaxe de centros colaboradores atópase na seguinte ligazón: Seguridade Social: Prestacións / Pensións de Traballadores (seg-social.es).

Se o estudante asiste a un centro non colaborador, o estudante aboará primeiro o tratamento ao centro sanitario, e poderá solicitar o reembolso de todo ou parte ao Seguro Escolar.

Complementary Content
${loading}