Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Gestió/ Pagament

A qui correspon el pagament de la IT en cas de recaiguda si en eixe moment l'asseguradora no es la mateixa que va cobrir l'accident inicial?

  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral:

    L'entitat que protegix la IT en el moment de la recaiguda és la que assumix el pagament de la prestació, i el subsidi es calcula en funció de les bases de cotització del moment de la recaiguda,  independentment de qui l'haja protegit en el primer procés.

  • En cas d'AL  o MP:

    • Si la base reguladora de l'AL inicial és igual o superior a la de la recaiguda: la primera asseguradora abonarà la recaiguda prenent com a base reguladora la de la recaiguda. La segona queda alliberada del pagament.

    • Si la base reguladora de l'AL inicial és inferior a la de la recaiguda: la primera asseguradora abonarà l'import per la base assegurada en l'AL inicial i la segona pagarà la diferència entre la primera base reguladora i la de la recaiguda.            

Este criteri es manté encara que hi haja més de 180 dies sense activitat laboral, si bé no és un procés acumulable a l'efecte de la durada màxima de la IT. 

Si en el moment de la recaiguda el treballador es troba desocupat, l'asseguradora inicial respondrà de la IT en funció de la base reguladora del primer procés o dels salaris de l'accident si en aquell moment no es va produir baixa mèdica. No obstant això, s'aplicaran al pagament les limitacions de l'art. 222 de la LGSS.

Quins documents cal aportar per la tramitació de l'incapacitat temporal d'autònoms?

Ha de presentar en l'entitat amb què haja concertat el risc, l'INSS o la mútua, segons el cas, la sol·licitud de pagament directe de la prestació d'incapacitat temporal, part de baixa, document acreditatiu d'estar al dia en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i la declaració d'activitat.

Quin és el termini de presentació de la situació de l'activitat pels treballadors autònoms? Quines conseqüències té la no presentació?

Els treballadors per compte propi o autònoms tenen l'obligació de presentar a l'INSS, en un termini de 15 dies des de l'inici de la situació d'IT, la declaració sobre la persona que gestiona directament l'establiment mercantil, industrial o d'altra naturalesa o, si escau, la declaració de cessament temporal o definitiu de l'activitat perquè l'Administració puga comprovar la situació en què roman l'establiment de què és titular durant la situació d'IT.       
   
No obstant això, només és procedent obrir un expedient sancionador si es presenta la declaració una volta transcorreguts 45 dies des de la baixa mèdica.    
       
La no presentació de la declaració o la declaració fora de termini, es considera una infracció lleu i, per consegüent, es sanciona amb la pèrdua de la prestació durant un mes.

No és un document preceptiu, sinó obligatori, puix, és possible tramitar l'expedient encara que no es dispose de la declaració. Si el treballador reuneix tots els requisits, l'expedient es resol amb una aprovació, però no s'abona el subsidi i es manté la suspensió en el pagament fins que no es presente la declaració.

Com es tramiten els informes mèdics de baixa, confirmació i alta a través del Sistema RED i en quins terminis?

Hi ha un telèfon específic d'atenció a l'usuari del Sistema RED : 901 50 20 50. 

Comunicat de baixa: el treballador ha de presentar a l'empresa la còpia del part de baixa destinada, en el termini de 3 dies a partir de la data de l'expedició. L'empresa ha de transmetre a l'INSS el part de baixa, a través del sistema RED, amb caràcter immediat i, en tot cas, dins del termini màxim de tres dies hàbils a partir de la recepció.

Part de confirmació: els mateixos terminis que el part de baixa.
 
Part d'alta: serà presentat pel treballador a l'empresa, dins de les 24 hores a partir de l'expedició. L'empresa tindrà els mateixos terminis assenyalats.

Complementary Content
${loading}