Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Preguntes freqüents CASIA

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Puc fer tràmits relacionats amb Informes d’IT o Certificats de Maternitat/Paternitat?

No, a través de CASIA únicament es pot fer la comunicació de  tràmits, consultes o incidències relacionades amb matèries pròpies de l’àmbit de gestió de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a temes propis de l’INSS, cal dirigir-se al "Servei d’Atenció Telefònica".

Què passa si catalogo malament un cas?

El tramitador de la TGSS que gestioni el vostre cas podrà modificar certs aspectes de la classificació que hàgiu fet, per exemple, modificar la matèria, categoria o subcategoria de les vostres consultes o errors/incidències sense necessitat que feu cap acció addicional.

Tanmateix, si una consulta o un error/incidència impliquen la realització d’un acte administratiu, haureu d’obrir l’oportuna Sol·licitud de Tràmit.

Com sabré que el meu tràmit ha estat realitzat?

Rebreu un correu electrònic en què us comunicaran que la TGSS ha resolt el tràmit o  ha sol·licitat més informació sobre això, sempre que l’usuari principal de l’autorització hagi comunicat l’adreça electrònica a través del Servei de Consulta i Modificació de Dades de contacte de l’oficina virtual del sistema RED.

També rebreu un correu electrònic en què us avisaran de la resolució d’aquelles consultes fetes a través del Telèfon d’Atenció que no hagin pogut resoldre’s en la primera trucada.

La resposta donada al cas es podrà consultar a través de la funcionalitat Gestió de casos. 

És possible sol·licitar el Número de la Seguretat Social a través de CASIA?

Sí, l’Autoritzat pot sol·licitar a través de CASIA el Número de la Seguretat Social d’aquells treballadors respecte dels quals posteriorment en comunicarà l’alta. Per a això haurà d’utilitzar el tràmit corresponent acompanyat del Model TA.1 signat pel treballador, DNI o NIE i, si s’escau, certificat de la condició de discapacitat. 

Resta de tràmits

Els tràmits que no puguin sol·licitar-se a través de CASIA s’hauran de presentar a través del Registre Electrònic.

Què s’ha de catalogar de tràmit?

Aquelles peticions d’actuacions de caràcter administratiu sempre que no puguin gestionar-se a través dels serveis del Sistema RED i/o SEDESS, per no haver-hi la funcionalitat o per haver superat el termini reglamentari establert per a la seva utilització.

En donar d’alta un tràmit es generarà un Justificant d’Obertura de Tràmit en el qual constarà la data i hora en què s’ha fet la sol·licitud.

Quan es considera que la matèria d’un cas és de tipus tècnic?

Són casos tècnics les consultes relatives  a la instal·lació de programari, requeriments tècnics per a transmissió de fitxers o comunicacions, així com els errors o incidències relacionats amb el programari o el maquinari de l’Autoritzat RED. En definitiva, aquells casos la resolució dels quals pugui requerir l’ajuda d’un informàtic, en relació amb la utilització del Sistema RED.

Per exemple: Problemes amb els certificats electrònics, d’Instal·lació o actualització de programari del Sistema RED,  per connectar-se al Sistema RED, problemes en les comunicacions (enviament, descàrrega de missatges) entre l’autoritzat i el Sistema RED.

La creació d’un cas de tipus tècnic requereix l’emplenament del “Formulari Dades Tècniques” ubicat a l’apartat “Errores- Incidencias Materia Técnica” de la pàgina web.

Què s’ha de catalogar d’error/incidència?

Tots aquells casos en els quals es comunica un error com a conseqüència d’un funcionament indegut del sistema o de l’actuació incorrecta de l’usuari.

S’inclouen tots els errors o incidències que es produeixen en realitzar l’autoritzat qualsevol gestió en la modalitat En línia o a la SEDESS, en la transmissió de fitxers a través de Sistema RED o en les respostes rebudes a través d’aquests mitjans.

Tots els casos catalogats d’errors o incidències en els manuals de la TGSS s’han de registrar d’aquesta manera. Per exemple, els recollits en el document “Sistema de Liquidació Directa. Tractament d’Errors”.

Important: Si per solucionar l’error cal fer un tràmit administratiu, s’ha de donar d’alta el cas com a tal. En el supòsit que s’hagi catalogat incorrectament d’error/incidència, es tancarà i s’informarà de la necessitat d’obrir l’oportuna Sol·licitud de Tràmit, ja que aquest supòsit exigeix un procediment de tramitació diferent.

Què puc fer per CASIA?

A través de CASIA es poden plantejar Consultes, Errors o Incidències produïdes en la transmissió de fitxers a través del Sistema RED o SLD o en les funcionalitats dels Serveis en Línia i presentar la sol·licitud de Tràmits propis de l’àmbit de gestió de la Tresoreria General de la Seguretat Social que no puguin dur-se a terme a través del Sistema RED i/o SEDESS.

Què s’ha de catalogar de consulta?

Una consulta és una sol·licitud d’informació de qüestions relatives a Afiliació, Cotització, Sistema RED, procediments SLD o RED Directe, Seu Electrònica o Gestió d’Autoritzacions, entre d’altres.

Complementary Content
${loading}