Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Emakumearen aurkako indarkeria

Genero-indarkeria eta emakumearen aurkako beste edozein indarkeriaren aurka era integralean borrokatzen dute botere publikoek.

Gizarte Segurantzan, indarkeria-egoera horietan emakumeek nahiz seme-alabek jasandako eraginak arintzeko neurriak ditugu eskuragarri.

Atal honetan, Gizarte Segurantzak emakumearen aurkako indarkeria kasuetan aurreikusten dituen neurriak bildu ditugu.

Kotizazio-aldi eraginkortzat hartzea

Genero-indarkeriaren biktima izateagatik lanpostua utzi behar duen langileak berak erabakita lan kontratua eten behar badu, etenaldi hori benetako kotizazio-aldi gisa hartuko da.

Horrek esan nahi du epe hori kontuan hartuko dela Gizarte Segurantzaren prestazio hauetarako: erretiroa, ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena, adingabearen jaiotza eta zainketa, langabezia eta minbiziak edo beste gaixotasun larri batek jotako adingabeen zaintza.

Halaber, biktima altarekin parekatutako egoeran dagoela ulertuko da, hau da, enpresa batean alta emanda egon ez arren, alta emanda dagoela ulertuko da.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa

Genero-indarkeriaren eta emakumearen aurkako beste indarkeria mota batzuen biktimen egoera hobetzen du, neurri hauen bidez:


  1. Eremu subjektiboari dagokionez:
   • Onuradunak:

    Prestazioa jaso ahal izateko, eta elkarbizitza-unitate bat osatzen ez duten bitartean, ez zaie eskatuko adin-eskakizuna betetzea, ez eta banantze- edo dibortzio-izapideak hasi izana ere, baldin eta beste pertsona batekin ezkontza-lotura edo izatezko bikote gisa lotuta badago, genero-indarkeriaren edo gizakien salerosketaren eta sexu-ustiapenaren biktima diren emakumeei.

    Genero-indarkeriaren edo gizakien salerosketaren edo sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeak gutxieneko bizi-sarreraren onuradun izan daitezke, nahiz eta erabiltzaile horiek egoitza-zerbitzuko prestazio iraunkorra izan.

    Pertsona onuradun gisa hartuko da, bizikidetza-unitate batean ez dagoena, edo, hala badagokio, bizikidetza-unitate independente batean integratutako pertsona onuradun gisa, nahiz eta egoitza berean elkarrekin ezkontza-lotura bidez, izatezko bikote gisa edo odolkidetasuneko, ezkontza-ahaidetasuneko, adopzioko edo adopzioko bigarren mailara arteko lotura duten beste batzuekin bizi izan, eta, adopzio edo familia-harrera iraunkorra dela-eta, berarekin bizi diren beste pertsona batzuekin bizi izan, ohiko etxebizitza utzi duen eta genero-indarkeriaren biktima den emakumea, seme-alaba edo adopzio edo familia-harrera iraunkorra dela-eta, berarekin bizi diren adingabeek lagunduta edo gabe.

   • Titularrak:
    Prestazioaren titular izateko, bizikidetza-unitate batean sartzen ez direnean, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei edo gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeei ez zaie eskatuko adinaren baldintza betetzea. Kasu horietan, titularra adinez nagusia edo adingabe burujabea izatea baino ez da eskatuko.

  2. Sartzeko baldintzei dagokienez:
   • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei eta gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima diren pertsonei kendu egin zaie baldintza orokorra betetzen dutela egiaztatzeko agiria, hau da, eskabidearen aurkezpen dataren aurreko urtean, gutxienez, jarraian eta etenik gabe Espainian legezko egoitza izan dutela egiaztatzeko agiria.
   • Bizikidetzako unitate batean sartuta ez dauden gutxieneko bizi-sarreraren prestazioaren banakako onuradunen kasuan, Espainian eskabidea egin aurreko bi urteetan (30 urtetik beherakoentzat) edo gurasoen, tutoreen edo hartzaileen ezberdina den etxebizitza batean eskabidea egin aurreko urtean (30 urtetik gorakoentzat) modu independentean bizi izan direla egiaztatzeko betebeharra kendu egingo da, genero-indarkeriaren biktima izan direnek ohiko bizilekua utzi duten kasuan edo gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima diren pertsonen kasuan.
   • Onuradunak bizikidetza-unitate bateko kide direnean, ez da eskatuko unitate hori modu jarraituan eratuta egotea, eskaera aurkeztu aurreko sei hilabeteetan gutxienez, genero-indarkeriaren biktima diren edo gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeen kasuan.

  3. Eskakizunak egiaztatzeari dagokionez:
   • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeek eta haien seme-alabek Espainian legezko egoitza egiaztatu ahal izango dute aparteko egoeretan egoitza-baimena emateko eskuduntza duen agintariak igorritako aldi baterako egoitza-baimena erabiliz, baimen hori ebatzi bitartean.
   • Gizaki-salerosketaren biktima eta sexu-esplotazioaren biktima izan direnek, eta haien seme-alabek, Espainian legezko egoitza egiaztatu ahal izango dute Barne Ministerioko Segurtasuneko Estatu Idazkaritzak agintaritza polizial edo judizialarekin lankidetzan igorritako edo biktimaren egoera pertsonalaren izenean Migrazioen Estatu Idazkaritzak igorritako aldi baterako egoitza-baimenaren bidez.
   • Genero-indarkeriaren biktima izatea, betiere genero-indarkeriaren aurka osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan ezarritako edozein bitartekoren bidez egiaztatuko da.
   • Giza salerosketaren eta sexu-esplotazioko salerosketaren biktima izatea, betiere biktima horiei arreta osoa emateaz arduratzen diren zerbitzu publikoek edo gizarte zerbitzuek egindako txostenaren bidez egiaztatuko da, baita erregelamenduz zehaztuko den beste edozein egiaztatze moduren bidez ere.

  4. Zenbatekoari dagokionez:
   • Aipatu osagarria jasotzearen harira, guraso bakarreko bizikidetza-unitate bat osatuko dute baita ere genero-indarkeriaren biktima den emakume batek, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak, genero-indarkeriaren aurkako babes-neurriak jasotzen dituenak adierazitakoaren arabera, eta haren bigarren mailarainoko ondorengo batek edo gehiagok, adingabeek, zaintzapean dituen horiek edo, hala badagokio, familia-harrera iraunkorraren edo adopzio aurreko zaintzarako erregimenean dauden adingabe batek edo gehiagok.


Erasotzailea prestazioen onuradun izateko edo zurztasunagatiko pentsioa seme-alabei ordaintzeko eragozpena

Genero-indarkeriaren biktima den emakumea hilez gero, hilketa-delituagatik edo lesioengatik kondenatutako erasotzaileak ezingo du alarguntzagatiko pentsiorik jaso, eta ez zaio ordainduko adingabeko seme-alabek jaso dezaketen zurztasun-pentsioa.

Erasotzaileari legokiokeen alarguntzagatiko pentsioaren onuradunak umezurtzak edo senideen aldeko pentsioaren titularrak izango dira, eta pentsioaren zenbatekoa handituko zaie.

Neurri horiek kautelaz har daitezke, hau da, epai irmo bat eman beharrik gabe, baldin eta ebazpen judiziala ematen bada, eta ebazpen horrek arrazoizko zantzuak ematen baditu ikertutako subjektua edozein eratako hilketa delituaren erantzulea dela, biktima prestazioaren pertsona eragilea bada.

Zurztasuna genero-indarkeriaren eta emakumearen aurkako beste indarkeria mota batzuen biktimen seme-alabentzat

Genero-indarkeriaren eta emakumearen aurkako beste indarkeria mota batzuen biktimen seme-alaben zurztasun-egoera hobetzen du, neurri hauen bidez:

 • Erabateko zurztasun-pentsioaren ehunekoa hobetzen da, bizikidetzako familia-unitateko kideen errenta-gabeziaren kasuan (lanbidearteko gutxieneko soldataren %75etik beherako etekinak) %52tik %70era igaro baita; eta zurztasun-pentsioen multzoa handituko da onuradun bat baino gehiago egonez gero, oinarri arautzailearen %118ra iristea onartzen baita (ordura arte %100 zen) eta gutxieneko zenbateko bateratuko bermea ezartzen baita.
 • Zurztasun-prestazio berria, emakumearen aurkako indarkeriaren ondorioz hildako amaren kotizazio falta edo eskasia dela-eta umezurtz absolutuek zurztasun pentsiorako eskubiderik ez duten kasuetarako. Kasu horietan, prestazioa kalkulatzeko ehuneko finko bat aplikatuko da (%20 orokorrean edo %70 errentarik ez dagoenean) Araubide Orokorreko gutxieneko kotizazio-oinarriaren gainean. Halaber, zilegi da oinarri arautzaile horren %118 izatea, prestazio berri horren onuradunak bat baino gehiago direnean.
 • Informazio gehiago hemen: Zurztasuna emakumeen kontrako indarkeriagatik.

  Alarguntasuna, Zurztasuna, Familiartekoen alde eta Heriotzagatiko laguntza.

Nahitaezko aurretiazko erretiroa

Genero-indarkeriaren biktima izateagatik emakume langilearen lan-harremana amaitzen bada, nahitaezko aurretiazko erretiroa hartzeko aukera dago, betiere arauak ezartzen dituen gainerako baldintzak betetzen badira.

Erretiro eskaera.

Osasun-laguntza

Indarkeriaren biktima den emakumeak ez du bere erasotzailearen osasun-laguntzarako eskubidea mantendu beharko. Biktimaren babes integralaren printzipioa bermatzeko, GSINak osasun-laguntzarako eskubidearen titulartasuna aitortuko dio eta eskubidea seme-alabei zabaldu ahal izango die.

Datuen babesa

Gizarte Segurantzak datu pertsonalak atzitzeko eta erabiltzeko mugak jartzen ditu kasu guztietan.

Gainera, emakumearen aurkako indarkeriaren biktimek, Gizarte Segurantzako gure bulegoen bidez, beren datuetarako sarbidea bereziki mugatu eta kontrolatua izatea eska dezakete.

Alarguntzagatiko pentsioa, banantze, dibortzio edo ezkontza-deuseztasuneko kasuetan

Banaketa judizialaren edo dibortzioaren unean genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek (epai irmo baten bidez, edo heriotzagatiko erantzukizun penala amaitzeagatik auzia artxibatzen denean)  alarguntzagatiko pentsioa jasotzeko eskubidea izango dute, konpentsazio-pentsioaren hartzekodun izan ala ez.

Solicitud de viudedad, orfandad y favor de familiares.

Complementary Content
${loading}