Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Qualificació i revisió

Qualificació

Correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans corresponents i en totes les fases del procediment (qualsevol que siga l'Entitat gestora o col·laboradora que cobrisca la contingència de què es tracte), avaluar, qualificar i revisar la incapacitat i reconéixer el dret a les prestacions econòmiques contributives de la Seguretat Social per incapacitat permanent, en els seus distints graus, així com determinar les contingències causants de la mateixa.

Revisió

Causes de revisió:

 • Agreujament.
 • Millora.
 • Error de diagnòstic.
 • Realització de treballs per compte d'altri o propi del pensionista.

Terminis de revisió:

 • Qualsevol resolució, inicial o de revisió, per la qual "es reconega el dret" a les prestacions d'incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, o "es confirme el grau reconegut prèviament", farà constar necessàriament el termini a partir del qual es podrà instar la revisió per agreujament o millora, sempre que la persona incapacitada no haja complit l'edat establida en l'art. 205 del Text Refós de la LGSS per a accedir a la pensió de jubilació.

  Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, es pot revisar el grau d'incapacitat permanent i la prestació inicialment reconeguda, encara que el beneficiari haja complit l'edat establida per a accedir a la pensió de jubilació, si esta incapacitat deriva d'una malaltia professional.

  Quan en la resolució inicial de reconeixement de la incapacitat permanent es faça constar un termini igual o inferior a dos anys per a poder sol·licitar la revisió per una millora previsible de l'estat invalidant, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball durant un període de dos anys, a comptar des de la data de la resolució per la qual es declara la incapacitat permanent.
 • El termini esmentat de revisió és vinculant per a tots els subjectes que la puguen promoure, de manera que no es podrà instar abans del compliment d'este termini, excepte en els casos següents:
  1. Realització, per part del pensionista d'incapacitat permanent, de qualsevol treball, ja siga per compte d'altri o propi. L'Institut Nacional de la Seguretat Social, d'ofici o a instància del mateix interessat, promoure la revisió, independentment que haja transcorregut o no el termini assenyalat en la resolució.
  2. Error de diagnòstic. La revisió es pot dur a terme en qualsevol moment, sempre que l'interessat no haja complit l'edat establida per a accedir a la pensió de jubilació.
  3. Si concorren noves malalties.
 • La resta de resolucions i, en especial, les denegatòries de les sol·licituds de revisió no podran establir cap termini, però es pot instar una nova revisió en qualsevol moment.

Efectes de la revisió:

 • Confirmació del grau d'incapacitat.
 • Modificació del grau d'incapacitat i, per tant, de la prestació.
 • Extinció de la incapacitat i, per tant, de la pensió.
Complementary Content
${loading}