Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Preguntes freqüents CASIA

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Puc fer tràmits relacionats amb Informes d’IT o Certificats de Maternitat/Paternitat?

No, a través de CASIA únicament es pot fer la comunicació de tràmits, consultes o incidències relacionades amb matèries pròpies de l’àmbit de gestió de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a temes propis de l’INSS, cal dirigir-se al "Servici d’Atenció Telefònica".

Què passa si catalogue malament un cas?

El tramitador de la TGSS que gestione el seu cas podrà modificar certs aspectes de la classificació que haja fet, per exemple, modificar la matèria, categoria o subcategoria de les seues consultes o errors/incidències sense necessitat de fer cap acció addicional.

Tanmateix, si una consulta o un error/incidència impliquen la realització d’un acte administratiu, haurà d’obrir l’oportuna Sol·licitud de Tràmit.

Com sabré que el meu tràmit ha sigut realitzat?

Rebrà un correu electrònic en què li comunicaran que la TGSS ha resolt el tràmit o ha sol·licitat més informació sobre això, sempre que l’usuari principal de l’autorització haja comunicat l’adreça electrònica a través del Servici de Consulta i Modificació de Dades de contacte de l’oficina virtual del sistema RED.

També rebrà un correu electrònic en què li avisaran de la resolució d’aquelles consultes fetes a través del Telèfon d’Atenció que no hagen pogut resoldre’s en la primera telefonada.

La resposta donada al cas es podrà consultar a través de la funcionalitat Gestió de casos.

És possible sol·licitar el Número de la Seguretat Social a través de CASIA?

Sí, l’Autoritzat pot sol·licitar a través de CASIA el Número de la Seguretat Social d’aquells treballadors respecte dels quals posteriorment en comunicarà l’alta. Per a açò haurà d’utilitzar el tràmit corresponent acompanyat del Model TA.1 firmat pel treballador, DNI o NIE i, si s’escau, certificat de la condició de discapacitat.

Resta de tràmits

Els tràmits que no puguen sol·licitar-se a través de CASIA s’hauran de presentar a través del Registre Electrònic.

Què s’ha de catalogar com a tràmit?

Aquelles peticions d’actuacions de caràcter administratiu sempre que no puguen gestionar-se a través dels servicis del Sistema RED i/o SEDESS, per no haver-hi la funcionalitat o per haver superat el termini reglamentari establit per a la seua utilització.

En donar d’alta un tràmit es generarà un Justificant d’Obertura de Tràmit en el qual constarà la data i hora en què s’ha fet la sol·licitud.

Quan es considera que la matèria d’un cas és de tipus tècnic?

Són casos tècnics les consultes relatives  a la instal·lació de programari, requeriments tècnics per a transmissió d'arxius o comunicacions, així com els errors o incidències relacionats amb el programari o el maquinari de l’Autoritzat RED. En definitiva, aquells casos la resolució dels quals puga requerir l’ajuda d’un informàtic, en relació amb la utilització del Sistema RED.

Per exemple: Problemes amb els certificats electrònics, d’Instal·lació o actualització de programari del Sistema RED, per a connectar-se al Sistema RED, problemes en les comunicacions (enviament, descàrrega de missatges) entre l’autoritzat i el Sistema RED.

La creació d’un cas de tipus tècnic requerix l’ompliment del “Formulari Dades Tècniques” ubicat en l’apartat “Errores- Incidencias Materia Técnica” de la pàgina web.

Què s’ha de catalogar com a error/incidència?

Tots els casos en què es comunica un error com a conseqüència d’un funcionament indegut del sistema o de l’actuació incorrecta de l’usuari.

S’inclouen tots els errors o incidències que es produïxen en realitzar l’autoritzat qualsevol gestió en la modalitat En línia o en la SEDESS, en la transmissió d'arxius a través de Sistema RED o en les respostes rebudes a través d’estos mitjans.

Tots els casos catalogats com a errors o incidències en els manuals de la TGSS s’han de registrar d’esta manera. Per exemple, els que recull el document “Sistema de Liquidació Directa. Tractament d’Errors”.

Important: Si per a solucionar l’error cal fer un tràmit administratiu, s’ha de donar d’alta el cas com a tal. En el supòsit que s’haja catalogat incorrectament d’error/incidència, es tancarà i s’informarà de la necessitat d’obrir l’oportuna Sol·licitud de Tràmit, ja que este supòsit exigix un procediment de tramitació diferent.

Què puc fer a través de CASIA?

A través de CASIA es poden plantejar Consultes, Errors o Incidències produïdes en la transmissió d'arxius a través del Sistema RED o SLD o en les funcionalitats dels Servicis en Línia i presentar la sol·licitud de Tràmits propis de l’àmbit de gestió de la Tresoreria General de la Seguretat Social que no puguen dur-se a terme a través del Sistema RED i/o SEDESS.

Què s’ha de catalogar com a consulta?

Una consulta és una sol·licitud d’informació de qüestions relatives a Afiliació, Cotització, Sistema RED, procediments SLD o RED Directe, Seu Electrònica o Gestió d’Autoritzacions, entre d’altres.

Complementary Content
${loading}