Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Cotització

Determinació de la quota que cal ingressar

Per a les contingències d'invalidesa permanent, mort i supervivència derivades de malaltia comuna i d'accident no laboral, i també per als serveis socials, la quota que cal ingressar és el resultat d'aplicar a la quota íntegra (que resulta d'aplicar a la base per a aquests conceptes l'únic tipus vigent) el coeficient específic corresponent a les contingències esmentades.

Per determinar la quota que cal ingressar per la contingència de jubilació, s'aplica allò que es disposa a l'apartat anterior. La base de cotització serà la que correspon en aquest concepte, i el coeficient que cal aplicar sobre la quota íntegra, també serà l'específic per a aquesta contingència.

La quota total que cal ingressar serà el resultat de la suma de les quotes calculades segons les dues regles anteriors.

Coeficients per determinar la quota

Per la totalitat de la base de cotització elegida per l'interessat, per a la cobertura de les contingències d'incapacitat permanent, mort o supervivència, el 0,14.

Per la diferència entre l'esmentada base de cotització i aquella per la qual cotitza en cada moment al Servei Públic d'Ocupació Estatal, per a la cobertura de la contingència de jubilació, el 0,80.

Si el conveni especial s'ha subscrit abans de l'1 de gener de 1998 o deriva d'expedients de regulació d'ocupació autoritzats abans d'aquesta mateixa data, s'apliquen els coeficients següents:

Per la totalitat de la base de cotització elegida per l'interessat, per a la cobertura de les contingències d'incapacitat permanent, mort o supervivència, el 0,33.

Per la diferència entre l'esmentada base de cotització i aquella per la qual cotitza en cada moment al Servei Públic d'Ocupació Estatal, per a la cobertura de la contingència de jubilació, el 0,40.

Bases de cotització

Per determinar la base de cotització al Conveni Especial s'aplicaran les regles següents:

  • Per a les contingències d'invalidesa permanent, mort i supervivència, que es derivin de malaltia comuna i d'accident no laboral, així com per als serveis socials, s'agafa la base de cotització triada per l'interessat i s'apliquen les normes establertes a l'apartat de Regulació General
  • Per a la contingència de jubilació, la base de cotització estarà constituïda per la diferència entre la base de cotització a què fa referència la regla anterior i aquella per la qual cotitza, en cada moment, l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal.

Complementary Content
${loading}