Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Conveni especial per a la formació. Reial Decret 1493/2011, de 24 d?octubre.

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

  • Les persones que anteriorment a l'entrada en vigor del RD hagueren participat en programes de formació, vinculats a estudis universitaris o de formació professional amb realització de pràctiques formatives amb contraprestació econòmica.
  • Les persones que, en entrar en vigor el RD, es troben participant en programes de formació, vinculats a estudis universitaris o de formació professional amb pràctiques formatives amb contraprestació econòmica.
  • Les persones que hagueren participat en programes de formació d'investigació, sempre que eixa participació haja tingut lloc amb anterioritat al 4 de novembre de 2003.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial s’havia d’efectuar mitjançant la presentació del model corresponent (model TA.0040 formació) a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l’Administració d’esta.

Les sol·licituds es van poder presentar entre l’01/11/2011 i el 31/12/2014.

Actualment no és possible la seua sol·licitud.


Requisits

Acreditar per part del sol·licitant que ha participat en programes de formació mitjançant certificació expedida per les entitats o organismes que els financen, on haurà de constar que el programa de formació reuneix els requeriments exigits, així com la seua duració.

En el cas que els programes estiguen cofinançats per dos o més entitats o organismes, la certificació esmentada serà expedida pel què corresponga fer efectiva la respectiva contraprestació econòmica.

Efectes

Es reconeixeran com a assimilats a l'alta els períodes de formació realitzats anteriors a 01/11/2011 i fins a 2 anys, com a màxim.

Extinció

El conveni s'extingirà per algunes de les circumstàncies següents:

Per defunció de l'interessat/ada.

Per decisió de l'interessat/da comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per manca d'abonament de tres quotes consecutives o cinc alternatives.

Complementary Content
${loading}