Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Lanbide-talde edo lan-jarduerak eragindako erretiro aurreratua


Erretiroa hartzeko ohiko adina murriztu edo aurreratu egin daiteke, lan nekagarriak, arriskutsuak, toxikoak edo osasungaitzak egiten dituzten eta gaixotasun edo heriotza tasa altuak dituzten talde edo jarduera profesionaletan, betiere, eraginpeko langileek dagokien lanean ezarritako gutxieneko lan jarduna egin izana egiaztatzen badute, altan edo antzeko egoeran badaude eta gainerako baldintza orokorrak betetzen badituzte.

Koefiziente murriztaileak aplikatzeak ezin du interesdunak erretiro pentsioa 52 urte bete baino lehen izatea ekarri. Muga horrek ez die Erregimen Berezietako (Ikatz Meatzaritza eta Itsasoko Langileak) langileei eragingo, 08-01-01ean erretiroa hartzeko adinaren koefiziente murriztaileak aitortuak bazituzten. Horiei aurreko araudia aplikatuko zaie.

2008-01-01etik aurrera, koefiziente murriztaileak ez dira kontuan hartuko honakoetarako eskatutako adina egiaztatzeko orduan: erretiro partziala, erretiro aurreratua mutualistentzat eta erretiro aurreratuaren beste edozein modalitate, ezta ohiko erretiro adinaren ondoren  erretiroa hartzen dutenentzat ehuneko gehigarria kalkulatzeko ere .

Erretiroa hartzeko adina murrizteko jarraitu behar den prozedura orokorra erregelamenduz ezarriko da. Bertan aurreikusiko da sektorean lan baldintzen istripu tasari, nekagarritasunari, arriskuari eta toxikotasunari buruz aldez aurreko azterlanak egitea, baita horiek langileei eragindako lanerako ezintasun prozesuen maiztasunari eta lan jarduerak egiteko behar diren baldintza fisikoei buruz ere.

 

Mehatzarien Estatutuan dauden langileak

 • Une bakoitzean dagokion ohiko adinaren azpitik erretiro pentsioa aitor dakieke Meatzarien Estatutuan sartzen diren besteren konturako langileei (Ikatz Meatzaritzaren Erregimen Berezian sartu gabe badaude), erretiro adinaren koefiziente murriztaileak aplikatuz, baldin eta onartutako eskalan ezarritako neke, toxikotasun, arrisku edo osasungaiztasun baldintzak betetzen badira.

 • Eskatutako gutxieneko adina ezarritako kategoria edo espezialitate bakoitzean "benetan lan egindako" aldiari dagokion koefizientea aplikatuta ateratzen den aldia kenduta murriztuko da. Kontuan hartu beharreko aldiari lanerako hutsegite guztiak kenduko zaizkio, medikuaren bajak eta baimendutako hutsegiteak (soldata jasotzeko eskubidearekin) izan ezik. Koefizientea kalkulatzeko, ekainaren 26ko 2366/1984 EDan  ezarritako eskala aplikatuko da.

 • Erretiro adina murrizten den denbora aldia kotizatutzat jotzen da, oinarri arautzaileari aplika dakiokeen portzentajea zehazteko bakarrik.

 • Portzentajea kalkulatzeko adin murriztapena eta aldi horren zenbaketa aplikagarriak izango dira, baita pentsioa erregimen orokorra ez den beste edozein erregimenetan sortzen bada ere.

 • Erretiroak "aldi berean" beste jarduera batzuk (Gizarte Segurantzaren beste erregimen batean egotea ahalbidetzen dietenak) gauzatzen ari diren langileei eragiten badie; alegia, jarduera aniztasun kasuetan, murrizketa adinari dagokionez bakarrik aplikatuko da.

Aireko hegaldietako langileak

 • Une bakoitzean dagokion ohiko adinaren azpitik erretiro pentsioa aitortu ahal izango zaie aireko lanen konpainietako langileentzako lan ordenantzan sartzen diren hegaldi tripulatzaile teknikoei, erretiro adinari koefiziente murriztaileak aplikatuz.

 • Eskatutako gutxieneko adina kategoria bakoitzean "benetan lan egindako" aldiari dagokion koefizientea aplikatuta ateratzen den aldia kenduta murriztuko da. Kontuan hartu beharreko aldiari lanerako hutsegite guztiak kenduko zaizkio, medikuaren bajak eta baimendutako hutsegiteak (soldata jasotzeko eskubidearekin) izan ezik. Koefizientea kalkulatzeko, ekainaren 28ko 1559/1986 EDan  ezarritako eskala aplikatuko da:

  • 0,40 pilotuen eta bigarren pilotuen kasuan.
  • 0,30 aireontziko mekanikarien, aireko argazkigintzarako operadore nabigatzaileen, bitarteko teknologikoen operadoreen, aireko argazkilarien eta aireko kameren operadoreen kasuan.

 • Erretiro adina murrizten den denbora aldia kotizatutzat jotzen da, oinarri arautzaileari aplika dakiokeen portzentajea zehazteko bakarrik.

 • Portzentajea kalkulatzeko adin murriztapena eta denboraldi horren zenbaketa aplikagarriak izango dira, baita pentsioa erregimen orokorra ez den beste edozein erregimenetan sortzen bada ere.

 • Erretiroak "aldi berean" beste jarduera batzuk (Gizarte Segurantzaren beste erregimen batean egotea ahalbidetzen dietenak) gauzatzen ari diren langileei eragiten badie; alegia, jarduera aniztasun kasuetan, murrizketa adinari dagokionez bakarrik aplikatuko da.

Treneko langileak

 •  Une bakoitzean eskatutako gutxieneko adina murriztu egingo da lanbide talde edo jarduera profesional arriskutsuetan edo neketsuetan aritu diren trenbideetako langileentzat, dagokion koefizientea (0,15 edo 0,10) aplikatzetik ateratzen den urte kopuruaren aldi berdinean, abenduaren 24ko 2621/1986 EDaren 3. |art.-an  (ED ) ezarritakoaren arabera. Koefiziente hori lanbide talde edo jarduera profesional horietan "benetan lan egindako" denbora aldiari aplikatuko zaio, eta lanera egindako hutsegite guztiak zenbatuko dira, medikuaren bajaren ondoriozkoak eta arau aplikagarrien arabera baimendutakoak (soldata jasotzeko eskubidearekin) izan ezik.

 • Helburu horretarako zenbatutako benetan lan egindako aldia urte osotan zenbatuko da (zatirik gabe). Horretarako, aldi horretan urte zatiak badaude, sei hilabete baino gehiagokoak urtebete bezala zenbatuko dira, eta sei hilabete baino gutxiagokoak ez dira zenbatuko.

 • Era berean, jarduera arriskutsuei dagozkien koefiziente desberdineko urte zatiak zenbatzeko, zati luzeenari dagokion jardueran igarotako urtebete bezala zenbatuko dira; baldin eta, zati horien batura sei hilabete baino gehiagokoa bada.

 • Erretiro adin murriztuaren eta gutxieneko adin orokorraren artean igarotzen den aldiak hala dagokionean aplika daitekeen koefiziente murriztailea zehazteko balio izango du, eta kotizatutzat joko da, aplika daitekeen pentsioaren portzentajea areagotzeko bakarrik.

 • Portzentajea kalkulatzeko adin murriztapena eta denboraldi horren zenbaketa aplikagarriak izango dira, baita pentsioa erregimen orokorra ez den beste edozein erregimenetan sortzen bada ere.

 • Erretiroak "aldi berean" beste jarduera batzuk (Gizarte Segurantzaren beste erregimen batean egotea ahalbidetzen dietenak) gauzatzen ari diren langileei eragiten badie; alegia, jarduera aniztasun kasuetan, murrizketa adinari dagokionez bakarrik aplikatuko da.

Artistak

 • Abeslariek, dantzariek eta trapezistek erretiro pentsiorako eskubidea izan dezakete 60 urtetik aurrera, koefiziente murriztaileak aplikatu gabe, erretiroaren aurreko 21 urteetan gutxienez 8 urtez espezialitate horretan lan egin badute.

 • Gainerako artistek 60 urtetik aurrera hartu ahal izango dute erretiroa, pentsioaren portzentajea une bakoitzean ezarritako ohiko adina betetzeko falta den urte bakoitzeko % 8 murriztuta.

 • Aurreikusitako bi kasuetan, erretiroa hartu ahal izateko ezinbesteko baldintza izango da gertaera eragilearen datan altan edo altarekin bateragarri den egoera batean egon izana.

Zezenketako profesionalak

 • 55 urte zezen-hiltzaile, burtzikari, nobillero, banderillero, pikatzaile eta toreatzaile komikoentzat, betiere, gertaera eragilearen datan altan edo altarekin bateragarria den egoera batean egon izana eta zezen ikuskizun kopuru jakin batean jardun izana egiaztatzen badute:

  • Zezen-hiltzaileak, burtzikariak eta nobilleroak 150 jaitan, edozein kategoriatan.
  • Banderilleroak, pikatzaileak eta toreatzaile komikoak 200 jaitan, kategoria hauetako edozeinetan edo aurreko paragrafoan adierazitako kategoriaren batean.

 • 60 urte puntilleroentzat, betiere, gertaera eragilearen unean altan edo altarekin bateragarria den egoera batean egon izana eta kategoria profesionalen batean 250 jaitan jardun izana egiaztatzen badute.

 • 65 urte edo une bakoitzean ezarritako ohiko adina, ezpatarientzat eta burtzilarientzat eta haien laguntzaileentzat.

  Hala ere, 60 urtetik aurrera erretiroa hartu ahal izango dute aurrerapen urte bakoitzeko % 8ko koefiziente murriztailea aplikatuta, betiere, gertaera eragilearen unean altan edo altarekin bateragarri den egoera batean egon izana eta edozein kategoria profesionaletan 250 jaitan jardun izana egiaztatzen badute.

Administrazio eta organismo publikoen zerbitzura suhiltzaileak

Martxoaren 14ko 383/2008 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera, erretiro pentsioa aitortu ahal izango da Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barne hartutako besteren konturako langileei eta langile publikoei une bakoitzean ezarritako ohiko adinetik beherakoentzat, suhiltzaile gisa jarduten dutenentzat (eskala, kategoria edo espezialitate desberdinetan), toki korporazioetan, autonomia erkidegoetan, Defentsa Ministerioan, Espainiako Aireportuen eta Aire Nabigazioaren (AENA) erakundean eta adierazitako administrazioek eratuta izan ditzaketen partzuergo edo elkarteetan.

Une bakoitzean erretiroagatiko pentsioa jasotzeko ezarritako ohiko adinari suhiltzaile gisa lanean egindako urte osoei 0,20ko koefiziente murriztailea aplikatzearen ondoriozko aldi baliokidea murriztuko zaio.
 
Erretiro adinaren murrizketa aplikatzeak ez dio inola ere interesdunari 60 urte bete aurretik edo 59 urterekin, 35 urte edo gehiago kotizatuta izatea egiaztatuta, erretiroagatiko pentsioa jasotzeko aukerarik emango, suhiltzaile gisa eginiko jarduerarengatiko aparteko ordainsariengatik dagokion zati proportzionala zenbatu gabe. 

Lanean egindako denbora zenbatzeko, laneko falta guztiak deskontatuko dira, honako hauek izan ezik:

 • Gaixotasun arrunt, gaixotasun profesional edo laneko zein bestelako istripu baten ondoriozko baja medikoak eragindakoak.
 • Amatasun, aitatasun, adopzio, harrera, haurdunaldiko edo edoskitzaro naturaleko arriskuagatiko lan kontratuaren etenak eragindakoak.
 • Dagozkion lan xedapenetan ordainsari eskubidearekin baimendutakoak.


Erretiro adina murrizten den denboraldia kotizatutakotzat hartzen da, soilik oinarri arautzaileari aplikagarri zaion portzentajea zehazteko.

Adin murrizketa eta aldi horren zenbaketa aplikatuko dira portzentajearen ondorioetarako, pentsioa Erregimen Orokorraz bestelako edozein erregimenetan eragiten bada ere.

Ertzaintzako Kidea

 • Erretiro pentsiorako eskubidea izateko une bakoitzean ezarritako ohiko adinari Ertzaintzako kide gisa edo bertan barne hartuta geratutako kolektiboetako kide gisa lanean egindako urte osoei 0,20ko koefiziente murriztailea aplikatzearen ondoriozko aldi baliokidea murriztuko zaio.

  Aurreko paragrafoan aurreikusitako erretiro adinaren murrizketa aplikatzeak ez dio interesdunari 60 urtetik beherako adinarekin erretiroagatiko pentsioa jasotzeko eskubiderik emango, ezta 59 urterekin ere 35 urtetan edo gehiagotan Ertzaintzako kide gisa edo Ertzaintzan barne hartutako kolektiboetako kide gisa jardun eta kotizatu izana egiaztatu arren, aurreko paragrafoan aipatu jarduera gauzatzeagatiko aparteko ordainsariengatik dagokion zati proportzionala zenbatu gabe.
 • Aurreko atalean ezarritakoaren arabera langilearen erretiro adina murrizten den denboraldia, kotizatutako alditzat zenbatuko da soilik erretiroagatiko pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko dagokion oinarri arautzaileari aplikagarri zaion portzentajea zehazteko.

  Aurreko atalean ezarritako adinaren murrizketa eta, kotizazio ondorioetarako, murriztutako denboraldiaren zenbaketa aplikatuko zaizkie erretiroagatiko pentsioaren gertaera eragilea gertatu arte beren jardueran alta egoeran egon diren Ertzaintzako kideei.

  Halaber, onura horietarako eskubidea izango dute lehenengo bi paragrafoetan ezarritakoaren aplikaziotik kasu bakoitzean ondorioztatzen den erretirorako adina beteta izanik Ertzaintzako kide gisa duten jarduera eten arren beste lan jarduera bat betetzeagatik altan jarraitzen dutenek, Gizarte Segurantzaren edozein erregimenetan egon arren.
 • Kolektibo honi dagokionez, enpresentzako nahiz langileentzako kontingentzia komunengatiko kotizazio oinarriari kotizazio tasa gehigarri bat aplikatuko zaio. 

 •  LGSSren 20. xedapen gehigarrian ezarritako sistema aplikatuko da Kupoaren Batzorde Mistoan Estatuak erretiro adina aurreratzeagatik eta erretiroa aurreratzen den urteetako prestazio gehikuntzarengatik kotizazio galeraren ondorioz ezarri beharreko kotizazio errekargatuei dagokien urteko zenbatekoaren finantziazio akordio bat eraginkor egin ondoren, Estatuko Administrazioak Klase Pasiboen Erregimenean Estatuko Segurtasun Kidego eta Indarretako kideen aurreratutako erretiro kasuetan ordaintzen duenaren pareko zenbatekoan.

Policías Locales

BONIFICACIÓN POR TRABAJOS COMO POLÍCIA LOCAL (Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre)  
 

 • A partir del 2 de enero de 2019 podrá reconocerse pensión de jubilación con una edad inferior a la ordinaria exigida en cada momento a los Funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades
 • La edad ordinaria de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.
 • La aplicación de la reducción de la edad de jubilación indicada, en ningún caso, dará ocasión a que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad como miembros de la Policía local.
 • Los 37 años de cotización efectiva como policía local, para poder anticipar la edad de jubilación en 6 años con respecto a la edad ordinaria que corresponda, serán exigidos de manera progresiva, de acuerdo con lo establecido a continuación:

Año

Cotización

2019

35 años y 6 meses de cotización efectiva como policía local

2020, 2021, 2022

36 años de cotización efectiva como policía local

2023, 2024, 2025, 2026

36 años y seis meses de cotización efectiva como policía local

2027

37 años de cotización efectiva como policía local

 • La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes reductores se condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para acceder a dicha prestación como los 15 años de cotización como policía local necesarios para poder aplicar el coeficiente.

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación del coeficiente reductor, el tiempo de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía local al servicio de la respectiva entidad local.

Se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:

  1. Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.

  2. Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

  3. Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las correspondientes disposiciones normativas o convencionales
 • Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, serán de aplicación a los miembros de la Policía local que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.
 • El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.
 • Mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación del coeficiente reductor asignado, cesen en su actividad como miembro de la Policía local, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados.
 • En relación a este colectivo, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. La disposición adicional 164 de la ley 6/2018 de PGE 2018 ha establecido un tipo de cotización adicional del 10,6 %, para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,84% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.

 

 

 


Complementary Content
${loading}