Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Contenido principal

Afiliación

A afiliación é o acto administrativo a través do cal a Tesourería Xeral da Seguridade Social recoñece a condición de "estar incluído" no Sistema da Seguridade Social, cos efectos establecidos na Lei, á persoa física que por primeira vez realiza unha actividade profesional determinante pola que estea incluído no ámbito de aplicación do mesmo.

A afiliación recoñécese polas seguintes notas:

  • É obrigatoria: todas as persoas comprendidas no campo de aplicación do sistema na súa modalidade contributiva están obrigadas a realizala.
  • É unha única para todo o sistema e para todos os réximes, aínda cando as persoas cambien dun réxime a outro por razón da súa actividade.
  • É vitalicia, porque a afiliación inicial permanece durante toda a vida da persoa, aínda cando cause baixa no Réxime por cesamento do traballo que desenvolve.
  • É exclusiva, en canto que pola mesma actividade non se pode estar de alta noutro réxime de previsión social alleo ao sistema.
  • Por si mesma ou xunto con outros requisitos, é condición para ser titular de dereitos e obrigas.
Contenido complementario
${loading}