Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Conveni especial per a la formació. Reial decret 1493/2011, de 24 d?octubre.

Puede enlazar a la sección Trámites y Gestiones para ver una versión simplificada.

Qui el pot subscriure?

  • Les persones que abans de l'entrada en vigor del RD hagin participat en programes de formació, vinculats a estudis universitaris o de formació professional amb realització de pràctiques formatives amb contraprestació econòmica.
  • Les persones que,en la data d'entrada en vigor del RD estiguin participant en programes de formació, vinculats a estudis universitaris o de formació professional amb realització de pràctiques formatives amb contraprestació econòmica.
  • Les persones que hagin participat en programes de formació de caràcter investigador, sempre que aquesta participació hagi tingut lloc abans del 4 de novembre de 2003.

Forma i termini de sol·licitud

Cal que la sol·licitud del conveni especial es va efectuar mitjançant la presentació del model corresponent (model TA.0040 formació) a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o administració d'aquesta.

Les sol·licituds es van poder presentar entre el 01/11/2011 i el 31/12/2014.

Actualment no és possible la seva sol·licitud.


Requisits

El sol·licitant cal que acrediti que ha participat en programes de formació mitjançant una certificació expedida per les entitats o organismes que els financin, on cal que consti que el programa de formació compleix els requisits exigits i també la seva durada.

Quan els programes estiguin cofinanciats per dues o més entitats o organismes, cal que aquesta certificació s'expedeixi per l'entitat o organisme a qui correspongui fer efectiva la contraprestació econòmica respectiva.

Efectes

Es reconeixen com a assimilats a la situació d'alta els períodes de formació efectuats abans del 01/11/2011 i fins a 2 anys com a màxim.

Extinció

El conveni s'extingeix quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

Per defunció de l'interessat o interessada.

Per decisió de l'interessat/a comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per manca d'abonament de tres quotes consecutives o cinc d'alternatives.

Complementary Content
${loading}