Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Quantia

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La prestació consisteix en un subsidi la quantia del qual depèn de la base reguladora (BR) i dels percentatges que s'hi apliquen.

Percentatge

En cas de malaltia comuna i accident no laboral:
 • El 60% des del dia 4 fins al 20 inclusivament.
 • El 75% des del dia 21 endavant.
  En cas d'accident de treball i malaltia professional:
  • El 75% des del dia que es produeixi el naixement del dret.

Incapacitat temporal/desocupació

Quan el treballador es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingeixi el contracte:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a aquesta situació i a percebre, si compleix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li correspongui, si s'ha iniciat la percepció d'aquesta a la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal des de la data d'extinció del contracte de treball.
 • El SPEE efectuarà les cotitzacions a la Seguretat Social i assumirà la cotització que correspongui al treballador íntegrament per tot el període que es descompti com a consumit, fins i tot quan no s'hagi sol·licitat la prestació per desocupació i sense situació de continuïtat es passi a la situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produeixi la defunció del treballador que doni dret a prestacions de mort i supervivència. 

Quan el treballador es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li extingeixi el contracte de treball:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en la quantia igual a la que tingui reconeguda fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si compleix els requisits exigits. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en situació d'IT després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

Desocupació/incapacitat temporal

Quan el treballador percebi la prestació per desocupació total i passi a la situació d'incapacitat temporal (IT), cal distingir els supòsits següents:

 • En els casos en què la IT constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:

  • Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En aquest cas i en el supòsit que continués en situació d'IT un cop esgotat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en la quantia de desocupació que percebia.
 • En els casos en què la IT no constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball sinó un procés nou:

  • Percebrà la prestació per aquesta contingència en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En aquest cas i en el supòsit que continués en situació d'IT un cop finalitzat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80% de l'IPREM mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 • No s'ampliarà el període de percepció de desocupació.

 • L'Entitat gestora de les prestacions per desocupació continuarà satisfent les cotitzacions a la Seguretat Social (l'aportació de l'empresa i el complement del 35% en què es redueix l'aportació del treballador). 
Complementary Content
${loading}