Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Quantia

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La prestació consistix en un subsidi la quantia del qual depén de la base reguladora (BR) i dels percentatges que s'hi apliquen.

Percentatge

En els casos de malaltia comuna i accident no laboral:
 • El 60 % des del dia 4 fins al 20 inclusivament.
 • El 75 % des del dia 21 endavant.
  En cas d'accident laboral i malaltia professional:
  • El 75 % des del dia que es produïsca el naixement del dret.

Incapacitat temporal/desocupació

Quan el treballador es trobe en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingisca el contracte:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li corresponga fins que s'extingisca esta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a esta situació i a percebre, si complix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li corresponga, si s'ha iniciat la percepció d'esta a la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En este cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació de desocupació com ja consumit, el temps que haguera estat en la situació d'IT a partir de la data d'extinció del contracte de treball.
 • El SPEE efectuarà les cotitzacions a la Seguretat Social i assumirà la cotització que corresponga al treballador íntegrament per tot el període que es descompte com a consumit, fins i tot quan no s'haja sol·licitat la prestació per desocupació i sense situació de continuïtat es passe a la situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produïsca la defunció del treballador que done dret a prestacions de mort i supervivència. 

Quan el treballador es trobe en situació d'IT derivada de contingències comunes i durant esta s'extingisca el seu contracte de treball:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en la quantia igual a la que tinga reconeguda fins que s'extingisca esta situació i, llavors, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si complix els requisits exigits. En este cas, no es descompta del període de percepció el temps que haja estat en situació d'IT després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

Desocupació / Incapacitat temporal

Quan el treballador perceba la prestació per desocupació total i passe a la situació d'incapacitat temporal (IT), cal distingir els supòsits següents:

 • En els casos en què la IT constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:

  • Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En este cas i en el supòsit que continuara en situació d'IT un cop exhaurit el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en la quantia de desocupació que percebia.
 • En els casos en què la IT no constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball sinó un procés nou:

  • Percebrà la prestació per esta contingència de la mateixa quantia que la prestació per desocupació.
  • En este cas i en el supòsit que continuara en situació d'IT una vegada finalitzat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80 % de l'IPREM mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 • No s'ampliarà el període de percepció per desocupació.

 • L'Entitat gestora de les prestacions per desocupació continuarà satisfent les cotitzacions a la Seguretat Social (l'aportació de l'empresa i el complement del 35 % en què es reduïx l'aportació del treballador). 
Complementary Content
${loading}