Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Causants / Beneficiaris

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Causants / requisits

 • Les persones integrades en el Règim General de la Seguretat Social, afiliades i donades d'alta o en una situació assimilada a la d'alta que complisquen el període mínim de cotització exigit:
  • Si la defunció és causada per malaltia comuna:

   500 dies dins d'un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors al de defunció o a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar, si el causant es trobara en situació d'alta o assimilada sense obligació de cotitzar.

   No obstant això, se suprimeix el requisit de cotització per a les prestacions d’orfandat si en morir el causant este es troba en alta o en situació assimilada a la d’alta.

   En el cas dels treballadors amb contractes a temps parcial, per acreditar el període de cotització exigit, a partir del 4-8-2013 s'aplicaran les regles establertes en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.

   A este efecte, quan es tracte de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des del 2012 fins al 2018, les hores efectivament treballades es determinaran en funció de les bases de cotització a què es referix la disposició transitòria setzena de la LGSS, dividides per l'import fixat per a la base mínima horària del Règim General per la LPGE per a cada un dels exercicis esmentats. 
  • Si la defunció és a causa d'un accident, siga laboral o no, o d'una malaltia professional, no s'exigix cap període previ de cotització.
  • Tampoc no s'exigix cap període previ de cotització per a l'auxili per defunció.
 • Les persones que, en la data de la defunció, "no es troben" en situació alta o assimilada a la d'alta, generen dret a pensió sempre que compten amb un període mínim de cotització de 15 anys. En cap cas no es té dret al cobrament de quantitats corresponents a exercicis anteriors a l'1-01-99.
 • Els perceptors dels subsidis d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, paternitat o risc durant la lactància natural, que complisquen el període de cotització que, si és el cas, estiga establit.

 • Els pensionistes de jubilació en la seua modalitat contributiva.
 • Els pensionistes d'incapacitat permanent. Es consideren morts per accident de treball o malaltia professional els qui tinguen reconeguda per tals contingències una incapacitat permanent absoluta o la condició de gran invàlid.
 • Els treballadors que hagen posat fi a la seua activitat laboral amb dret a pensió de jubilació en la modalitat contributiva i muiren sense haver-la sol·licitat.
 • Els treballadors desapareguts en ocasió d'un accident, siga o no laboral, en circumstàncies que facen presumible la seua mort, i dels que no se n'haja tingut notícia durant els 90 dies naturals següents al de l'accident. En este cas, no s'origina mai dret a l'auxili per defunció.
 • Els treballadors amb dret a pensió per incapacitat permanent total que van optar per la indemnització especial a preu fet a favor dels menors de 60 anys.

Situacions assimilades a la de l'alta

Es consideren situacions assimilades a la de l'alta, pel que fa a la concessió d'estes prestacions:

 • La situació legal de desocupació, total i subsidiada, i la de desocupació involuntària una vegada exhaurida la prestació contributiva o assistencial, sempre que en esta situació es mantinga la inscripció com a desocupat a l'oficina d'ocupació.
 • La situació del treballador durant el període corresponent a les vacacions anuals retribuïdes de què no haja gaudit abans de la fi del contracte.
 • L'excedència forçosa.
 • El període de temps en què el treballador estiga en situació d'excedència per estar a càrrec d'un fill, d'un menor acollit o d'altres familiars que supere el període considerat de cotització efectiva en l'article 237 de la LGSS.
 • El trasllat del treballador fora del territori nacional per indicació de l'empresa.
 • Els períodes d'inactivitat entre faenes de temporada.
 • Els períodes de presó conseqüència dels supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, d'acord amb les condicions regulades a la Llei 18/1984, de 8 de juny.
 • Els períodes de percepció de l'ajuda equivalent a la jubilació anticipada i l'ajuda prèvia a la jubilació ordinària.
 • La situació d'incapacitat temporal que subsistix una vegada extingit el contracte.
 • La situació de maternitat o paternitat que subsistix un cop extingit el contracte de treball o que comença mentre es percep la prestació per desocupació.
 • En el cas dels treballadors afectats per la síndrome tòxica que, per este motiu, van deixar d'exercir en algun moment la seua activitat laboral o professional i no han pogut reprendre'n l'exercici, que hagen estat en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, la situació assimilada s'entén en relació amb el règim a què pertanyia el treballador quan va deixar de dur a terme la seua activitat i també en relació amb les contingències comunes.
 • El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es veja obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de la violència de gènere. 
Complementary Content
${loading}