Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Zenbatekoa

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Pentsioaren zenbatekoa zehazteko, oinarri arautzaileari kotizatutako urteen arabera dagokion portzentaje orokorra eta, hala badagokio, lan bizitza luzatzearen portzentaje gehigarria aplikatuko dira, erretiroa une bakoitzean indarrean dagoen erretiro adinarekin baino gehiagorekin jasotzen hasten bada, dagokion koefiziente murriztailearekin batera.

Ehunekoa

2013-01-01etik aurrera aplikatu beharreko portzentajea:

Portzentajea Gizarte Segurantzari kotizatutako urteen arabera aldatzen da, honako eskala hau aplikatuz: 15 urterekin, % 50; eta hamaseigarren urtetik aurrera % 0,19 gehiago kotizatutako hilabete bakoitzagatik (1. eta 248. hilabeteen artean) eta % 0,18 gehiago 248. hilabetetik aurrera. Dena den, oinarri arautzaileari aplika dakiokeen portzentajeak ezin izango du % 100 baino gehiagokoa izan, pentsioa aplikagarri den adina baino beranduago jasotzen den kasuetan izan ezik.

Eskala horren arabera zehaztutako zenbatekoari une bakoitzean dagokion iraunkortasun faktorea aplikatuko zaio. 2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legeak atzeratu egin du jasangarritasun-faktore horren ezarpena.

Nolanahi ere, 2023ko urtarrilaren 1 baino lehen sartuko da indarrean.

Dena den, 2027ra arte, pixkanakako aldi iragankor bat ezarriko da, eta ordura arte aipatutako portzentajeen ordez honako hauek aplikatuko dira:

PORTZENTAJEA – ERRETIROA – KOTIZATUTAKO URTEAK
APLIKAZIO
-
EPEA
LEHEN
15 URTEETAN
URTE GEHIGARRIAK GUZTIRA
Urteak % HILABETE
GEHIGARRIAK
KOEFIZIENTEA    %     URTEAK URTEAK   %  
2013tik 2019ra 15 50 1etik 163ra
Gainerako 83 hilabeteetan
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Guztira, 246 hilabete 50,00 20,5 35,5 100
2020tik 2022ra 15 50 1etik 106ra
Gainerako 146 hilabeteetan
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Guztira, 252 hilabete 50,00 21 36 100
2023tik 2026ra 15 50 1etik 49ra
Gainerako 209 hilabeteetan
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Guztira, 258 hilabete 50,00 21,5 36,5 100
2027tik aurrera 15 50 1etik 248ra
Gainerako 16 hilabeteetan
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Guztira, 264 hilabete 50,00 22 37 100


Amatasunagatiko osagarriaren mantentze iragankorra

2021/02/04an ekarpen demografikoagatik amatasunagatiko osagarria jasotzen ari diren pertsonek hori jasotzen jarraituko dute.

Amatasunagatiko osagarria jasotzea bateraezina izanen da genero arrakala murrizteko kotizaziopeko pentsioen osagarri berriarekin. Beraz, interesdunek bi aukera izanen dituzte.

Amatasunagatiko osagarriaren eskubidea izateko seme-alabaren beste gurasoak kotizaziopeko pentsioen osagarria eskatzen badu eta jasotzea badagokio, onartzen den hileko zenbatekoa amatasunagatiko osagarriari kenduko zaio, eta ondorio ekonomikoak ebazpena eman eta hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik hasiko dira, baldin eta laguntza eskatu eta hurrengo sei hilabeteen barruan ebazpena ematen bada, edo, hala badagokio, pentsioaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita; epe hori iraganik, ondorioak hurrengo zazpigarren hilabeteko lehenengo egunetik aurrera izango dira.

Genero-arrakala murrizteko osagarria

Genero-arrakala murrizteko kotizaziopeko pentsioen osagarriak ekarpen demografikoagatiko amatasun-osagarria ordezkatu du, eta, horren ordez, genero-arrakala murrizteko osagarri bat ezarri du. Osagarri horren helburua da  emakumeek beren ibilbide profesionalean jasan duten kaltea zuzentzea, seme-alaben zaintzari dagokionez zeregin nagusia beren gain hartzeagatik, eta pentsioen esparruan proiektatzen dena.

2013-01-01 baino lehenagoko legeriari heltzen diotenei aplikatzen zaien ehunekoa:

Portzentajea Gizarte Segurantzari kotizatutako urteen arabera alda daiteke, eskala honi jarraituz: % 50 lehen 15 urteetan, % 3 hamaseigarren urtearen eta hogeita bosgarren urtearen arteko urte gehigarri bakoitzarengatik, eta % 2 hogeita seigarren urtetik aurrera (35. urtean % 100era iritsi arte).

KOTIZATUTAKO URTEEN ARABERAKO PORTZENTAJEEN ESKALA
Kotizatutako urteak Oinarri arautzailearen
Ehunekoa
15 urterekin % 50
16 urterekin % 53
17 urterekin % 56
18 urterekin % 59
19 urterekin % 62
20 urterekin % 65
21 urterekin % 68
22 urterekin % 71
23 urterekin % 74
24 urterekin % 77
25 urterekin % 80
26 urterekin % 82
27 urterekin % 84
28 urterekin % 86
29 urterekin % 88
30 urterekin % 90
31 urterekin % 92
32 urterekin % 94
33 urterekin % 96
34 urterekin % 98
35 urterekin % 100

Honako kotizazio-urte hauek hartuko dira kontuan:

  • Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorra.

  • Gizarte Segurantzako Erregimen Berezi desberdinak.

  • Garai bateko Zahartzaro eta Baliogabetasun Aseguruaren eta/edo Lan Mutualismoaren Erregimenak.

  • Erregimen integratuak, horiek ezarri baino lehenagokoak barne, baldin eta horietan ezarritako prestazioak jasotzeko zenbatu ahal izan baziren.

  • Gizarte aurreikuspenerako beste erakunde batzuk, integratzeke dauden erregimenei dagozkienen ordezko gisa arituko direnak.

  • Estatuko Klase Pasiboen Erregimenari egindakoak.

  • 1959-01-01 baino lehenago garai hartan funtzionario kargurik ez zuten langileek Administrazio Publikoei eta horien menpeko erakundeei egindakoak.

  • Justizia Administrazioko  langileen kotizazioak kotizatutako alditzat joko dira, egindako zerbitzuen ziurtagirian ageri diren lan egindako aldien eta kotizazioen ziurtagirian ageri direnen artean aldeak daudenean. Aldi horiek ez dira sartuko Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren datu-baseetan, eta, beraz, kotizatutakotzat joko dira, interesdunak hala eskatuta, pentsioa sortzen edo berrikusten den unean.

Kotizazio-urteak zenbatzeko arauak:

Kotizazioak 1967-01-01 baino beranduago egiten badira, kotizatutako egun guztiak hartuko dira kontuan eta egun guztien kopurua zati 365 egingo da, kotizatutako urte kopurua ateratzeko. Urtearen zati bat ezin izango da urte oso gisa zenbatu; izan ere, kotizatutako lehen 15 urteak gainditu ondoren, oinarri arautzaileari aplika dakiokeen portzentajea kotizatutako hilabete gehigarri bakoitzeko areagotzen da.

1967-01-01 baino lehenagoko kotizazioak badaude, kotizatutako urte kopurua honako kotizazio hauek batuta lortzen diren kotizatutako guztizko egun kopurua zati 365 eginda lortzen da (urte zatiak urte oso gisa zenbatu gabe):

 • Erregimen orokorrean eta beste erregimen batzuetan 1967-01-01 baino lehen kotizatutako egunak.
 • Zahartzaro eta Baliogabetasun Aseguruari eta Lan Mutualismoari 1960-01-01 eta 1966-12-31 artean kotizatutako egunak, baldin eta gainjartzen ez badira.
 • Langileari dagozkion hobekuntza-egunak, 67-1-1 egunean betetako urteen arabera, Zahartzaro eta Ezintasun Aseguruan eta Lan Mutualismoan kotizatutakoa ziurtatzen denean, ondorengo eskalaren arabera:

KOTIZAZIO URTEAK ETA EGUNAK ORDAINTZEKO ESKALA
1967-01-01eko adina Urteak Egunak
65 urte 30 318
64 urte 30 67
63 urte 29 182
62 urte 28 296
61 urte 28 46
60 urte 27 161
59 urte 26 275
58 urte 26 25
57 urte 25 139
56 urte 24 254
55 urte 24 4
54 urte 23 118
53 urte 22 233
52 urte 21 347
51 urte 21 97
50 urte 20 212
49 urte 19 326
48 urte 19 76
47 urte 18 191
46 urte 17 305
45 urte 17 55
44 urte 16 169
43 urte 15 284
42 urte 15 34
41 urte 14 148
40 urte 13 263
39 urte 13 12
38 urte 12 127
37 urte 11 242
36 urte 10 356
35 urte 10 106
34 urte 9 220
33 urte 8 335
32 urte 8 85
31 urte 7 199
30 urte 6 314
29 urte 6 64
28 urte 5 178
27 urte 4 293
26 urte 4 42
25 urte 3 157
24 urte 2 272
23 urte 2 21
22 urte 1 136
21 urte 0 250

Lanaldi mugatuko langileak

 • Erretiroagatiko eta erabateko ezintasunagatiko prestazioen oinarri arautzailea arau orokorrari jarraiki kalkulatuko da.
 • Erretiroagatiko pentsioen eta gaixotasun arruntak eragindako ezgaitasun iraunkorragatiko pentsioen zenbatekoa zehazteko, partzialtasun-koefizientea aplikatzetik ateratzen diren kotizatutako egunen kopurua ( LGSSaren 247 artikuluko a) letraren bigarren paragrafoa) areagotu egingo da 1,5eko koefizientea aplikatuta, baina ateratzen den egun-kopurua ez da izango lanaldi partzialean altan egondako egun-kopurua baino handiagoa.
 • Dagokion oinarri arautzaileari aplikatu beharreko ehunekoa eskala orokorraren arabera zehaztuko da (210. artikulua eta LGSSaren bederatzigarren  xedapen iragankorra),  salbuespen honekin:

  Interesdunak hamabost urte baino gutxiagoko kotizazio aldia egiaztatzen duenean, lanaldi osoko egun kopurua eta lanaldi partzialekoak aintzat hartuta, azken horiek 1,5eko koefizientearekin handituta, dagokion oinarri arautzaileari aplikatuko zaion ehunekoa hamabost urte horietan langileak egiaztatutako kotizazio aldiari aplikatu beharreko ehunekoaren erdia (50) izango da.

(*) Ez dute kuotarik ordaindu beharko 65 urte edo gehiagoko langileek:

2013-01-01etik aurrera:

Enpresaburuek eta langileek ez dute kontingentzia arruntengatik kotizatu beharko Gizarte Segurantzan, kontingentzia horien ondoriozko aldi baterako ezintasunagatik izan ezik, lan kontratu mugagabeak dituzten besteren konturako langileen eta kooperatibetako kide edo langileen kasuan, jarraian zehazten diren kasuetako batean daudenean:

 • 65 urteko adina, eta 38 urte eta 6 hilabete kotizatuta.
 • 67 urte eta 37 urte kotizatuta.
   

Aipatutako kasu guztietan, kotizatu diren urteak zenbatzeko, ez dira kontuan hartuko aparteko ordainsarien zati proportzionalak.

Aurreko paragrafoetan aipatzen den adina betetzen duenean langileak ez baditu kasu bakoitzak eskatzen dituen urteak kotizatu , kasu bakoitzean eskatzen diren kotizazio urteak egiaztatzen direnetik izango da aplikagarri kotizazioen salbuespen hori.

Salbuespen hauek ez zaizkie aplikatuko Estatuko Administrazio Orokorraren antolakuntzari eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen III. Tituluak arautzen dituen Administrazio edo Organismo publikoetarako lan egiten duten langileei dagozkien kotizazioei.

2013ko urtarrilaren 1a baino lehen 112bis artikuluan aurreikusitako salbuespenak aplikatzen zaizkien eta erretiro pentsioa jasotzeko eskubidea data horren ondoren lortzen duten langileentzat, salbuespen horiek iraun duten denboraldia kotizatutzat hartuko da dagokien pentsioa kalkulatzeko orduan.

2013-01-01 baino lehenagoko legeria aplikatzen zaienei:

Enpresariek eta langileek ez diote langabeziagatik, Soldatak Bermatzeko Funtsagatik, prestakuntza profesionalagatik eta kontingentzia arruntengatik ezer ordaindu beharko Gizarte Segurantzari (hauen ondorioz aldi baterako ezintasuna gertatzen denean izan ezik) besteren kontura lan egiten duten eta aldi baterako lan-kontratuak dituzten langileei eta kooperatibetako kide edo langileei dagokienez, baldin eta 65 urte edo gehiago badituzte eta Gizarte Segurantzan 35 urte edo gehiago kotizatu dituztela egiaztatzen badute, xede honetarako aparteko ordainsarien parte proportzionalak kontuan hartu gabe.

65 urte betetzean langileak ez baditu 35 urteak kotizatu, kotizatzeko salbuespena 35 urte horiek kotizatu direla egiaztatzen den unetik aurrera aplikatu ahal izango da.

Salbuespen hauek ez zaizkie aplikatuko Estatuko Administrazio Orokorraren antolakuntzari eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen III. Tituluak arautzen dituen Administrazio edo Organismo publikoetarako lan egiten duten langileei dagozkien kotizazioei.

Complementary Content
${loading}