Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Prestacións por accidente escolar

O estudante vítima de un accidente acontecido no ámbito académico terá dereito ás seguintes prestacións: 

Asistencia médica e farmacéutica

A asistencia médica e farmacéutica debe solicitarse no prazo de un ano dende que teña lugar o accidente.

 • Duración:
  • A cobertura prodúcese dende o momento do accidente ata a data na que se produce a alta médica ou a declaración de incapacidade, e en todo caso, co prazo máximo de duración de un ano dende o accidente.
 • Elección de facultativo e centro sanitario:
  • Se na provincia á que se traslada o estudante non existe un médico ou centro colaborador co Seguro Escolar, polo que só pode acudir a un médico ou centro non colaborador, aboaráselle ao estudante a totalidade dos gastos orixinados polo accidente.
  • Nos casos de asistencia urxente debidamente xustificada nos que o estudante acudise a centros privados non concertados, ben porque o estudante non se atope en condicións de proceder á elección do centro hospitalario, ou ben pola distancia ata o centro concertado, aboaráselle ao estudante a totalidade dos gastos ocasionados.
  • Os gastos de desprazamento só se aboarán en caso de urxencia vital. 
 • As prestacións farmacéuticas por accidente aboaranse na súa totalidade polo Seguro Escolar, sempre que este recoñeza a súa relación co accidente.
 • A asistencia médica inclúe, no seu caso:
  • O internamento sanatorial e a intervención cirúrxica.
  • O fornecemento e renovación dos aparatos de próteses e ortopédicos que se consideren necesarios para a asistencia.
  • O tratamento de rehabilitación necesario para a curación.
  • As probas médicas necesarias para o seu diagnóstico ou tratamento.
O reembolso da asistencia debe solicitarse no prazo de un ano dende a data do accidente escolar.

  Indemnizacións e pensións por incapacidade

  • Se o accidente produce e se declara unha incapacidade permanente e absoluta para os estudos xa iniciados, aboarase unha indemnización que oscila entre 150,25 euros  e 601,01 euros, fixada proporcionalmente ao tempo de estudos xa realizados e á diminución da capacidade ulterior para unha actividade profesional.
  • Se o accidente produce e se declara unha grande invalidez para os estudos, quedando incapacitado o estudante para os actos máis esenciais da vida, abóase unha pensión vitalicia de 144,24 euros anuais.

  Estas indemnizacións e pensións deben solicitarse no prazo de un ano dende a data do accidente escolar.

  Indemnizacións por falecemento

  • Se o accidente, neste caso escolar ou non, producise a morte, aboaráselles aos familiares 30,05 euros en concepto de gastos de enterro.

  • Se o accidente se producise en lugar distinto ao da residencia familiar, estes gastos poden oscilar entre 30,05 e 120,20 euros.

  • Se o estudante falecido tivese a cargo cónxuxe, parella de feito formalizada e acreditada polo 221 LGSS, fillos, ascendentes directos maiores de 65 anos ou incapacitados para todo traballo, ou irmáns menores de idade ou incapacitados para todo traballo, concederanse 300,51 euros.

  Estas indemnizacións deben solicitarse no prazo de un ano dende o día seguinte ao falecemento, se se debe a un accidente escolar; e de cinco anos dende o día seguinte ao falecemento, se é un accidente non escolar.

  Prescrición

  Como se indicou, as accións para reclamar as prestacións derivadas do accidente escolar prescriben ao ano de producirse este, ou, no caso da indemnización por falecemento, ao ano ou aos cinco anos de producirse o falecemento, segundo a natureza do accidente.
  Complementary Content
  ${loading}