Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Avís legal

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

  La Seguretat Social li informa que l’accés i ús de la pàgina web www.seg-social.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici de què l’accés a algun dels esmentats serveis o continguts podrien necessitar l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

  Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

  La Seguretat Social es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Ja que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al Portal.

  Les condicions i termes que es recullen al present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal. La Seguretat Social no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar la utilització d'eines i informacions contingudes a www.seg-social.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Cal que aquestes decisions es contrastin als centres, organismes o dependències competents. En tot cas, la informació i continguts d'aquest web no es podrà al·legar en processos contradictoris amb l'Administració Pública i no s'assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

 2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  El disseny del Portal, els codis font, els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Seguretat Social o a Entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual. Igualment estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual les imatges, etc., que contingui el servidor de la Seguretat Social.

  La informació disponible en aquest lloc web, tret d'indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització, i queda autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

  La Seguretat Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pot estar violant els vostres drets, no dubteu en posar-vos en contacte amb la Seguretat Social, a través del formulari de Queixes i suggeriments.

 3. LINKS O HIPERENLLAÇOS

  Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la de la Seguretat Social cal que tinguin en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Seguretat Social i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de la Seguretat Social dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la Seguretat Social ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit, d'alguna manera, els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la que s'estableix l'hiperenllaç.
  2. La Seguretat Social no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en què s'estableix l'hiperenllaç no pot contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d'altres signes distintius pertanyents a la Seguretat Social, llevat d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en què s'estableixi l'hiperenllaç no ha de contenir informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, ni tampoc incloure continguts que vulnerin els drets de tercers.

 4. FRAMES

  La Seguridad Social prohibeix expressament la realització d'entramats o "framings" o la utilització per part de tercers d'altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

 5. PRIVACITAT

  D’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GSS), la Seguretat Social es compromet al compliment de la seva obligació de tractar les dades amb respecte a l’esmentada normativa en vigor. A aquests efectes, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades.
  La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades per aquests.
  Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició a ell, de les seves dades personals que obren als fitxers de la Seguretat Social, sol·licitant-ho a través de l’adreça de correu delegado.protecciondatos@seg-social.es.
  La Seguretat Social manté la protecció de les seves dades personals segons l’article 32 del RGPD sobre seguretat de les dades, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a la Seguretat Social, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.
  La Seguretat Social es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, la Seguretat Social anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades i sol·licitarà, si cal, l'acceptació d'aquests canvis per part de l'interessat.

 6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la Llei espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, la Seguretat Social i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

 7. POLÍTICA DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS. REQUISITS

  Per poder accedir als serveis i tràmits de la Seguretat Social a través d'un certificat electrònic cal acreditar la seva identitat i, quan així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. A aquest efecte, s'accepten els certificats electrònics admesos per la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}