Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Zahartzaroa

Baldintzak

 • 65 urte beteta, edo 60 urte izatea ezgaitasunagatiko zahartzaro kasuetan. Ezgaitasuna iraunkorra eta erabatekoa izango da ohiko lanbiderako eta ez du lan-istripu batek edo lanbide gaixotasunak eragingo.

 • Gizarte Segurantzaren Sistema osatzen duten erregimenen kargura beste pentsiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea, onuradun izan daitezkeen alarguntasunagatiko pentsioak salbu.

 • Langile Erretiroko Erregimenean afiliatuta egon izatea edota Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruko (ZBDA) Erregimenean 1.800 kotizazio-egun estalita izatea 67-1-1a baino lehen.

Edukia eta zenbatekoa

 • Zenbateko finkoko pentsio preskribaezin eta biziarteko batean datza.
 • Beste pentsio batzuekin lehiarik egon ezean, zenbatekoa oinarrizko pentsioak gehi hobekuntzek osatzen dute. 2024/01/01etik aurrera, hileko zenbatekoa hileko 528,50 eurokoa da.

  Ez dira pentsio konkurrentetzat hartuko martxoaren 18ko 3/2005 Legearen babesean onartutako prestazio ekonomikoa, ez eta Espainiako Gerra Zibilaren ondorioz elbarritu erabilgarriek edo lehen mailako ezgaituek jasotako pentsioa ere, edozein delarik ere legeria erregulatzailea, ez eta ezgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta horiek gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginean aurreikusitako hirugarren pertsona baten laguntzagatiko sorospena (2013ko azaroaren 29koa) eta terrorismo-ekintzen ondoriozko aparteko pentsioak ere.

 • Beste pentsioekin batera gertatzen bada, zenbatekoa 513 eurokoa da hilean, 2024/01/01etik aurrera.

  Hala ere, batera gertatzen diren pentsio guztien batura, eta aipatutako SOVIrenak, behin balioa handituta, 2021. urtean aseguru horren pentsiorako ezarritakoa baino txikiagoa bada, urteko zenbaketarekin kalkulatuta, SOVIren pentsioaren balioa, ateratzen den diferentziaren berdina den zenbatekoan handituko da. Desberdintasun hori ez da finkagarria eta interesdunak jasotzen dituenek eduki dezaketen edozein gehikuntzarekin kengarria da, bai gehikuntza pentsioen errebalorazioengatik gertatzen bada bai aldizkako beste prestazio batzuen aitorpenagatik bada.

  Alarguntzagatiko pentsio batekin lehiarik izanez gero, alarguntza-pentsioaren edota alarguntza pentsioen eta SOVIkoaren batura ezin izango da izan 65 urte edo gehiagoko onuradunei dagokien eta une horretan indarrean dagoen gutxieneko alarguntza-pentsioaren bikoitza baino handiagoa, urteko kopuruan zenbatuta. Adierazitako muga gaindituz gero, SOVI pentsioaren zenbatekoa behar den kopuruan murriztuko da.

 • Urtean 14 hileko soldata ordaintzen dira.

 

Ondorio ekonomikoak

 • 65 urte bete ondorengo egunetik, egun horren ondorengo 30 egunen barruan aurkeztu baldin bada eskaera.
 • Eskaera dataren hurrengo hilabeteko lehen egunetik, aipatutako egunean aurkeztu baldin bada.
 • Ezintasunagatiko zahartzaroan (60 urte gutxienez), eskubidea eraginkorra egingo da eskaera aurkeztu denetik hurrengo hilabeteko lehen egunetik.

Bateraezintasunak / Bateragarritasunak

Jarduera publikoa edo pribatua burutzearekin:

Pentsioa jasotzea eta edozein jarduera publiko edo pribatu egitea bateraezina da, besteren kontura edo bere kontura, lan egiten dutenean, pentsioduna Gizarte Segurantzaren erregimeneanbarneratzea zehazten duena.

Gizarte Segurantzaren Sistemaren beste pentsio batzuekin edo bertatik kanpo daudenekin(jaso ditzaketen alarguntasun pentsioak izan ezik):

 • PentsioenaZENAberaien artean:

  Pentsioena ZENA beraien arteanbateraezinakdira. Izan ere, pentsio horietako bat baino gehiago ematen direnean pertsona berean, edo bata jasotzen ari denean beste bat jasotzeko eskubidea sortzen denean, onura gehien ematen dituena aukeratu ahal izango da.
 • Erregimen Orokorraren araudian onartutako pentsioekin edo Erregimen Berezietakoekin:

  Bateraezinak dira, sistemaren alarguntasun-pentsioekin ezik, nahiz eta onuradunek aukera onena aukeratu ahal izango duten,

  Hala ere, lan istripuen antzinako araudiaren arabera kalkulatutako pentsioa jasotzeak ez du onuradurari dagokion ZENA pentsopa lortzea eragotziko, pentsioaren izaera edo haren arrazoia nahi dela delarik ere.
 • Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Berronartuaren, 1/1994RD Legekoan, ekainaren 20koa, onartutako zortzigarren xedapen aurreikusiak biltzen duen barneratu gabeko lan-sektoreetako langileen pentsioekin:

  Bateraezinak dira, eta hura eragiten duenaren motak zerikuririk ez du (Gizarte Segurantzaren sisteman barneratu behar diren ordezko erakunde horietako alarguntasun-pentsioetan ezik), eta onuradunek pentsio komenigarriena aukeratu ahal izango dute.
 • Mota pasiboko pentsioekin:

  ZENAren pentsioak bateraezinak dira91-5-2aren ondoren pertsona berari emandako Mota Pasiboko pentsioekin, orduan sartu baitzen indarrean 691/1991ED , apirilaren 12koa, Gizarte Segurantzaren erregimenen arteko bata bestearekiko kuoten zenbatekoak zehazten dituena.

  Hala ere,bateragarriakdira pentsio horietako bat bata bestearekiko zenbatekoa zehaztu aurretik edo pentsioak jasoko dituena ez denean. Kasu horretan, ZENAren zenbatekoa txikiagoa izango da Sistematik kanpoko beste pentsio publiko batekin elkartzen delako. 

  Mota Pasiboko pentsioa alarguntasunekoa denean, ZENAren pentsioa hari dagokion zenbatekoan ikusiko da, eta kontuan hartuko da bi pentsioen batura ez dela une bakoitzean zehaztuta dagoen 65 urte edo gehiagoko onuradunen gutxieneko alarguntasun-pentsioaren bikoitza baino gehiagokoa izango. Muga hori gainditzen denean, ZENAren pentsioko diru kopurua jaitsiko da, aipatutako muga ez gainditzeko behar adina.

Martxoaren 18ko 3/2005 Legeak finkatutako diru prestazioekin:

ZENAko pentsioak bateragarriakdira 3/2005 Legeak arautzen dituen diru prestazio bereziekin, 1936-07-18 eta 1939-12-31 artean, Gerra Zibilaren ondorioz, Espainiarrak izanik adin txikikoak zirenean atzerrira joan eta bizitzako zati handiena Espaniatik kanpo egin dutenei ematen zaizkienean.

Prestazio hauek ez dira inola ere ZENAko pentsioaren kopurua erabakitzean tartean dauden prestazio gisa hartuko (martxoaren 18ko 3/2005 Legea, 4. |art.).

Eskaera eta dokumentazioa

Complementary Content
${loading}