Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni especial per a esportistes d'alt nivell

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Aquest conveni especial permet la inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms als esportistes d'alt nivell, majors de divuit anys que, quant a la seva activitat esportiva o a qualsevol altra activitat professional que realitzin, no estiguin ja inclosos en qualsevol dels Règims del Sistema de la Seguretat Social.

Procediment i termini de sol·licitud

Cal presentar la sol·licitud (model TA-0040) a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració corresponent en el termini de 90 dies naturals a comptar des del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de la relació on figuri com a esportista d'alt nivell.

Acció protectora

El conveni especial té per objecte la cobertura d'Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència derivades de contingències comunes, Jubilació, Serveis Socials i Assistència Sanitària.

Requisits

Ser major de 18 anys.

Tenir reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell.

Efectes

Dia primer del mes en què hagi adquirit la condició d'esportista d'alt nivell.

Causes d'extinció

  • Si l'interessat adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
  • Si l'interessat entra al camp d'aplicació d'un règim de la Seguretat Social.
  • No abonament de tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
  • Per defunció de l'interessat.
  • Per decisió de l'interessat, comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

  • En el moment de subscriure el conveni especial, l'interessat podrà triar la base de cotització entre les que estiguin vigents en el Règim especial de treballadors pel seu compte o autònoms, amb subjecció a les normes generals aplicables a aquest règim.
  • Cada vegada que es modifiqui la base de cotització del Règim especial de treballadors pel seu compte o autònoms, els convenis especials s'incrementaran com a mínim en el percentatge d'increment de l'esmentada base mínima.
  • El termini d'ingrés de les quotes serà dins del mes al qual es refereixi la quota.

Altres

Aquest conveni especial es regula per l'article 27 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre i en el Reial Decret 1467/1997 de 19 de setembre sobre esportistes i en allò regulat en els mateixos per les normes generals.

Complementary Content
${loading}