Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestacions per accident escolar

L'estudiant víctima d'un accident tindrà dret a les prestacions següents: 

Assistència mèdica i farmacèutica

 • Duració:

  • Des del moment de l'accident fins a la data de l'alta mèdica i la declaració d'incapacitat, si l'accident ha originat una incapacitat permanent absoluta o una gran invalidesa.

  • Des del moment de l'accident fins que es trobi en condicions de tornar als estudis, dins del termini màxim d'un any, si l'accident origina una incapacitat temporal.

 • Elecció de facultatiu i centre sanitari:

  • Si no hi hagués metge i sanatori concertats o col·laboradors, s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses originades per l'accident.

  • En els casos d'assistència urgent degudament justificada en els quals l'estudiant hagi acudit a centres privats no concertats, bé perquè l'estudiant no es trobi en condicions de procedir a l'elecció del centre hospitalari, bé per la distància fins al centre concertat, s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses ocasionades.

  • Les despeses de desplaçament només s'abonaran en cas d'urgència vital. 

 • Les prestacions farmacèutiques són gratuïtes.

 • L'assistència mèdica inclou, si escau:

  • L'internament sanatorial i la intervenció quirúrgica.
  • El subministrament i renovació dels aparells de pròtesi i ortopèdics que es considerin necessaris per a l'assistència.
  • El tractament de rehabilitació necessari per a la curació.
  • Les proves mèdiques necessàries per al diagnòstic o tractament.

  Indemnitzacions i pensions per incapacitat

  • Si l'accident produeix una incapacitat permanent i absoluta per als estudis ja iniciats, s'abona una indemnització que oscil·la entre 150,25 euros  i 601,01 euros, fixada proporcionalment al temps d'estudis ja realitzats i a la disminució de la capacitat ulterior per a una activitat professional.
  • Si l'accident produeix una gran invalidesa per als estudis, i l'estudiant queda incapacitat per als actes més essencials de la vida, s'abona una pensió vitalícia de 144,24 euros anuals.

  Indemnitzacions per finament

  • Si l'accident produís la mort, s'abonarà als familiars 30,05 euros en concepte de despeses de sepeli.

  • Si l'accident es produís en un lloc diferent al de la residència familiar, aquestes despeses poden oscil·lar entre 30,05 i 120,20 euros.

  • Si l'estudiant finat tingués a càrrec esposa, fills, ascendents directes majors de 65 anys o incapacitats per a tota feina, o germans menors d'edat o incapacitats per a tota feina, es concedirà, a més, a aquests un capital de 300,51 euros.

  Prescripció

   Les accions per reclamar les prestacions derivades de l'accident escolar prescriuen a l'any d'haver-se produit l'esmentat accident.
  Complementary Content
  ${loading}