Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Ezintasun iraunkor partziala.

Erabateko mailara iritsi gabe, langileari lanbidean funtsezko jarduerak egitea erabat eragozten ez diona, ohiko eraginkortasunaren %33 baino gutxiagoko ezintasuna eragiten diona.

Onuradunak / baldintzak

Erregimen Orokorrean sartutako pertsonak, ezgaitasun iraunkor partzialeko egoeran aitortuak, ezgaitasuna eragin duen gertakizuna edozein izanda ere, baldin eta honako betekizunak betetzen badituzte:

 • Gertaera eragilearen egunean LGSSko 205. artikuluaren 1.a) atalean ezarritako adina ez izatea, edo Sistemako ordaindutakoaren araberako erretiroagatiko pentsioa jasotzeko baldintzak ez betetzea, baldin eta ezgaitasuna kontingentzia arruntengatik sortu bada.
 • Afiliatuta eta alta edo altaren pareko egoeran izatea.

  Ezgaitasuna lan-istripuak edo laneko gaixotasunak eragindakoa bada, langileak eskubide osoko afiliatu eta alta egoeran hartuko dira, nahiz eta enpresariak bere betebeharrak ez bete.

  Alta egoera berezitzat joko da legezko greba edo ugazaben itxiera.

  Merkataritzako ordezkari, artista eta zezenketako profesionalen kasuan, horrez gain, gertaera jazotzen den egunean kuoten ordainketaren berri izatea eskatzen da. Egunean egon ezean, baldin eta zor diren kuotek gabezia-aldian eraginik ez badute, egunean jarri beharra ohartaraziko da eta betebehar hori betetzea baldintza izango da prestazioaren ordainketarako.
 • Kotizazioaren aurretiazko epealdia estalita izatea, ezgaitasuna gaixotasun arruntak eragindakoa bada:

  Kotizazioaren 1800 egun, ezgaitasun iraunkorra eragiten duen eta aldi baterako ezgaitasuna iraungi den data aurreko 10 urteetan.

Gaixotasuneko bajaren unean 21 urtetik beherako langileek, 16 urte bete zituztenetik aldi baterako ezgaitasun prozesuaren hasiera datara arte igarotako egunen erdia egiaztatu beharko dute. Honi, aldi baterako ezgaitasun aldi osoa gehituko zaio, hau bukatu den edo bukatu ez den kontuan izan gabe (545 egun) (3. artikulua 394/1974 Dekretua, urtarrilaren 31koa).

Lanaldi partzialeko kontratuak dituzten langileen kasuan, eskatutako kotizazio-aldia egiaztatzeko, 2013-08-04tik aurrera, abuztuaren 2ko 11/2013 Errege Lege Dekretuan xedatutako arauak aplikatuko dira.

Ez da kotizazioaren aurretiazko epealdirik eskatuko, ezgaitasuna istripuak, lan-istripuak zein lanez kanpokoak, edo laneko gaixotasunak eragindakoa bada.

Altaren pareko egoerak

 • Legezko langabezia egoera, erabatekoa eta subsidioaren jasotzea sortzen duena, eta ez borondatezko langabezia egoera, behin ordaindutakoaren araberako prestazioa edo laguntza prestazioa amaituta, betiere enplegu-bulegoan langabetu bezala izena emanda jarraitzen badu.
 • Lan-kontratua bukatu aurretik gozatu ez diren urteko ordaindutako oporrei dagokien epean langileak duen egoera.
 • Nahitaezko eszedentzia.
 • Langilea seme-alaba, ardurapean hartutako adingabe edo beste senideen zaintzarako eszedentzian dagoen epea, LGSSko 237. artikuluak benetako kotizazio epetzat jotakoa baino luzeagoa denean.
 • Enpresak lurralde nazionaletik kanpora lekualdatzen duen langilea.
 • Sasoiko-lanen arteko jardun gabeko epeak.
 • Amnistiaren urriaren 15eko 46/1977 Legeak biltzen dituen espetxe-epealdiak, ekainaren 8ko 18/1984 Legeak arautu eran.
 • Lanbide-gaixotasun arriskua izan zezaketen lanpostuetan lan egin izan ondoren alta egoeran edo antzekoan ez dauden langileak eta kontingentzia horiengatik ezgaitasun iraunkorren bat aitor daitekeenerako.
 • Erretiro aurreratuaren laguntza baliokidea eta ohiko erretiroa baino lehenagokoa jasotzeko epealdiak.
 • Behin lan-kontratua iraungi ostean, jarraitzen duen aldi baterako ezgaitasun egoera. 
 • Behin lan-kontratua iraungita edo langabeziagatiko prestazioa jaso  bitartean irauten duen amatasun edo aitatasun egoera.
 • Artisten eta zezenketako profesionalen kasuan, urte natural bakoitzean kotizatutzat jotzen diren egunak beren kotizazioa erregulatzen duen araudia aplikatuta, baldin eta ez badatoz bat zerbitzu prestaziokoekin.
 • Sindrome toxikoak eragindako langileen kasuan, kausa hura zela medio lan jarduera edo jarduera profesionala utzi beharrean izan zirenak eta aipatutako jarduera berriro ere egin ezin izan dutenak Gizarte Segurantzaren sistemako erregimenen batean alta emanda egonik , asimilatutako egoera ulertuko da  jarduera utzi zuen garaian langilea zegoen erregimena kontuan hartuta eta kontingentzia arruntentzako. 
 • Lan-kontratua eteteko aldia, genero-indarkeriaren biktima delako lanpostua uztera behartuta dagoen emakume langilearen erabakiagatik.

Gertaera eragilea / Ondorio ekonomikoak

 • Gertaera eragilea:

  Aldi baterako ezintasunetik eratorritako ezintasun iraunkorra, berau sortu duen aldi baterako ezintasuna igaro denean sortu bada, epea bukatu delako edo ezintasun iraunkorra dagoela dioen medikuaren alta egin delako, gertaera eragilea ezintasun iraunkorra bukatzean gertatu dela ulertuko da.

  Ezintasun iraunkorra aldi baterako ezintasunaren aurretik egon ez bada edo bukatu ez bada, gertaera eragilea Ezintasunak Baloratzeko Taldearen (EBT) irizpen proposamena egindakoan sortu dela ulertuko da.
 • Ondorio ekonomikoak: prestazioa dagokion ebazpenaren ondoren ordainduko da dirutan.

Zenbatekoa / Ordainketa

Zenbatekoa

 • Prestazioa kalte-ordain bat da, oroharreko zenbatekoan.

 • Kalte-ordainaren zenbatekoa aldi baterako ezintasun subsidioa kalkulatzeko erabilitako eta jatorrian duen oinarri arautzailearen 24 hileko ordainsariren berdina da.

 • Aldez aurreko aldi baterako ezintasunik ez den kasuetan, onuradunak hartarako estaldurarik ez zuelako, oinarri arautzaile gisa hartuko da aldi baterako ezintasunerako egokitu behar zitzaiona, hartarako eskubidea izan balu.

Ordainketa:

 • Ordainketa bakarra eginda ordaintzen da.

 • Gutxieneko zenbatekoak bermatzen dira ezintasun iraunkor partzialen kasuetan; ezintasuna Laneko Istripuen Araudiaren babesean kasusatuko da (Dekretu bidez onartua 56-6-22an), onuradunak 65 urte betetzen dituenean.

 • Zergei lotuta dago prestazioa, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren (PFEZ) arau erregulatzaileek ezarrita bezala, eta, dagokionean, erretentzio sistema orokorraren pean dago zergaren kontura.

Bateragarritasunak

 • Bateragarria da edozein lan jarduerarekin, besteren zein norbere konturakoa izanda ere.

 • Bateragarria da aurretik egiten zuen lanarekin jarraitzearekin. 

Kudeaketa /Ordainketa

 • Kudeaketa erakunde honek egiten du:

  • Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (INSS), oro har.

  • Itsasoko Gizarte Institutua (ISM), Itsasoko Erregimen Berezia aplikatzen den eremuak biltzen dituen langileen kasuan.

 • Ordainketa erakunde honek egingo du:

  • Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak (INSS) edo, hala balegokio, Itsasoko Gizarte Institutuak (ISM), ezintasun iraunkorra ohiko gaixotasunaren edo lanez kanpoko istripu baten ondorioa denean.

  • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak (INSS), edo Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzaileak, hala badagokio, ezintasun iraunkorra lanbide-gaixotasun baten ondorioa denean.

  • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak edo Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzaileak, hala dagokionean, lan-istripu baten ondorioz gertatu denean.
Complementary Content
${loading}