Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

2008/7 de 2 d’octubre de 2008

Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009

Tal i com s'anunciava en anteriors butlletins de Notícies RED (2008/01 i 2008/04), a partir de l'1 de gener de 2009 entrarà en vigor el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009.

Per a les empreses que, segons els quadres d'equivalències entre CNAE93 i CNAE09, elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística, l'actual codi CNAE93 es desglosse en diversos CNAE09, serà necessària l'anotació del codi correcte per part de l'empresari.

Eixa anotació s'haurà d'efectuar abans de l'1 de novembre de 2008, donat que si, en arribar eixa data no s'haguera fet l'anotació, per part d'esta Tresoreria, es procedirà a realitzar una conversió automàtica i es designarà el codi que corresponga al tipus de cotització per a AT del valor més alt d'entre els possibles que li pogueren correspondre.

Esta conversió es realitzarà en el mes de novembre i es podrà consultar el valor assignat a través de les transaccions del Sistema RED on hi apareix esta dada, a més de en la mateixa transacció específica d'anotació/consulta de CNAE09.

Indicador pèrdua de beneficis nous

En el butlletí de Notícies RED 2008/04, de 26 de maig, s'informava d'una nova funcionalitat per a identificar algunes de les causes que motiven la impossibilitat que els empresaris s'apliquen els beneficis a la Seguretat Social per incompliment d'algun dels requisits o perquè incorren en algun tipus d'exclusió del dret al benefici.

Eixa identificació es realitza a través del camp "Indicatiu de pèrdua de beneficis".

L'anotació d'eixe camp el realitza esta Tresoreria General de la Seguretat Social de forma automàtica.

El Programa de Foment d'Ocupació actual, el qual recull la Llei 43/2006, en l'article 6.2, establix com a exclusió dels beneficis aplicables, per un període de 12 mesos, les empreses que hagen extingit o extingisquen per comiat reconegut o declarat improcedent, o per comiat col·lectiu de contractes bonificats.

La exclusió afecta a un número de contractes igual al de les extincions produïdes. Esta exclusió no té el caràcter de pèrdua indefinida dels beneficis, sinó de suspensió durant el període transcorregut entre la data d'inici de les bonificacions d'un contracte i la data de compliment dels dotze mesos de què es tracta, de manera que l'empresari reprén l'aplicació de les bonificacions a partir d'eixos dotze mesos una vegada que es considera consumit el període de suspensió.

Estes situacions s'identificaran amb el valor 08: Extinció de contracte bonificat últims 12 mesos, en el camp "Indicatiu de pèrdua de beneficis".

Caldrà que els usuaris mecanitzen este valor.

Així, quan es vulga anotar un contracte bonificat però l'empresa es trobe en esta situació, es mecanitzarà el moviment amb totes les dades del contracte bonificat desitjat i el valor 08 en el camp "Indicatiu de pèrdua de beneficis", el que originarà que, de moment, no se li apliquen les bonificacions corresponents.

Este moviment serà d'alta per a contractes inicials i de variacions de contracte per a transformacions.

Una vegada transcorregut el període d'exclusió de beneficis, s'anotarà un moviment de canvi de contracte amb totes les dades del contracte anotat amb anterioritat i el valor 00 en el camp "Indicatiu de pèrdua de beneficis". Els sistema calcularà de forma automàtica les bonificacions corresponents.

Inicialment, esta funcionalitat només es troba disponible a través d'afiliació En línia.

Pròximament s'implementarà en la modalitat de remeses, i s'anunciarà en un pròxim butlletí de Notícies RED la data d'entrada en funcionament.

Per a esta nova funcionalitat s'ha creat el camp "Indicatiu de pèrdua de beneficis" en els arxius AFI, CFA i FRE.

S'hi adjunten els arxius actualitzats amb les modificacions ressaltades sobre fons gris.

Noves claus de contracte

La Llei 44/2007, de 13 de desembre, regula el règim de les empreses d'inserció i establix un marc que promou la inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, a través d'este tipus d'empreses.

L'aplicació d'esta normativa ha originat la creació de dos noves claus de contracte, consensuades amb el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Els contractes nous són:

452 – TEMPORAL. TEMPS COMPLET. TREBALLADORS DESOCUPATS CONTRACTATS PER EMPRESES D'INSERCIÓ.

552 – TEMPORAL. TEMPS PARCIAL. TREBALLADORS DESOCUPATS CONTRACTATS PER EMPRESES D'INSERCIÓ.

Estos contractes nous estan vinculats necessàriament a Codis de Compte de Cotització identificats com a empreses d'inserció.

A més, s'ha creat un nou valor per al camp "Exclusió social/violència domèstica", que haurà d'acompanyar necessàriament a estos dos contractes nous.

El nou valor és 4= Exclusió social - Itinerari d'inserció.

Estes dos noves claus de contractes de treball encara no es troben operatives en l'àmbit de cotització. En un pròxim Butlletí de Notícies RED s'indicarà la data d'implementació.

Butlletí de Notícies RED 2008/7


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2008/7 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2008/7. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2008/7. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,30 KB) 12/08/2010
Complementary Content
${loading}