Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Zenbat kotizatu behar da?

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Kotizazio-oinarria

Erregimen berezi honetan, kotizazio-oinarria langileak aukeratzen du, dagozkion gutxieneko eta gehienezko etekin garbien tarteen artean.

2024. urtean, honako hauek izango dira etekin garbien tarteei aplikatu ahal zaizkien gehieneko eta gutxieneko oinarrien taula orokorra eta taula murriztua:

2024ko etekinen taula eta kotizazio-oinarriak.
Taula murriztua
Etekin garbien tarteak, 2024.
Euro hileko
Gutxieneko oinarria.
Euro hileko
Gehieneko oinarria.
Euro hileko
1. tartea <= 670 735,29 816,98
2. tartea > 670 eta <= 900 816,99 900
3. tartea > 900 eta <1.166,70 872,55 1.166,70
2024ko etekinen taula eta kotizazio-oinarriak.
Taula orokorra
Etekin garbien tarteak, 2024.
Euro hileko
Gutxieneko oinarria.
Euro hileko
Gehieneko oinarria.
Euro hileko
1. tartea >= 1.166,70 eta <=1.300 950,98 1.300
2. tartea > 1.300 eta <= 1.500 960,78 1.500
3. tartea > 1.500 eta <= 1.700 960,78 1.700
4. tartea > 1.700 eta <= 1.850 1.045,75 1.850
5. tartea > 1.850 eta <= 2.030 1.062,09 2.030
6. tartea > 2.030 eta <= 2.330 1.078,43 2.330
7. tartea > 2.330 eta <= 2.760 1.111,11 2.760
8. tartea > 2.760 eta <= 3.190 1.176,47 3.190
9. tartea > 3.190 eta <= 3.620 1.241,83 3.620
10. tartea > 3.620 eta <= 4.050 1.307,19 4.050
11. tartea > 4.050 eta <= 6.000 1.454,25 4.720,50
12. tartea > 6.000 1.732,03 4.720,50


Hala ere, berezitasun hauek daude:

2024ko urtarrilaren 1ean oinarri-aldaketa eskatuta duten langile autonomoak

2023ko abenduaren 31n kotizazio-oinarria aldatzeko eskatu zuten langileen kotizazio-oinarria, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera eragina izango duena, eskatutakoa izango da, baldin eta 1. ataleko tauletako tarteren batean badago eta uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege-Dekretuan ezarritakoa betetzen badu (13/2022 Errege Lege Dekretua, norberaren konturako langileentzako edo autonomoentzako kotizazio-sistema berri bat ezartzen duena eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzen duena).

Langile autonomoaren eta sozietateen senideak

Araubide berezi honetan 305.2.k) artikuluan ezarritakoaren babesean sarturik dauden langile autonomoen senideek eta araubide berezi honetan sarturik dauden langile autonomoek, 305.2 artikuluko b) eta e) idatz-zatietan ezarritakoaren babesean (artikulu horiek guztiak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean daude), ezingo dute aukeratu hilean 1.000 eurotik beherako kotizazio-oinarririk 2024. urtean. Gutxieneko kotizazio oinarri hori aplikatzeko, aski izango da araubide berezi honetan 90 egun alta emanda egotea kasu horietako edozeinetan.

2022/12/31n beren etekinengatik legokiekeen oinarritik gorako batean kotizatzen duten eta 2023an aldatu ez duten langile autonomoak

2024an, kotizazio-oinarri bera edo txikiagoa izan ahalko dute, nahiz eta haien etekinek aukeratutako oinarritik beherako oinarri bat aplikatzea ekarri.

Salmenta ibiltariak edo etxez etxeko salmentak burutzen dituzten langile autonomoak:

Salmenta ibiltaria egiten duten langile autonomoek (EJSN 4781, Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan; 4782, ehun-gaien, jantzien eta oinetakoen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan eta merkatu txikietan; eta 4789, bestelako produktuen txikizkako merkataritza, salmenta-postuetan eta merkatu txikietan), 1. tarteko gutxieneko oinarriaren ehuneko 77ren baliokidea den oinarriaren arabera kotizatu ahalko dute.

Atal honetan ezarritakoa aplikatuko zaie, orobat, salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileei, baldin eta diru-sarrerak erosleengandik zuzenean jasotzen badituzte.

Salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak.

Salmenta ibiltarian aritzen diren elkartutako lan kooperatibetako bazkide langileek, Langile Autonomoen Erregimen Berezian sartuta badaude, 2009. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 120.4.8. artikuluaren arabera, 2024. urtean ordaindu beharreko kuotan ehuneko 50eko murrizketa izateko eskubidea izango dute.

Murrizketa hori izateko eskubidea izango dute salmenta ibiltarian aritzen diren lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileek, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera jarduera hasi dutenek eta erregimen berezi horretan sartuta geratu direnek.

Hautatutako gutxieneko oinarriari Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian indarrean dagoen kotizazio-tasa aplikatzearen ondoriozko kuotari aplikatuko zaio murrizketa. Murrizketa ez da aplikatuko langile autonomoak gutxieneko oinarria baino handiagoa aukeratzen badu.

Jarduera-aniztasuna

Langile autonomoek jarduera anitzeko erregimenean kotizatzen dutenean, eta 2024. urtean kotizatzen dutenean. Erregimen berezi honetan egindako kotizazioak, enpresarien ekarpenak eta Gizarte Segurantzan besteren kontura lan egiteagatik langileari dagozkion ekarpenak kontuan hartuta, kontingentzia arruntengatik egindako kotizazioek 16.030,82 euro gainditzen dituzten soberakinen ehuneko 50 itzultzeko eskubidea izango dute, eta, gehienez ere, ordaindutako kontingentzien ehuneko 50 izango dute.

Halako kasuetan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak lau hilabeteko epean ordainduko du kasu bakoitzean dagokion itzulketa, Gizarte Segurantzaren Lege orokorraren testu bategineko 308.1c) artikuluan aurreikusitako erregularizaziotik hasita gehienez ere lau hilabeteko epean, non eta ez den epe horretan egitea eragozten duen edo interesdunak datuak ematea beharrezkoa duen kotizazio-berezitasunik. Kasu horretan, data horren ondoren itzuliko da dirua.

Eliza Katolikoko bizitza sagaratudun kideak

Eliza Katolikoko bizitza sagaratuko kideei, abenduaren 29ko 3325/1981 Errege Dekretuaren arabera araubide berezi honetan sartutakoei, zeinaren arabera Eliza Katolikoko Elizbarrutiko Zuzenbideko erlijiosoak Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian sartzen dira, eta martxoaren 12ko TAS/820/2004 Aginduaren arabera, zeinaren bidez Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian sartzen baitira Eliza Katolikoko erlijiosoak, ez zaie aplikatu jarduera ekonomiko edo profesionalagatiko errendimenduen araberako kotizazioa.

Nolanahi ere, kotizazio-oinarrien taula murriztuko 3. tarteko gutxieneko oinarriaren berdina edo handiagoa den hileko kotizazio-oinarria aukeratu beharko dute.

Haiek hautatutako hileko kotizazio oinarriak ez dira erregularizatuko, ez baitira kotizatzen etekinen arabera.

Aldi baterako ezgaitasunaren, lan istripuaren eta lanbide gaixotasunaren kontingentzia, jarduera etetearen eta lanbide-heziketaren ondoriozko kontingentziaren estaldura ere ez da eskatuko.

Norbere Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Erregimen Berezian sartutako Eliza Katolikoko bizi-institutuetako kideen kotizazio-oinarriari aplikatu beharreko kotizazio-tasa % 27,15 izango da. Ehuneko horretatik, % 26,51 gertakizun arrunten estaldurari dagokio, aldi baterako ezgaitasuna kenduta, eta % 0,64, ezgaitasun iraunkorrari eta heriotzari eta biziraupenari dagozkien gertakizun profesionalei, estalita ez badago, betiere erakunde horiek aldi baterako ezgaitasunaren prestazio ekonomikoaren kudeaketan lankidetzan aritzeko Gizarte Segurantzako baimena dutenean..

Institutu horiek baimenik ez duten kasuetan, kotizazio-oinarriari aplikatu beharreko kotizazio-tasa %28,30 izango da, kontingentzia arrunten estaldurari dagokiona, eta ez da eskatuko lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren kontingentziak estaltzea, ez eta jarduera etetea eta lanbide-prestakuntza ere.

Complementary Content
${loading}