Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Qualificació i revisió

Qualificació

Correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans corresponents i en totes les fases del procediment (sigui quina sigui l'Entitat gestora o col·laboradora que cobreixi la contingència de què es tracti), avaluar, qualificar i revisar la incapacitat i reconèixer el dret a les prestacions econòmiques contributives de la Seguretat Social per incapacitat permanent, en els diferents graus, així com determinar les contingències causants de l'esmentada incapacitat.

Revisió

Causes de revisió:

 • Agreujament.
 • Millora.
 • Error de diagnòstic.
 • Realització de treballs per compte d'altri o propi per part del pensionista.

Terminis de revisió:

 • Qualsevol resolució, inicial o de revisió, per la qual "es reconegui el dret" a les prestacions d'incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, o "es confirmi el grau reconegut prèviament", farà constar necessàriament el termini a partir del qual es podrà instar la revisió per agreujament o millora, sempre que la persona incapacitada no hagi complert l'edat establerta en l'art. 205 del Text Refós de la LGSS per accedir a la pensió de jubilació.

  Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, es pot revisar el grau d'incapacitat permanent i la prestació inicialment reconeguda, encara que el beneficiari hagi complert l'edat establerta per accedir a la pensió de jubilació, si aquesta incapacitat deriva d'una malaltia professional.

  Quan a la resolució inicial de reconeixement de la incapacitat permanent es faci constar un termini igual o inferior a dos anys per poder sol·licitar la revisió per una millora previsible de l'estat invalidant, el treballador tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball durant un període de dos anys, a comptar des de la data de la resolució per la qual es declara la incapacitat permanent.
 • El termini de revisió esmentat és vinculant per a tots els subjectes que la puguin promoure, de manera que no es podrà sol·licitar abans del compliment d'aquest termini, excepte en els supòsits següents:
  1. Realització, per part del pensionista d'incapacitat permanent, de qualsevol treball, ja sigui per compte d'altri o propi. L'Institut Nacional de la Seguretat Social podrà, d'ofici o a instàncies de l'interessat mateix, promoure la revisió, independentment que hagi transcorregut o no el termini assenyalat en la resolució.
  2. Error de diagnòstic. La revisió es pot dur a terme en qualsevol moment, sempre que l'interessat no hagi complert l'edat establerta per accedir a la pensió de jubilació.
  3. Si concorren altres malalties.
 • Les altres resolucions i, especialment, les denegatòries de les sol·licituds de revisió no podran establir cap termini, però es podrà instar una revisió nova en qualsevol moment.

Efectes de la revisió:

 • Confirmació del grau d'incapacitat.
 • Modificació del grau d'incapacitat i, en conseqüència, de la prestació.
 • Extinció de la incapacitat i, en conseqüència, de la pensió.
Complementary Content
${loading}