Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Erregimen orokorrean sartuta dauden erregimen bereziak

Zezenketetako profesionalak

Zezenketa ikuskizunen antolatzaileek lurralde nazional osorako baliagarria den kotizazio kontuaren kode bakarra izan beharko dute, zezenketako profesionalen kotizazioaren ondorioetarako.

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera,  (abenduaren 28ko 28/2018 Errege Dekretu Legea, 29/12 BOE), kontingentzia arruntengatiko gehieneko kotizazio-oinarria 4.070,10 eurokoa izango da hilean, Gizarte Segurantzaren bestelako eskubideen kotizazioari eta likidazioari buruzko Araudi Orokorraren 33.3 artikuluan jasotzen diren zezenketa profesionalen kategoria guztientzat.

Zezenketa profesionalentzako gehienezko kotizazio-oinarria urtekoa izango da eta adierazitako hileko gehieneko oinarria urtero zenbatuz finkatuko da.

Enpresek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari jakinaraziko dizkiote kotizazio horien hilabete naturalean zezenketetako profesional bakoitzari benetan ordaindutako lansariak.

Zezenketetako profesionalak jarduera egin duen egun bakoitzerako ezarri den oinarri baten arabera egiten da kotizazio hori, ekitaldi ekonomiko bakoitzerako zehaztutako kopuruei eta  profesionala barne hartzen den kotizazio-talde profesionalari  jarraiki.

Zezenketetako profesionalak jasotako ordainsaria, eguneko zenbatekoan, adierazitako zenbatekoa baino txikiagoa bada, ordainsari horrengatik kotizatuko da.

Kontingentzia arrunten kotizazio-oinarria ezingo da profesional horren taldeari dagokion kotizazioaren gutxieneko oinarriaren eguneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, ezta kontingentzia profesionaletarako gutxieneko orokorra baino txikiagoa.

Kontingentzia profesionalengatik kotizatzeko,  CNAE 2009.u jarduerari dagozkion tasak aplikatuko dira, indarreko primen tarifaren I Koadroan adierazitakoak (2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrikoak, hots, gizarte, lan eta enplegu gaietan neurri urgenteak eta pentsio publikoak arautzeko abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren bosgarren azken xedapenak emandako idazketakoak).

Horrela egindako kotizazioak behin-behinekotzat joko dira.

Kotizazio-dokumentuak TC-1/19 eta TC-2/19 dira.

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak, behin ekitaldi bakoitza amaituta, behin-betiko kitapena egiten die  enpresari eta langileei, zezenketetako profesional bakoitzari aitortutako lansariak eta aitortutako oinarriak kontuan hartuta.

Urteko erregulazioaren ondorioz zezenketa profesionalen kontura sortzen diren kuoten diru-sarrera TC-1/30 eredua erabiliz egingo da.

Aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua edota amatasun-egoerak dirauen bitartean, langilea arduratuko da kotizazioaz, eta indarreko primen tarifaren jarduera ekonomikoari dagozkion tasak aplikatuko zaizkio kontingentzia profesionalengatik (2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, hots, gizarte, lan eta enplegu gaietan neurri urgenteak eta pentsio publikoak arautzeko abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren bosgarren azken xedapenak emandako idazketari jarraiki).

Zezenketetako ikuskizunen noizean behingo antolatzaileek ikuskizun horiek ospatu baino lehen ordaindu  beharko dituzte kuotak.

Desagertutako Toreatzaileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian 1998ko urtarrilaren 1a baino lehen sinatutako Hitzarmen Berezian kotizazioa finkatzeko, koefiziente hauek aplikatuko dira:

  •   0,94, osasun-laguntzaren babesa barne hartzen badu.
  •  0,77, osasun-laguntzaren babesa barne hartzen badu.

Artistak

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, (abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretua, 29/12 BOE) kontingentzia arruntengatiko gehieneko kotizazio-oinarria 4.070,10 eurokoa izango da hilean, Gizarte Segurantzako kotizazioari eta beste eskubide batzuen likidazioari buruzko Araudi Orokorrak (abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuaren bidez onartuak) 32.3 artikuluan aipatzen dituen artisten lanbide kategoria guztietarako.

Artista batek enpresa batentzat edo gehiagorentzat egindako jardueren kotizazio-oinarrien gehienezko muga urtekoa izango da, eta hileko gehienezko oinarriaren urteko kalkulua eginda zehaztuko da.

Enpresek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari  jakinaraziko dizkiote, azken honek eskaintzen dituen Zerbitzu Informatikoen bidez  (RED Directo edo SLD), kotizazio horien hilabete naturalean zezenketetako profesional bakoitzari benetan ordaindutako lansariak.

Hilero kotizatuko dute kontingentzia guztiengatik, ekitaldi ekonomiko bakoitzean ezarritako oinarrien gainean, artistak bere jarduera egin duen egun bakoitzeko jasotako lansarien arabera, hilabeteko gehienekoa  aplikatuko zaie, edozein delarik ere horien lanbide taldea.

Artistak benetan jasotako lansaria, eguneko zenbatekoan, ekitaldi ekonomiko bakoitzean finkatutakoa  baino txikiagoa denean, lansari horregatik kotizatuko da.

Hala ere, kontingentzia arrunt eta langabeziagatiko kotizazio-oinarria, ezingo da langilearen taldeari dagokion gutxienekoa baino txikiagoa izan, berau Langile Autonomoen Erregimen Berezirako ezarritako gutxieneko oinarria baino txikiagoa denean izan ezik. Kasu horretan, berau aplikatuko da.

Lan istripuengatiko eta gaixotasun profesionalengatiko kontingentziengatik kotizatzeko,  CNAE 2009- 59, 60 eta 90 jarduerei dagozkien tasak aplikatuko dira, primen tarifaren I Koadroan jasotakoak (2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrikoak, hots, gizarte, lan eta enplegu gaietan neurri urgenteak eta pentsio publikoak arautzeko abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren bosgarren azken xedapenak emandako idazketakoari jarraiki). Nolanahi ere, kotizazio-oinarria ezingo da izan indarreko gutxieneko muga orokorra baino txikiagoa.

Horrela egindako likidazioak behin behinekoak izango dira langileentzat.

Ekitaldi ekonomikoa bukatutakoan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak langileen kontingentzia arrunten eta langabeziagatiko behin-betiko kitapena egingo du,  jakinarazitako lansariak eta kotizatutako oinarriak kontuan izanda. Langileen erantzukizuna da horiek ordaintzea.

Urteko erregulazioaren ondorioz artistaren kontura sortzen diren kuoten diru-sarrera TC-1/30 eredua erabiliz egingo da.

Hori bai, behin betiko kitapena behin jasota, langileak ondokoen artean aukera dezake: zenbatekoa ordaintzea edo erregularizazioa benetan kotizatutako oinarrien arabera egitea eta ez jasotako lansarien arabera, eta kasu horretan emaitza ez da ordaintzea izango.

Hala ere,  aukera horrek eragina du benetan kotizatutako egunak kontuan hartzean , laneko bizitzaren ondorioetarako.

Diruzaintza Orokorrak kitapena hilean behin ordaintzeko baimena eman dezake,  gehienez ere sei hilabetez.

Hitzarmen Berezietan aplika daitekeen kotizazioa koefiziente hauek aplikatuz finkatuko da:

  • Hitzarmen Bereziak, babestutako kontingentzien barruan, osasun laguntza barne hartzen badu: %0,94
  • 1998ko urtarrilaren 1a baino lehen sinatutako hitzarmen bereziak osasun-laguntza barne hartzen ez badu: %0,77.
Complementary Content
${loading}