Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Dret d'opció / Abonament

Dret d'opció

  • Els treballadors que, si reunixen tots els requisits per a obtindre el reconeixement del dret a la pensió de jubilació en la data d'entrada en vigor (5-8-97) de la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social, no l'hagueren exercit, tot i que no hagueren cessat a la faena, podran optar per acollir-se a la legislació anterior per a obtindre la pensió en les mateixes condicions en què hagueren tingut dret el dia anterior al de l'entrada en vigor de la citada llei.
  • En els supòsits d'opció a favor de la legislació anterior a la citada llei, les cotitzacions efectuades a partir del 5-8-97 no es computaran i no procedirà la seua devolució.
  • L'opció tindrà caràcter irrevocable.

Abonament

  • Les pensions es paguen en 14 pagues, una per cada un dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries a l'any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als esmentats mesos.

En els casos de reconeixement inicial o de represa de la percepció d'una pensió, així com en els casos de suspensió de la percepció de la pensió o extinció d'esta, la paga extraordinària corresponent es pagarà en sisenes parts.

  • La pensió, inclòs l'import de la pensió mínima, es revalora al començament de cada any, d'acord amb l'Índex de Preus al Consum previst per a l'any esmentat.
  • La pensió està subjecta a tributació en els termes establits en les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si és el cas, al sistema general de retencions a compte de l'impost.
Complementary Content
${loading}