Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

2008/7 do 2 de outubro de 2008

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009

Tal e como se anunciaba en anteriores boletíns de Noticias RED (2008/01 e 2008/04), a partir do 1 de xaneiro de 2009 entrará en vigor o Real Decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009.

Para aquelas empresas que segundo os cadros de equivalencias entre CNAE 93 e CNAE09 elaborado polo Instituto Nacional de Estatística, o actual código CNAE93 se desagregue en varios CNAE09, será necesaria a anotación do código correcto por parte do empresario.

Esta anotación deberá efectuarse antes do 1 de novembro de 2008, dado que se chegada esa data non se fixese a anotación, por parte desta Tesourería procederase a realizar unha conversión automática, designándolle o código que corresponda ao tipo de cotización para AT do valor máis alto de entre os posibles que lle puidese corresponder.

Esta conversión realizarase no mes de novembro, podéndose consultar o valor asignado a través das transaccións do Sistema RED nas que aparece este dato, ademais de na transacción específica de anotación/consulta de CNAE09.

Indicador perda de beneficios novos

No boletín de Noticias RED 2008/04, do 26 de maio, informábase acerca dunha nova funcionalidade para identificar algunhas das causas que motivan a imposibilidade de que os empresarios se apliquen os beneficios á Seguridade Social, ben por incumprimento dalgún dos requisitos, ben por incorrer nalgún tipo de exclusión do dereito ao beneficio.

Esta identificación realízase a través do campo ‘Indicativo de perda de beneficios’.

A anotación deste campo realízase de forma automática por parte desta Tesourería Xeral da Seguridade Social.

O Programa de Fomento de Emprego actual, recollido na Lei 43/2006 no seu artigo 6.2, establece como exclusión dos beneficios aplicables ao mesmo, por un período de 12 meses, ás empresas que extinguisen ou extingan por despido recoñecido ou declarado improcedente, ou por despido colectivo contratos bonificados.

A exclusión afecta a un número de contratos igual ao das extincións producidas. Esta exclusión non ten o carácter de perda indefinida dos beneficios, senón de suspensión durante o período transcorrido entre a data de inicio das bonificacións dun contrato e a data de cumprimento dos doce meses de que se trata, retomándose polo empresario a aplicación das bonificacións a partir destes doce meses, considerándose consumido o período de suspensión.

Estas situacións vanse identificar co valor 08 – Extinción contrato bonificado últimos 12 meses, no campo ‘Indicativo de perda de beneficios’.

Este valor será necesario que se mecanice por parte dos usuarios.

Así, cando se queira anotar un contrato bonificado pero a empresa se atope nesta situación, mecanizarase o movemento con todos os datos do contrato bonificado desexado e o valor 08 no campo ‘Indicativo de perda de beneficios’, o que orixinará que de momento no se lle apliquen as bonificacións correspondentes.

Este movemento será de alta para contratos iniciais e de variacións de contrato para transformacións.

Unha vez transcorrido o período de exclusión de beneficios, anotarase un movemento de cambio de contrato con todos os datos do contrato anotado con anterioridade e o valor 00 no campo ‘Indicativo perda de beneficios’. O sistema calculará de forma automática as bonificacións correspondentes.

Inicialmente, esta funcionalidade só se atopa dispoñible a través de afiliación en liña.

Proximamente implantarase na modalidade de remesas, anunciándose nun próximo boletín de Noticias RED a data de entrada en funcionamento.

Para esta nova funcionalidade creouse o campo ‘Indicativo perda de beneficios’ nos ficheiros AFI, CFA e FRE.

Achéganse os ficheiros actualizados coas modificacións salientadas sobre fondo gris.

Novas claves de contrato

A Lei 44/2007, do 13 de decembro, regula o réxime das empresas de inserción, establecendo un marco que promove a inserción laboral de persoas en situación de exclusión social a través deste tipo de empresas.

A aplicación desta normativa orixinou a creación de dúas novas claves de contrato, consensuadas co Servizo Público de Emprego Estatal.

Os novos contratos son:

452 – TEMPORAL. TEMPO COMPLETO. TRABALLADORES DESEMPREGADOS CONTRATADOS POR EMPRESAS DE INSERCIÓN.

552 - TEMPORAL. TEMPO PARCIAL. TRABALLADORES DESEMPREGADOS CONTRATADOS POR EMPRESAS DE INSERCIÓN.

Estes novos contratos irán vinculados necesariamente a Códigos de Conta de Cotización identificados como empresas de inserción.

Ademais, creouse un novo valor para o campo ‘Exclusión social/Violencia doméstica’, que deberá acompañar necesariamente a estes dous novos contratos.

O novo valor é 4= Exclusión social – Itinerario de inserción.

Estas dúas novas claves de contratos de traballo aínda non se atopan operativas no ámbito de cotización. Nun próximo Boletín de Noticias RED indicarase a data na que estarán implantadas.

Boletín de Noticias RED 2008/7


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Boletín de Noticias RED 2008/7 Descargar documento Boletín de Noticias RED 2008/7. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Boletín de Noticias RED 2008/7. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,30 KB) 12/08/2010
Complementary Content
${loading}