Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Cualificación e revisión

Cualificación

Corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social, a través dos órganos correspondentes e en todas as fases do procedemento (calquera que sexa a Entidade xestora ou colaboradora que cubra a continxencia de que se trate), avaliar, cualificar e revisar a incapacidade e recoñecer o dereito ás prestacións económicas contributivas da Seguridade Social por incapacidade permanente, nos seus distintos graos, así como determinar as continxencias causantes da mesma.

Revisión

Causas de revisión:

 • Agravación.
 • Melloría.
 • Erro de diagnóstico
 • Realización de traballos por conta allea ou propia do pensionista.

Prazos de revisión:

 • Toda resolución, inicial ou de revisión, pola que "se recoñeza o dereito" ás prestacións de incapacidade permanente, en calquera dos seus graos, ou "se confirme o grao recoñecido previamente", fará constar necesariamente o prazo a partir do cal se poderá instar a revisión por agravación ou melloría, en tanto que o incapacitado non fixese a idade establecida no art. 205 do Texto Refundido da LGSS para acceder á pensión de xubilación.

  Non obstante o disposto no parágrafo anterior, poderá revisarse o grao de incapacidade permanente e a prestación inicialmente recoñecida, aínda que o beneficiario teña feita a idade establecida para acceder á pensión de xubilación, se a devandita incapacidade deriva de enfermidade profesional.

  Cando na resolución inicial de recoñecemento da incapacidade permanente, se faga constar un prazo, igual ou inferior a dous anos, para poder instar a revisión por previsible melloría do estado invalidante, o traballador terá dereito á reserva do seu posto de traballo, durante un período de dous anos, a contar dende a data da resolución pola que se declare a incapacidade permanente.
 • O referido prazo de revisión é vinculante para todos os suxeitos que poidan promovela, de modo que non poderá instarse con anterioridade ao cumprimento dese prazo, agás nos supostos seguintes:
  1. Realización por parte do pensionista de incapacidade permanente de calquera traballo, xa sexa por conta allea ou propia. O Instituto Nacional da Seguridade Social poderá promover a revisión, de oficio ou a instancia do propio interesado, con independencia de que transcorrese ou non o prazo sinalado na resolución.
  2. Erro de diagnóstico A revisión pode levarse a cabo en calquera momento, en tanto que o interesado non chegase á idade establecida para acceder á pensión de xubilación.
  3. Se concorren novas doenzas.
 • As restantes resolucións e, en especial, as denegatorias das solicitudes de revisión non poderán establecer ningún prazo, podendo instarse unha nova revisión en calquera momento.

Efectos da revisión:

 • Confirmación do grao de incapacidade.
 • Modificación do grao de incapacidade e, en consecuencia, da prestación.
 • Extinción da incapacidade e, en consecuencia, da pensión.
Complementary Content
${loading}