Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Cotización

Determinación da cota a ingresar

Para as continxencias de invalidez permanente, morte e supervivencia derivadas de enfermidade común e accidente non laboral, así como para os servizos sociais, a cota a ingresar será o resultado de aplicar á cota íntegra (resultante de aplicar á base por estes conceptos o tipo único vixente) o coeficiente específico correspondente ás continxencias citadas.

Para determinar a cota a ingresar pola continxencia de xubilación, aplicarase o disposto no apartado anterior, tomando como base de cotización a correspondente a este concepto, e o coeficiente a aplicar sobre a cota íntegra será, así mesmo, o específico para esta continxencia.

A cota total a ingresar será o resultado da suma das cotas calculadas conforme ás dúas regras anteriores.

Coeficientes para determinar a cota

Pola totalidade da base de cotización elixida polo interesado, para a cobertura das continxencias de incapacidade permanente, morte e supervivencia, o 0,14.

Pola diferenza entre esta base de cotización elixida e aquela pola que cotice en cada momento ao Servizo Público de Emprego Estatal, para a cobertura da continxencia de xubilación, o 0,80.

Se o Convenio Especial se subscribise con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998, ou trouxese a súa causa de Expedientes de Regulación de Emprego autorizados con anterioridade a esa mesma data, aplicaranse os seguintes coeficientes:

Pola totalidade da base de cotización elixida polo interesado, para a cobertura das continxencias de incapacidade permanente, morte e supervivencia, o 0,33.

Pola diferenza entre esta base de cotización elixida e aquela pola que cotice en cada momento o Servizo Público de Emprego Estatal, para a cobertura da continxencia de xubilación, o 0,40.

Bases de cotización

Para determinar a base de cotización ao Convenio Especial aplicaranse as seguintes regras:

  • Para as continxencias de invalidez permanente, morte e supervivencia, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral, así como para os servizos sociais, tomarase a base de cotización elixida polo interesado, aplicando as normas establecidas no apartado de Regulación Xeral
  • Para a continxencia de xubilación, a base de cotización estará constituída pola diferenza entre a base de cotización á que se refire a regra anterior e aquela pola que cotice, en cada momento, o Instituto de Emprego, Servizo Público de Emprego Estatal.

Complementary Content
${loading}