Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Cotització

Determinació de la quota que cal ingressar

Per a les contingències d'invalidesa permanent, mort i supervivència derivades de malaltia comuna i d'accident no laboral, i també per als servicis socials, la quota que cal ingressar és el resultat d'aplicar a la quota íntegra (que resulta d'aplicar a la base per a estos conceptes l'únic tipus vigent) el coeficient específic corresponent a les contingències citades.

Per a determinar la quota que cal ingressar per la contingència de jubilació, s'aplica allò que es disposa a l'apartat anterior. La base de cotització serà la que correspon a este concepte, i el coeficient que cal aplicar sobre la quota íntegra, també serà l'específic per a esta contingència.

La quota total que cal ingressar serà el resultat de la suma de les quotes calculades segons les dues regles anteriors.

Coeficients per a determinar la quota

Per la totalitat de la base de cotització escollida per l'interessat, per a la cobertura de les contingències d'incapacitat permanent, mort i supervivència, el 0,14.

Per la diferència entre l'esmetada base de cotització escollida i aquella per la que cotitze en cada moment al Servici Públic d'Ocupació Estatal, per a la cobertura de contingència de jubilació, el 0,80.

Si el Conveni Especial s'haguera subscrit anteriorment al dia 1 de gener de 1998, o portara la seua causa d'Expedients de Regulació d'Ocupació autoritzats anteriorment a esta data, s'aplicaran els següents coeficients:

Per la totalitat de la base de cotització escollida per l'interessat, per a la cobertura de les contingències d'incapacitat permanent, mort i supervivència, el 0,33.

Per la diferència entre l'esmetada base de cotització escollida i aquella per la que cotitze en cada moment al Servici Públic d'Ocupació Estatal, per a la cobertura de contingència de jubilació, el 0,40.

Bases de cotització

Per determinar la base de cotització al Conveni Especial s'aplicaran les següents regles:

  • Per a les contingències d'invalidesa permanent, mort i supervivència, que es deriven de malaltia comuna i d'accident no laboral, així com per als serveis socials, s'agafa la base de cotització triada per l'interessat i s'apliquen les normes establertes a l'apartat de Regulació General
  • Per a la contingència de jubilació, la base de cotització estarà constituïda per la diferència entre la base de cotització a què fa referència la regla anterior i aquella per la qual cotitza, en cada moment, l'Institut d'Ocupació, Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Complementary Content
${loading}