Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Prestacións por accidente escolar

O estudante víctima dun accidente terá dereito ás seguintes prestacións: 

Asistencia médica e farmaceútica

 • Duración:
  • Dende o momento do accidente ata a data da alta médica e a declaración de incapacidade, se o accidente orixinou unha incapacidade permanente absoluta ou unha grande invalidez.
  • Dende o momento do accidente ata que se atope en condicións de volver aos estudos, dentro do prazo máximo dun ano, se o accidente orixina unha incapacidade temporal.
 • Elección de facultativo e centro sanitario:
  • Se non houbese médico e sanatorio concertados ou colaboradores, aboarase ao estudante a totalidade dos gastos orixinados polo accidente.
  • Nos casos de asistencia urxente debidamente xustificada nos que o estudante acudise a centros privados non concertados, ben porque o estudante non se atope en condicións de proceder á elección do centro hospitalario, ou ben pola distancia ata o centro concertado, aboarase ao estudante a totalidade dos gastos ocasionados.
  • Os gastos de desprazamento só se aboarán en caso de urxencia vital. 
 • As prestacións farmacéuticas son gratuítas.
 • A asistencia médica inclúe, no seu caso:
  • O internamento sanatorial e a intervención cirúrxica.
  • O fornecemento e renovación dos aparatos de próteses e ortopédicos que se consideren necesarios para a asistencia.
  • O tratamento de rehabilitación necesario para a curación.
  • As probas médicas necesarias para o seu diagnóstico ou tratamento.

  Indemnizacións e pensións por incapacidade

  • Se o accidente produce unha incapacidade permanente e absoluta para os estudos xa iniciados, aboarase unha indemnización que oscila entre 150,25 euros  e 601,01 euros, fixada proporcionalmente ao tempo de estudos xa realizados e á diminución da capacidade ulterior para unha actividade profesional.
  • Se o accidente produce unha grande invalidez para os estudos, quedando incapacitado o estudante para os actos máis esenciais da vida, abóase unha pensión vitalicia de 144,24 euros anuais.

  Indemnizacións por falecemento

  • Se o accidente producise a morte, aboarase aos familiares 30,05 euros en concepto de gastos de enterro.
  • Se o accidente se producise en lugar distinto ao da residencia familiar, estes gastos poden oscilar entre 30,05 e 120,20 euros.
  • Se o estudante falecido tivese a cargo esposa, fillos, ascendentes directos maiores de 65 anos ou incapacitados para todo traballo, ou irmáns menores de idade ou incapacitados para todo traballo, concederase, ademais, a estes un capital de 300,51 euros.

  Prescrición

   As accións para reclamar as prestacións derivadas do accidente escolar  prescriben ao ano de terse producido o mesmo.
  Complementary Content
  ${loading}