Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Seme-alaba baten jaiotza edo adopzioarengatiko prestazio ekonomikoa, familia ugarien, guraso bakarreko familien eta minusbaliotasuna duten amen kasuan

Izapideak eta Kudeaketak atalera jo bertsio erraztua ikusteko.

Familia ugarietan seme-alaben jaiotzarengatik edo adopzioarengatik onartzen den oroharreko ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, edo arrazoi horregatik, izaera hori hartzen dutenak guraso bakarreko familietan eta amek edo aitek % 65eko eta hori baino handiagoko ezintasuna duten kasuetan; betiere diru-sarreren maila jakin bat gainditzen ez bada.

Ez da onartzen prestazioa familia-harrera kasuetan.

Prestaziorako eskubidea ematen duten seme-alabak

Kausatzaileak izango dira 2007-11-16tik aurrera jaiotako edota adoptatutako seme-alabak, familia ugari batean edota, gertakizun horrengatik, kondizio hori lortzen duen familia batean bada, guraso bakarreko familia batean bada edota % 65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten amen kasuetan, baldin eta jaiotza Espainiako lurraldean gertatu bada edota adopzioa espainiar agintari eskudun batek eratu zein aitortu badu. Xede horietarako:

 • Jaiotzat joko dira Kode Zibilaren 30.artikuluak zehazten dituen baldintzak biltzen dituztenak: "Nortasuna bizirik jaiotzen den unean lortzen da, behin amaren sabeletik guztiz askatuta".

 • Familia ugaritzat jotzeko, familia ugarien babeserako 40/2003 Legeak, azaroaren 18koak, ezarritakoari jarraituko zaio.

 • Guraso bakarreko familiatzat jotzen da “guraso bakar batek” osatutakoa, guraso hori familiaren sostengatzaile bakarra denean eta jaiotako zein adoptatutako seme-alaba berarekin bizi denean.


Onuradunak / Baldintzak

Guraso edo adoptatzaileak, semea edo alaba jaiotzeagatik edo adoptatzegatik, betiere, baldintza hauekin:

 • Legez Espainiako lurraldean bizitzea.
 • Ezarritako mugak gainditzen dituen edozein izaeratako urteko diru-sarrerarik ez jasotzea. Bizikidetza kasuetan, gurasoen edo adoptatzaileen sarreren baturak ezarritako mugak gaindituko balitu, horietako inor ez da hartuko onuradun gisa.
 • Izaera honetako prestazioetarako eskubiderik ez izatea babes-ekintzako beste edozein erregimenetan.

Onuraduna zehaztea

 • Familia ugarien kasuan, hau izango da onuraduna:
  • Batera bizi badira, gurasoetako edo bi adoptatzaileetako edozein. Adostasunik ezean, ama izango da onuraduna.
  • Guraso edo adoptatzaileak elkarrekin bizi ez badira, seme-alabaren zaintza edo tutoretza duena izango da onuraduna.

 • Guraso bakarreko familien kasuan: jaiotako edo adoptatutako seme-alabarekin bizi den gurasoa izango da onuraduna, betiere familiako sostengatzaile bakarra bada.
 • Ezgaitasuna duten gurasoen kasuan: % 65eko edo gehiagoko ezgaitasuna frogatzen duen ama izanen da onuraduna.
 • Seme-alaba umezurtz gelditzen bada edo abandonatuta badago, legez hura zaintzeko ardura duen pertsona fisikoa izango da onuraduna.

Zenbatekoa

 • Ordainketa bakarreko prestazioa da, 1.000,00 eurokoa, baldin eta onuradunaren diru-sarrerek ezarritako muga gainditzen ez badute.

 • Zenbatekoa desberdintasunaren arabera: Jasotako urteko diru-sarrerek, izaera edozein izanda ere, ezarritako muga gainditzen badute (Gm) baina muga hori eta prestazioaren zenbatekoa batzean lortzen den emaitza baino txikiagoak badira (GM), ordaindu beharreko zenbatekoa hauxe izango da: adierazitako zenbateko bateratuari onuradunak jasotako diru-sarrerak kentzean sortzen den kopurua.

 • Ez da prestazioa aitortuko aurreko paragrafoan adierazten den kenketaren emaitza 10,00 euro baino gutxiago denean.

Diru-sarreren muga hauek kontuan hartuko dira, onuraduna familia ugari bateko kide den ala ez eta bere kargura hiru seme-alaba edo gutxiago dituen arabera.


FAMILIA UGARIAK, GURASO BAKARREKOAK ETA AMA EZINDUAK
ARDURAPEKO SEME-ALABAK DIRU-SARREREN GUTXIENEKO MUGA URTEKO LAGUNTZA OSOA (A)(1) GEHIENEKO MUGA (GM) Diru-sarrerak > Gm < GM (2) DESBERDINTASUNENGATIKO URTEKO DIRU-LAGUNTZA (D) (3) DIRU-SARREREN GEHIENEKO MAILA (4)
1 12.536,00 1.000,00 13.536,00 13.536,00 - I > = 10,00 13.526,00
2 14.399,60 1.000,00 15.399,60 15.399,60 - I > = 10,00 15.389,60
3 16.263,20 1.000,00 17.263,20 17.263,20 - I > = 10,00 17.253,20
4 18.126,80 1.000,00 19.126,80 19.126,80 - I > = 10,00 19.116,80
5 19.990,40 1.000,00 20.990,40 20.990,40 - > = 10,00 20.980,40
6 21.854,00 1.000,00 22.854,00 22.854,00 - I > = 10,00 22.844,00
7 23.717,60 1.000,00 24.717,60 24.717,60 - I > = 10,00 24.707,60
8 25.581,20 1.000,00 26.581,20 26.581,20 - I > = 10,00 26.571,20
9 27.444,80 1.000,00 28.444,80 28.444,80 - I > = 10,00 28.434,80
10

29.308,40

1.000,00 30.308,40 30.308,40 - I > = 10,00 30.298,40
n Lm = 12.536,00 +1.863,6
(n - 1)
A  = 1.000,00  GM  = Gm  + A  D  = LM - I  baldin eta D > = 10,00 euro/urtean/seme-alabako Gehieneko maila =
LM  -  (10,00 n)


FAMILIA UGARIAK, GURASO BAKARREKOAK ETA AMA EZINDUAK HIRU SEME-ALABATIK GORA (familia ugariaren titulua dutenak) 
ARDURAPEKO SEME-ALABAK (n) GUTXIENEKO MUGA (Gm) Diru-sarrerak <Gm> URTEKO LAGUNTZA OSOA (A)(1) GEHIENEKO MUGA (GM) Diru-sarrerak > Gm < GM (2) DESBERDINTASUNENGATIKO URTEKO DIRU-LAGUNTZA (D) (3) DIRU-SARREREN GEHIENEKO MAILA (4)
3 18.867,00 1.000,00 19.867,00 19.867,00 - I > = 10,00 19.857,00
4 21.923,00 1.000,00 22.923,00 22.923,00 - I > = 10,00 22.913,00
5 24.979,00 1.000,00 25.979,00 25.979,00 - I > = 10,00 25.969,00
6 28.035,00 1.000,00 29.035,00 29.035,00 - I > = 10,00 28.025,00
7 31.091,00 1.000,00 32.091,00 32.091,00 - I > = 10,00 32.081,00
8 34.147,00 1.000,00 35.147,00 35.147,00 - I > = 10,00 35.137,00
9 37.203,00 1.000,00 38.203,00 38.203,00 - I > = 10,00 38.193,00
10 40.259,00 1.000,00 41.259,00 41.259,00 - I > = 10,00 40.249,00
n Lm  = 18.867,00 + 3.056,00 (n-3) baldin eta nI>=  3 A= 1.000,00 GM = Gm + A D  = LM  - I baldin eta D >= 10,00 euro Gehieneko maila =
GM -  (10,00 n )
EZARPEN ARAUAK:
 • (1) Prestazio osoaren zenbatekoa ordainduko da (A), urteko diru-sarrerak eragile kopuruaren araberako gutxieneko mugaren (Gm) berdinak edota muga hori baino txikiagoak badira.
 • (2) Gehieneko muga konputagarria (GM) desberdintasunengatiko laguntza bidezkoa den egiaztatzeko (D). Gehieneko muga (GM) hauxe da: gutxieneko muga (Gm) gehi 1000 euro 18 urtetik beherako eragile bakoitzeko. 
 • (3) Gehieneko mugaren (GM) eta diru-sarreren (I) arteko desberdintasunaren berdina den urteko laguntza (D) jasoko da, baldin eta desberdintasun hori kausatzaileko eta urteko 28,41 eurokoa bada edota zenbateko hori baino handiagoa.
 • (4) Urteko diru-sarrerak (I) zenbateko horiek baino handiagoak badira, ez da laguntzarik jasoko.

Bateragarritasunak

Prestazioak honako hauek ditu bateragarri:

Bateraezintasunak

 • Guraso edo adoptatzaile biengan familia-laguntza jasotzeko baldintzak ematen direnean, laguntza jasotzeko eskubidea haietako baten alde baino ez da aitortuko.


 • Prestazioa bateraezina izango da guraso edo adoptatzaileetako batek gainerako gizarte-babeseko erregimen publikoetan (MUFACE, ISFAS, MUGEJU?) ezarritako antzeko laguntzaren bat jasotzen badu.


 • Onuradunek gizarte-babeseko erregimen publiko ezberdinetan eragile beragatik laguntza bera jasotzeko eskubidea dutenean, bietako bat aukeratu beharko dute.

Eskariarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak

HONAKO DOKUMENTU HONEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DAGOENA ERAKUTSI:

 1. Espainiarrek: Eskatzailearen eta adopzioa egindako beste gurasoaren Nortasun Agiri Nazionala (NAN).

 2. Atzerritarrek:

  • EB/|EEE  ko edo Suitzako herritarrek: herritarraren erregistroaren ziurtagiria edo bizileku iraunkorra izateko eskubidearen ziurtagiria, pasaportearekin edo indarrean dagoen nortasun agiriarekin batera (|  otsailaren 16ko 240/2007 |ED  ren 7.1. eta 10.1. artikuluak).

  • Estatu horietako bateko nazionalitatea ez duten EB/EEEko edo Suitzako herritar baten familiako kideek: Batasuneko herritarraren senidearen egoitza-txartela edo txartelaren eskaera aurkeztu izanaren gordekina ( otsailaren 16ko 240/2007 EDren 8. eta 10.3. artikuluak).

  • EB, EEE edo Suitzako nazionalak ez direnek, lurralde nazionalean bizi direnean:

   • Atzerritarren identitate-txartela (AIT) eskatzaile, beste guraso eta eragileentzat edo aldi baterako edo behin-betiko bizileku-baimena, halakorik behar denean.

   • Nortasun-agiri eskaera edo bizileku-baimena, EB, EEE edo Suitzako nazionalak ez direnen Espainian jaiotako seme-alabentzat.

   Atzerritarren identifikazio-zenbakia (AIZ) kasu guztietan.

  HONAKO DOKUMENTU HAUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DENA ETA KONPULTSATUTAKO FOTOKOPIAK EDO ONDOREN KONPULTSATZEKO KOPIAK AURKEZTU:

 3. Onuradunen eta eragileen errolda-ziurtagiria (apirilaren 28ko 523/2006 EDn aurreikusitako kasuetan bakarrik).

 4. Familia liburua edo seme-alaben jaiotza-agirien Ziurtagiri laburtua, dagokion Erregistro Zibilak luzatutakoa.

 5. Diru-sarreren egiaztagiria. Behar izanez gero, eskarian azaldu errenten maila egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.


  HAUETAKO EGOERAREN BATEAN BAINO EZ BADAGO:

 6. Banaketa judizialeko edo dibortzioko kasuetan: egoera horiek egiaztatzen duten ebazpen judiziala edo seme-alaben zaintza ebazteko agiria.

 7. Seme-alaba minusbaliatuen kasuan: IMSERSOk edo autonomia-erkidegoko eskumeneko erakundeak luzatutako ezgaituaren titulua.

 8. Familia ugariaren kasuetan, familia ugariaren titulua.

 9. Ama edo aita minusbaliatuen kasuan: IMSERSO erakundeak edo autonomia-erkidegoko eskumeneko erakundeak luzatutako ezgaituaren titulua.
 10. Tutoretzaren kasuan: Tutoretza eratzen duen ebazpen judiziala.


Complementary Content
${loading}