Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Dereito de opción / Aboamento

Dereito de opción

  • Os traballadores que, reunindo todos os requisitos para obter o recoñecemento do dereito á pensión de xubilación na data de entrada en vigor (5-8-97) da Lei 24/1997, de 15 de xullo, de Consolidación e Racionalización do Sistema de Seguridade Social, non o exercitasen, aínda que non cesasen no traballo, poderán optar por acollerse á lexislación anterior para obter a pensión nas mesmas condicións a que tivesen dereito o día anterior ao da entrada en vigor desta lei.
  • Nos supostos de opción a favor da lexislación anterior á citada lei, as cotizacións efectuadas a partir de 5-8-97 non se computarán a efecto algún nin procederá a súa devolución.
  • A opción terá carácter irrevogable.

Aboamento

  • As pensións abóanse en 14 pagas, unha por cada un dos meses do ano e dúas pagas extraordinarias ao ano, que se fan efectivas xunto coas mensualidades de xuño e novembro e polo mesmo importe que o da mensualidade ordinaria correspondente a estes meses.

Nos supostos de recoñecemento inicial ou de continuación da percepción dunha pensión, así como nos casos de suspensión da percepción da pensión ou extinción da mesma, a paga extraordinaria correspondente aboarase en razón de sextas partes.

  • A pensión, incluído o importe da pensión mínima, revalorizarase ao comezo de cada ano, de acordo co Índice de Prezos ao Consumo previsto para este ano.
  • A pensión de xubilación está suxeita a tributación nos termos establecidos nas normas reguladoras do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e sometida, no seu caso, ao sistema xeral de retencións a conta do Imposto.
Complementary Content
${loading}