Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Dret d'opció / Abonament

Dret d'opció

  • Els treballadors que, si reuneixen tots els requisits per a obtenir el reconeixement del dret a la pensió de jubilació en la data d'entrada en vigor (5-8-97) de la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social, no l'haguessin exercit, tot i que no haguessin cessat a la feina, podran optar per acollir-se a la legislació anterior per obtenir la pensió en les mateixes condicions en què haguessin tingut dret el dia anterior al de l'entrada en vigor de l'esmentada llei.
  • En els supòsits d'opció a favor de la legislació anterior a l'esmentada llei, les cotitzacions efectuades a partir del 5-8-97 no es computaran i no procedirà la seva devolució.
  • L'opció tindrà caràcter irrevocable.

Abonament

  • Les pensions s'abonen en 14 pagaments, un per cada un dels mesos de l'any i dos pagaments extraordinaris l'any, que es fan efectius juntament amb les mensualitats de juny i novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als esmentats mesos.

En els supòsits de reconeixement inicial o de represa del cobrament d'una pensió, així com en els casos de suspensió del cobrament o extinció de la pensió, el pagament extraordinari corresponent s'abonarà a raó de sisenes parts.

  • La pensió, inclòs l'import de la pensió mínima, serà revalorada al començament de cada any, d'acord amb l'Índex de Preus de Consum previst per a l'any en qüestió.
  • La pensió de jubilació és subjecta a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'Impost.
Complementary Content
${loading}