Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni especial per als emigrants espanyols i fills d'aquests que treballin a l'estranger i seglars, missioners i cooperants

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els emigrants espanyols i els fills d'aquests que estiguin en possessió de la nacionalitat espanyola, amb independència que amb anterioritat hagin estat o no afiliats a la Seguretat Social espanyola, i independentment del país on treballin i del fet que l'esmentat país tingui o no subscrit amb Espanya acord o conveni en matèria de Seguretat Social.

Els seglars, missioners i cooperants dependents de la Conferència Episcopal, Diòcesi, Ordres, Congregacions i altres Institucions religioses, així com organitzacions no governamentals, que tinguin nacionalitat espanyola i siguin enviats per les seves respectives organitzacions o institucions als països estrangers, sense intervenir-hi relació laboral amb aquestes, els quals, en els supòsits a què es refereixen els apartats precedents, tindran la consideració d'emigrants a l'únic efecte de la subscripció d'aquesta modalitat de conveni especial.

Procediment i termini de sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar (mitjançant el model TA-0040) en qualsevol moment sense que sigui exigible el compliment de cap termini davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Madrid.

Requisits

   Haurà d'acreditar-se l'estada i feina a l'estranger, per qualsevol mitjà de prova dels admesos per dret i, en especial, mitjançant fotocòpia compulsada per la Conselleria de Treball i Afers Socials espanyola, o pel Consolat espanyol del país d'immigració, del permís de treball o estada emesos per les autoritats corresponents de l'esmentat país.  

Efectes

Té efecte a partir del dia primer del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Causes de l'extinció

  • Falta d'abonament de les quotes corresponents a dos trimestres consecutius.
  • Quedar l'interessat comprès en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social. 
  • Adquirir la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
  • Per decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Per defunció de l'interessat.

Cotització

L'ingrés de quotes es realitzarà per trimestres vençuts dins del mes següent al venciment del trimestre natural. La base de cotització aplicable és la mínima que, a cada moment, correspon als treballadors majors de divuit anys del Règim General. Sobre aquesta base s'aplica el tipus de cotització vigent en l'esmentat Règim i, al resultat, s'aplica el coeficient establert amb aquesta finalitat. El resultat és la quota que cal ingressar.

Altres

Aquest conveni especial està regulat per l'article 15 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre.

Complementary Content
${loading}