Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Kotizazio-oinarriak eta motak 2024

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Berezia. Jarduera-aldiak

2024. URTEA

JARDUERA-ALDIETAKO KOTIZAZIOA.

Kotizazioa eguneko oinarrien arabera egin ahal izango da, enpresariak hala aukeratuta, benetan egindako edo aurreikusitako lanaldi errealen arabera, edo hileko oinarrien arabera. Enpresariak aukera hori berariaz egiten ez badu, ulertuko da, besterik adierazi ezean, hileko kotizazio-oinarrien modalitatea aukeratu dela. Nahitaezkoa izango da kontratu mugagabea duten besteren konturako langileentzat, horien artean sartu gabe aldizkako langile finkoak, aukerakoa izango baita.

Sistema Berezi honetan dauden langileei aplikatu beharreko kotizazio-oinarriak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 147. artikuluan ezarritakoaren arabera zehaztuko dira.

Sistema berezi horretan barne hartutako langileei ez zaie aplikatuko aparteko orduen kotizazio osagarria.

Era berean, ez da aplikatuko gertakari arruntengatiko kotizazio gehigarria, hogeita hamar eguneko edo gutxiagoko iraupen efektiboko aldi baterako kontratuetan ezarritakoa.

1.- KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ETA PROFESIONALENGATIKO HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK

Hileko kotizazio-modalitatea duten eta zerbitzuak hilabete osoan ematen dituzten langileentzat, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, kotizazio gutxieneko eta gehieneko oinarri hauek ezartzen dira jarduera-aldietan: 

KOTIZAZIO GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO OINARRIAK 
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria

Gutxieneko oinarriak

euro hileko

Gehieneko oinarriak

euro hilean

1 Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. 1.847,40 4.720,50
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 1.532,10 4.720,50
3 Administrazio eta Tailer Buruak 1.332,90 4.720,50
4 Laguntzaile Titulugabeak 1.323,00 4.720,50
5 Ofizial Administrariak 1.323,00
4.720,50
6 Mendekoak 1.323,00
4.720,50
7 Administrazio Laguntzaileak 1.323,00
4.720,50
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 1.323,00
4.720,50
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 1.323,00
4.720,50
10 Peoiak 1.323,00
4.720,50
11 18 urtetik beherako Langileak 1.323,00
4.720,50


2.- KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ETA PROFESIONALENGATIKO KOTIZAZIO-OINARRIAK LANALDI ERREALEN MODALITATEAN

Hilabete naturalean 22 lanaldi erreal edo gehiago egiten direnean, aplikatu beharreko kotizazio-oinarria gertakari arruntengatiko eta profesionalengatiko hileko kotizazio-oinarriei dagokiena izango da.

KOTIZAZIO GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria

Gutxieneko oinarriak

euro eguneko

Gehieneko oinarriak

euro eguneko

1 Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. 80,32 205,24
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 66,61 205,24
3 Administrazio eta Tailer Buruak 57,95 205,24
4 Laguntzaile Titulugabeak 57,52 205,24
5 Ofizial Administrariak 57,52
205,24
6 Mendekoak 57,52
205,24
7 Administrazio Laguntzaileak 57,52
205,24
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 57,52
205,24
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 57,52
205,24
10 Peoiak 57,52
205,24
11 18 urtetik beherako Langileak 57,52
205,24

Lanaldi bakoitzean egindako lanorduen kopurua alde batera utzita, Besteren Konturako Nekazaritzako Langileentzako Sistema Berezian sartutako langileen kotizazio-oinarriak ezingo du izan, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, 57,52 euro baino gutxiago eguneko.

3.-KOTIZAZIO-TASAK JARDUERA-ALDIETAN

Kontingentzia arrunten eta Lan Istripu eta Lanbide Gaixotasunen kotizazio-oinarriak

KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
KOTIZAZIO TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA

Primen Tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen (PGE 2007) laugarren xedapen gehigarrikoa, abenduaren 28ko 28/2018 RDLaren Azken Xedapeneko Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE), eragiten diren primak enpresaren kontura izango direlarik soilik

1 23,60 4,70 28,30
2tik 11ra 20,72 4,70 25,42
KOTIZAZIO-TASA %


Kotizazio-tasak Belaunaldien arteko Ekitate-mekanismoa (MEI)


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
BELAUNALDIEN ARTEKO EKITATE-MEKANISMOA (MEI). 0,58 0,12 0,7


Kotizazio-motak Langabezia, FOGASA eta Lanbide Heziketarako

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak eta gutxienez ehuneko 33ko desgaitasun-maila duten iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10
0,10


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE HEZIKETA 0,15 0,03 0,18

Kotizazio-motak Aldi Baterako Ezgaitasuneko, Haurdunaldiko arriskuko eta Edoskitze naturaleko arriskuko egoeretan, bai eta Adingabearen jaiotzako eta zaintzako egoeretan eta Jarduera-egoeran bularreko haurra zaintzeko erantzunkidetasuneko egoeretan ere: kotizazioa kontratazio-modalitatearen arabera egingo da.


KONTRATU MUGAGABEA ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
KOTIZAZIO TALDEA  KONTINGENTZIA ARRUNTEN % MOTA

Kontratatutako egunetan langileek ezin izan badute lan egin, kontratu mugagaberako aurreikusitako tasak aplikatuko dira.

1 15,50
2tik 11ra 2,75


4.- ENPRESAREN EKARPENEN MURRIZKETAK

4,1. Murrizketak gertakari arruntengatik jarduera-egoeretan.

2024an, honako murrizketa hauek aplikatuko zaizkie enpresek Sistema Berezi honen kotizazioari egiten dizkioten ekarpenei, zerbitzuak ematen dituzten jarduera-aldietan.

  1. 1. kotizazio-taldeko langileei dagokienez, kotizazio-oinarria ehuneko 8,10 puntu murriztuko da, eta, ondorioz, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa ehuneko 15,50 izango da.
    Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.

  2. 2. kotizazio taldetik 11.era bitartean dauden langileei dagokienez, murrizketa honako arau hauen araberakoa izango da:

Hileko kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:


Enpresa-kuota ezin izango da hilean 148,25 euro baino txikiagoa izan, ez eta benetan lan egindako lanaldi bakoitzeko 6,74 euro baino txikiagoa ere.

4,2. Enpresaren ekarpena murriztea, langabeziagatik, honako jarduera-egoera hauetan sortutakoak: Aldi baterako Ezgaitasuna, Haurdunaldiko arriskua, Edoskitze naturaleko arriskua, Adingabearen jaiotza eta zaintza eta Bularreko haurraren zaintzako erantzunkidetasuna.

2024an, kotizazio-oinarriaren ehuneko  2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie  egoera horietan  dauden langileei, edozein taldetan daudela ere.


Langile Autonomoen Erregimen Berezia


Gehienezko eta gutxieneko oinarria, euro hilean 2024. urtean, honako hauek izango dira etekin garbien tarteei aplikatu ahal zaizkien gehieneko eta gutxieneko oinarrien taula orokorra eta taula murriztua:
Taula murriztua
Etekin garbien tarteak, 2024.
Euro hileko
Gutxieneko oinarria.
Euro hileko
Gehieneko oinarria.
Euro hileko
1. tartea <= 670 735,29 816,98
2. tartea > 670 eta <= 900 816,99 900
3. tartea > 900 eta <1.166,70 872,55 1.166,70

Taula orokorra
Etekin garbien tarteak, 2024.
Euro hileko
Gutxieneko oinarria.
Euro hileko
Gehieneko oinarria.
Euro hileko
1. tartea >= 1.166,70 eta <=1.300 950,98 1.300
2. tartea > 1.300 eta <= 1.500 960,78 1.500
3. tartea > 1.500 eta <= 1.700 960,78 1.700
4. tartea > 1.700 eta <= 1.850 1.045,75 1.850
5. tartea > 1.850 eta <= 2.030 1.062,09 2.030
6. tartea > 2.030 eta <= 2.330 1.078,43 2.330
7. tartea > 2.330 eta <= 2.760 1.111,11 2.760
8. tartea > 2.760 eta <= 3.190 1.176,47 3.190
9. tartea > 3.190 eta <= 3.620 1.241,83 3.620
10. tartea > 3.620 eta <= 4.050 1.307,19 4.050
11. tartea > 4.050 eta <= 6.000 1.454,25 4.720,50
12. tartea > 6.000 1.732,03 4.720,50
Kontingentzia Arrunten Tasa Ehuneko 28,30
Kontingentzia profesionalen tasa

Ehuneko 1,30

Jarduera Etetearen Tasa

Ehuneko 0,90

Lanbide Heziketaren Tasa

Ehuneko 0,10

Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa Kontingentzia arruntengatik kotizazio-oinarriaren % 0,7


2024ko urtarrilaren 1ean oinarri-aldaketa eskatuta duten langile autonomoak

2023ko abenduaren 31n kotizazio-oinarria aldatzeko eskatu zuten langileen kotizazio-oinarria, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera eragina izango duena, eskatutakoa izango da, baldin eta 1. ataleko tauletako tarteren batean badago eta uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege-Dekretuan ezarritakoa betetzen badu (13/2022 Errege Lege Dekretua, norberaren konturako langileentzako edo autonomoentzako kotizazio-sistema berri bat ezartzen duena eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzen duena).

Langile autonomoaren eta sozietateen senideak

Araubide berezi honetan 305.2.k) artikuluan ezarritakoaren babesean sarturik dauden langile autonomoen senideek eta araubide berezi honetan sarturik dauden langile autonomoek, 305.2 artikuluko b) eta e) idatz-zatietan ezarritakoaren babesean (artikulu horiek guztiak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean daude), ezingo dute aukeratu hilean 1.000 eurotik beherako kotizazio-oinarririk 2024. urtean. Gutxieneko kotizazio oinarri hori aplikatzeko, aski izango da araubide berezi honetan 90 egun alta emanda egotea kasu horietako edozeinetan.


2022/12/31n beren etekinengatik legokiekeen oinarritik gorako batean kotizatzen duten eta 2023an aldatu ez duten langile autonomoak

2024an, kotizazio-oinarri bera edo txikiagoa izan ahalko dute, nahiz eta haien etekinek aukeratutako oinarritik beherako oinarri bat aplikatzea ekarri.


Salmenta ibiltariak edo etxez etxeko salmentak burutzen dituzten langile autonomoak:

Salmenta ibiltaria egiten duten langile autonomoek (EJSN 4781, Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782, ehun-gaien, jantzien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta merkatu txikietan; eta 4789, bestelako produktuen txikizkako merkataritza, salmenta-postuetan eta merkatu txikietan), 1. tarteko gutxieneko oinarriaren ehuneko 77ren baliokidea den oinarriaren arabera kotizatu ahalko dute.

Atal honetan ezarritakoa aplikatuko zaie, orobat, salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileei, baldin eta diru-sarrerak erosleengandik zuzenean jasotzen badituzte.


Salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak.

Salmenta ibiltarian aritzen diren elkartutako lan kooperatibetako bazkide langileek, Langile Autonomoen Erregimen Berezian sartuta badaude, 2009. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 120.4.8. artikuluaren arabera, 2024. urtean ordaindu beharreko kuotan ehuneko 50eko murrizketa izateko eskubidea izango dute.

Murrizketa hori izateko eskubidea izango dute salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera jarduera hasi dutenek eta erregimen berezi horretan sartuta geratu direnek.

Hautatutako gutxieneko oinarriari Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian indarrean dagoen kotizazio-tasa aplikatzean lortzen den kuotari aplikatuko zaio murrizketa. Murrizketa hori ez da aplikatuko langile autonomoak gutxieneko oinarria baino handiagoa aukeratzen badu.


Jarduera-aniztasuna

Jarduera-aniztasun erregimenean kotizatzen duten langile autonomoek, 2024. urtean kotizatzen jarraitzen duten kasuan. Erregimen berezi honetan egindako kotizazioak, enpresaren ekarpenak eta Gizarte Segurantzan besteren kontura lan egiteagatik langileari dagozkion ekarpenak kontuan hartuta, kontingentzia arruntengatik egindako kotizazioek 16.030,82 euro gainditzen dituzten soberakinen ehuneko 50 itzultzeko eskubidea izango dute, eta, gehienez ere, ordaindutako kontingentzien ehuneko 50 izango dute.

Halako kasuetan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak hurrengo ekitaldiko maiatzaren 1a baino lehen ordainduko du kasu bakoitzean dagokion itzulketa, Gizarte Segurantzaren Lege orokorraren testu bategineko 308.1c) artikuluan aurreikusitako erregularizaziotik hasita gehienez ere lau hilabeteko epean, non eta ez den epe horretan egitea eragozten duen edo interesdunak datuak ematea beharrezkoa duen kotizazio-berezitasunik. Kasu horretan, data horren ondoren itzuliko da dirua.


Eliza Katolikoko bizitza sagaratudun kideak

Eliza Katolikoko bizitza sagaratuko kideei, abenduaren 29ko 3325/1981 Errege Dekretuaren arabera araubide berezi honetan sartutakoei, zeinaren arabera Eliza Katolikoko Elizbarrutiko Zuzenbideko erlijiosoak Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian sartzen dira, eta martxoaren 12ko TAS/820/2004 Aginduaren arabera, zeinaren bidez Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian sartzen baitira Eliza Katolikoko erlijiosoak, ez zaie aplikatu jarduera ekonomiko edo profesionalagatiko errendimenduen araberako kotizazioa.

Nolanahi ere, kotizazio-oinarrien taula murriztuko 3. tarteko gutxieneko oinarriaren berdina edo handiagoa den hileko kotizazio-oinarria aukeratu beharko dute.

Haiek hautatutako hileko kotizazio oinarriak ez dira erregularizatuko, ez baitira kotizatzen etekinen arabera.

Aldi baterako ezgaitasunaren, lan istripuaren eta lanbide gaixotasunaren kontingentzia, jarduera etetearen eta lanbide-heziketaren ondoriozko kontingentziaren estaldura ere ez da eskatuko.

Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Erregimen Berezian sartutako Eliza Katolikoko bizi-institutuetako kideen kotizazio-oinarriari aplikatu beharreko kotizazio-tasa % 27,15 izango da. Ehuneko horretatik, % 26,51 gertakizun arrunten estaldurari dagokio, aldi baterako ezintasuna kenduta, eta % 0,64, ezintasun iraunkorrari eta heriotzari eta biziraupenari dagozkien gertakizun profesionalei, estalita ez badago, betiere erakunde horiek aldi baterako ezgaitasunaren prestazio ekonomikoaren kudeaketan lankidetzan aritzeko Gizarte Segurantzako baimena dutenean..

Nekazaritzako Norbere Konturako Langileen Erregimen Berezia

Gehienezko eta gutxieneko oinarria, euro hilean 2024. urtean, honako hauek izango dira etekin garbien tarteei aplikatu ahal zaizkien gehieneko eta gutxieneko oinarrien taula orokorra eta taula murriztua:
Taula murriztua
Etekin garbien tarteak, 2024.
Euro hileko
Gutxieneko oinarria.
Euro hileko
Gehieneko oinarria.
Euro hileko
1. tartea <= 670 735,29 816,98
2. tartea > 670 eta <= 900 816,99 900
3. tartea > 900 eta <1.166,70 872,55 1.166,70

Taula orokorra
Etekin garbien tarteak, 2024.
Euro hileko
Gutxieneko oinarria.
Euro hileko
Gehieneko oinarria.
Euro hileko
1. tartea >= 1.166,70 eta <=1.300 950,98 1.300
2. tartea > 1.300 eta <= 1.500 960,78 1.500
3. tartea > 1.500 eta <= 1.700 960,78 1.700
4. tartea > 1.700 eta <= 1.850 1.045,75 1.850
5. tartea > 1.850 eta <= 2.030 1.062,09 2.030
6. tartea > 2.030 eta <= 2.330 1.078,43 2.330
7. tartea > 2.330 eta <= 2.760 1.111,11 2.760
8. tartea > 2.760 eta <= 3.190 1.176,47 3.190
9. tartea > 3.190 eta <= 3.620 1.241,83 3.620
10. tartea > 3.620 eta <= 4.050 1.307,19 4.050
11. tartea > 4.050 eta <= 6.000 1.454,25 4.720,50
12. tartea > 6.000 1.732,03 4.720,50
Kontingentzia Arrunten Tasa
  • % 18,75, langileak hileko 1.141.18 eurora bitarteko kotizazio-oinarria aukeratu badu, % 26,50 langileak hilean 1.141.18 eurotik gorako kotizazio-oinarria hautatu badu (hortik gorako zenbatekoari aplikatuko zaio).
Gertakizun arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren borondatezko hobekuntza
  • Ehuneko 3,30
  • % 2,80, interesdunak laneko gertakizunen edo jarduera uztearen ondoriozko babesa badu.
Laneko istripu (LI) eta laneko gaixotasunetarako (LG) mota

Primen tarifak, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera

Ezgaitasun iraunkorra, eta heriotza eta biziraupena (LI eta LG osoa hartzen ez denean)

Ehuneko 1,00

Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa Kontingentzia arruntengatik kotizazio-oinarriaren % 0,7

Sistema berezi honetan barne hartutako langileei, lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kontingentziak osorik ez estaltzea aukeratu badute, emandako babesaren eremuan, ehuneko 0,10eko kotizazio osagarria aplikatu beharko zaie aukeratutako kotizazio-oinarrian, haurdunaldiko arriskuaren eta edoskitze naturalean arriskuarengatiko prestazioak finantzatzeko.

Besteren Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezia Jarduerarik gabeko epealdiak

Jarduerarik gabeko egoera zehaztea

Ondorio horietarako, hilabete natural baten barruan jarduerarik gabeko aldiak egongo dira, langilea hilabete horretan sistema berezian alta egoeran dagoen egun natural-kopurua hilabete horretako benetako lanaldien kopurua bider 1,3636 baino handiagoa denean.

Hileko jarduerarik gabeko egun-kopurua kalkulatzeko eragiketa hau egingo da: hilean lanean alta egoeran egondako egun-kopuruaren eta hilabeteko benetako lanegun-kopuruaren diferentzia, bider 1,3636.

Hilabeteko jarduerarik gabeko egunen kotizazioa kalkulatzeko eragiketa hau egingo da: hilabeteko jarduerarik gabeko egun-kopurua bider dagokion eguneko kotizazio-oinarria eta bider aplikatu beharreko kotizazio-tasa.

Jarduerarik gabeko egoeran kotizazio-oinarria

Jarduerarik gabeko aldietan sistema berezi honetan sartuta dauden besteren konturako langileei aplikatu beharreko hileko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko kotizazio-taldeen eskalako 7. taldeari dagokion gertakari arruntengatiko gutxieneko oinarrirako ezarritakoa izango da; beraz, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, hileko kotizazio-oinarria 1.323,00 eurokoa izango da.

Jarduerarik gabeko egoeran kotizazio-tasa

Egoera horretako kotizazio-tasa % 11,50 izango da, eta ondoriozko kotizazioa langilearen kontura izango da soilik.

Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa 

2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, jarduerarik gabeko aldiei % 0,7 aplikatuko zaie kontingentzia arruntengatiko kotizazio-oinarriaren gainean, langilearen kontura.

Hobariak kotizazioan

2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 2023. urtean gehienez benetako 55 lanegun kotizatu dituzten langileei, % 19,11ko murrizketa aplikatuko zaie 2024ko jarduerarik gabeko aldietako kuotei.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorra

2024. URTEA

KONTINGENTZIA ARRUNTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria

Gutxieneko oinarriak

euro hileko

Gehieneko oinarriak
euro hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. 1.847,40 4.720,50
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 1.532,10 4.720,50
3 Administrazio eta Tailer Buruak 1.332,90 4.720,50
4 Laguntzaile Titulugabeak 1.323,00 4.720,50
5 Ofizial Administrariak 1.323,00
4.720,50
6 Mendekoak 1.323,00
4.720,50
7 Administrazio Laguntzaileak 1.323,00
4.720,50


Gutxieneko oinarriak

euro eguneko

Gehieneko oinarriak

euro eguneko

8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 44,10 157,35
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 44,10 157,35
10 Peoiak 44,10 157,35
11 Hemezortzi urtetik beherako langileak, euren lanbide-kategoria edozein delarik ere 44,10 157,35

KOTIZAZIO-TASAK (%)
KONTINGENTZIAK ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
Arruntak 23,60 4,70 28,30 2007ko abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren (29ko BOE) azken xedapenetako bosgarrenak emandako idazketan. Prima horiek enpresak ordaindu beharko ditu, oso-osorik.
Ezinbesteko Aparteko Orduak 12,00 2,00 14,00
Gainontzeko Aparteko Orduak 23,60 4,70 28,30
Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa (MEI) 0,58 0,12 0,7

(1) Kontingentzia arruntengatik (ABE izan ezik), langabeziaren, soldatak bermatzeko funtsaren eta lanbide heziketaren kotizaziotik salbuestea, 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 152. artikuluan aurreikusitakoa:

  • 2024an aplikatuko zaie 65 urte bete ondoren lanean jarraitzen duten besteren konturako langileei edo kooperatibetako bazkide langileei edo lan-bazkideei, 38 urte edo gehiago kotizatu direla egiaztatzen bada, edo 66 urte eta 6 hilabete kotizatu direla egiaztatzen bada.
  • •2024an kontingentzia arruntengatiko ABEgatik aplikatu beharreko kotizazio-tasa:   % 1,55; horren % 1,30 enpresaren kontura izango da, eta % 0,25 langilearen kontura.

(2) 30 egunetik beherako iraupen mugatuko kontratuek kotizazio gehigarria izango dute enpresaburuaren kargura, eta hura amaitzean ordainduko da, eta 2024an 31,22 €-koa izango da. Kotizazio gehigarri hori ez zaie aplikatuko ordezkapen-kontratuei, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuei, ez eta txandakako prestakuntza-kontratuei ere. 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Tasa Orokorra:
Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako kontratu finkoak barne; iraupen mugatuko kontratazioa, txandakako prestakuntzako, prestakuntzako eta ikaskuntzako, ikasketa-mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko prestakuntzako, erreleboko eta bitarteko kontratuak, eta gutxienez % 33ko desgaitasun-maila aitortua duten langileekin egindako kontratuak.
5,50 1,55 7,05
Lanaldi osoko edo partzialeko iraupen mugatuko kontratua 6,70 1,60 8,30


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,20
0,20


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,60 0,10 0,70

LAN ISTRIPU ETA LANBIDE GAIXOTASUNEN GEHIENEKO KOTIZAZIOAK
GEHIENEZ GUTXIENEZ
4.720,50 1.323,00

LANALDI PARTZIALEKO LAN-KONTRATUA
KOTIZAZIO-TALDEA GUTXIENEKO OINARRIA ORDUKO
1 11,13
2 9,23
3 8,03
4tik 11ra 7,97
LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA (LGS)

EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 37,80 € 1.134,00 € 15.876,00 €

ONDORIO ANITZEKO ERRENTEN ADIERAZGARRI PUBLIKOA (IPREM)

EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 20 €  600 € 7.200 €

Prestakuntza-programetan sartutako prestakuntza-praktikak edo kanpoko praktika akademikoak

2024. urtea

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren berrogeita hamabigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako prestakuntza-programetan jasotako prestakuntza-praktikak edo kanpoko praktika akademikoak egiten dituzten pertsonak besteren konturako langileen parekotzat hartuko dira Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean, bertako sistema bereziak kanpo utzita, salbu eta praktika edo prestakuntza itsasontzietan egiten bada; kasu horretan, praktika edo prestakuntza hori Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian sartuko da.

Ordaindutako prestakuntza-praktikak:


Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntak 53,61 € hilean 10,69 € hilean 64,30 € hilean
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak 3,82 €/hil ABE (aldi baterako ezgaitasuna)
3,56 €/hil EHB (Ezgaitasun Iraunkorra, Heriotza eta Biziraupena)

7,38 € hilean
Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa (MEI)

Baztertua

Kotizazio hori aplikatuko zaie, halaber, urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuaren eta enpresetan lanekoak ez diren praktikak arautzen dituen urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuaren babesean egindako praktikei.

Ordaindu gabeko prestakuntza-praktikak:


Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia arruntak (ABE izan ezik) 2,67 €/egun
2,67 €/egun (hileko gehienekoa: 60,76 €)
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
0,17 €/egun (ABE)
0,16 €/egun (IMS)

0,33 €/egun (hileko gehienekoa: 7,38 € (3,82 € ABE eta 3,56 € IMS))
Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa (MEI)

Baztertua

2024an, bi praktika-kasuetarako, gertakari arruntengatiko kuotei Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren berrogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren 5.b) paragrafoan ezarritako ehuneko 95eko murrizketa aplikatuko zaie, eta ez zaie aplikatuko murriztapen horretaz bestelako kotizazio-onurarik. Kuota-murrizketa horiei Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 20. artikuluan ezarritakoa aplikatuko zaie, 1. eta 3. zenbakietan ezarritakoa izan ezik.

Complementary Content
${loading}