Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Seguro escolar

Procedemento

Procedemento de Seguro Escolar

Información Xeral


Obxecto:

É un Seguro que protexe aos estudantes, menores de 28 anos, que cursen estudos oficiais dende  3º de  Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.), ata o final do 3º ciclo universitario,  mediante prestacións sanitarias e económicas, en caso de enfermidade , accidente escolar e infortunio familiar.

Causantes:

O estudante.

Prestacións:
 • Accidente Escolar: Asistencia médica e farmacéutica, indemnizacións económicas por incapacidade e gastos do enterro.
 • Enfermidade: Asistencia médica, asistencia farmacéutica e gastos de enterro. Inclúe a cirurxía xeral, neuropsiquiatría, tocoloxía, tuberculose pulmonar e ósea. En determinados casos pódense outorgar prestacións de fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia.
 • Infortunio familiar: Prestación económica por falecemento do cabeza de familia ou  ruína familiar.
Beneficiarios:

O beneficiario das prestacións do Seguro Escolar é o estudante, agás nas indemnizacións por falecemento por accidente ou enfermidade, no que o serán os familiares.

Máis información sobre beneficiarios

Requisitos:
 • Ter menos de 28 anos, ser español ou estranxeiro con residencia legal en España.
 • Estar matriculado nos estudos comprendidos no Seguro e aboar a cota.
 • Acreditar un ano de Seguro.

  Este último requisito non se esixe para as prestacións derivadas de accidente escolar, infortunio familiar e tocoloxía, nin aos estudantes que o ano anterior teñan cursado 2º de ESO, educación especial ou que teñan continuado os seus estudos no estranxeiro.

Máis información sobre requisitos 

Contías / Pagamentos / Efectos:

Distintas contías dependendo da prestación.

O pagamento das prestacións económicas pode ser pagamento directo na entidade financeira que teña asignada a Dirección Provincial do INSS  ou por transferencia na entidade financeira elixida na solicitude.

Duración:

Dependendo da clase de prestación,  a duración varía.

Prazos:

O prazo para solicitar as prestacións derivadas de accidente escolar é dun ano.

O prazo para solicitar  gastos de enterro, infortunio familiar  e outras prestacións económicas é de cinco anos.

O recoñecemento ou denegación das prestacións do Seguro Escolar resolveranse e notificaranse nun prazo máximo de 90 días.

Denegación / Extinción:

O Director Provincial do INSS ditará resolución concedendo ou denegando a prestación solicitada.

Impresos:

Solicitude de prestación do Seguro Escolar.

Documentación:
 • DNI  ou libro de familia. Documento acreditativo da identidade, para os estranxeiros 
 • Estudantes non universitarios: Certificado do centro de estudos
 • Estudantes universitarios: Resgardo do impreso de matrícula
 • Documentación específica para  cada prestación  

Máis información sobre documentación

Onde tramitalo:

En calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito e pagamento das prestacións é competencia da Dirección Provincial do  Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) onde se presentou a solicitude. No caso de prestacións sanitarias, será competente a Dirección Provincial do INSS da provincia onde se prestase a asistencia sanitaria.

Outros datos de interese:

Preguntas máis frecuentes.

Complementary Content
${loading}