Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Cotización

Kotizatzeko betebeharraren subjektu erantzulea

Kotizazioa hitzarmen bereziaren harpidedunaren kontura da. Hitzarmen berezia sinatzen duten langileen ordezkoak betebehar hori beren borondatez beren gain hartzen duten pertsona fisiko edo juridikoak izan daitezke, langile horien berariazko baimenarekin.

Kotizazio-oinarria

Hitzarmen berezia sinatzeko unean interesdunak honako hileroko kotizazio oinarriak aukeratu ahal izango ditu:

 • Bere lanbide kategoriako edo Erregimeneko kotizazio taldearen kontingentzia arruntengatiko gehieneko kotizazio oinarria, baldin eta azken 5 urteetan 24 hilabete kotizatu baditu, jarraian edo ez.

Aurrekoa aukeratu duen interesdunak nahi izanez gero, laneko bajaren ondorengo ekitaldi bakoitzean gehieneko oinarri hori handitu egin ahal izango du, bere lanbide kategoriari dagokion gehieneko kotizazio taldearen oinarria handitzen den proportzio berean.

 • Batezbesteko kotizazioa, bajak ondorioak izan edo kotizatzeko obligazioa iraungi aurreko segidako hamabi hilabeteetan hitzarmen bereziaren eskaera egiten duen langileak kotizatu dituen kontingentzia arruntengatiko oinarrien batura 12 zenbakiaz zatituz lortzen dena. Hurrengo paragrafoan adierazten den gutxieneko oinarria baino handiagoa izan beharko da.

Hamabi hilabete baino gutxiagoko kotizazio-aldia egiaztatuta izanez gero, oinarria kotizazio oinarriak kotizatutako egunez zatituta lortutako emaitza 30 zenbakiaz biderkatuta lortutako emaitzarekin egongo da osatuta.

Aurrekoa aukeratu duen interesdunak nahi izanez gero, laneko bajaren ondorengo ekitaldi bakoitzean gehieneko oinarri hori handitu egin ahal izango du, bere lanbide kategoriari dagokion gehieneko kotizazio taldearen oinarria handitzen den proportzio berean.

 • Gutxieneko kotizazio-oinarria, Hitzarmen Bereziak ondorioak izango dituen unean eta Euren Konturako Langile eta Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian indarrean dagoena. Gutxieneko oinarri hori 2022ko abenduaren 31n indarrean zegoen norberaren konturako langileen edo autonomoen gutxieneko kotizazio-oinarria baino handiagoa ez den bitartean, aplikatu beharreko gutxieneko kotizazio-oinarria azken hori izango da.

Hala ere, kotizazioari dagokionez, lanbide-kategoria desberdinak kontuan hartu behar diren Erregimenetan, aurreko paragrafoetan adierazitako gutxieneko edo gehieneko oinarriak langileak baja hartu aurretik zuen kategoriaren kotizazio-taldeari dagozkiola ulertuko da, baldin eta Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen gutxieneko oinarria baino handiagoak badira.

 • Harpidedunari aplikatu beharreko gutxieneko oinarriaren eta gehieneko oinarriaren arteko kotizazio-oinarria.

Hitzarmena sinatu ondoren, aukera hauek daude:

 • Aukeratutako hitzarmeneko kotizazio-oinarriaren aldaketa eskatzea, sinatzen den unean.
 • Igoera hori gehitzeko edo horri uko egiteko eskatzea, kasuan kasuko Gizarte Segurantzako Erregimenaren kotizazio-oinarri maximoa igotzen den portzentaje berean.

Aldaketa horiek urte bakoitzeko urriaren 1a baino lehen eskatu ahalko dira, EGOITZA elektronikoan dagokion zerbitzuaren bidez. Aukeratzeak edo uko egiteak eskaera aurkeztu eta hurrengo urteko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.

Sartu beharreko kuotaren zehaztapena

Interesatuak aukeratutako kotizazio-oinarriari Erregimen Orokorrean indarrean dagoen kotizazio-tasa bakarra aplikatuko zaio (2023. urterako, % 28,30).

Lortutako emaitza Kotizazio-aginduak urtero finkatzen duen koefiziente murriztailearekin biderkatuko da. 2023. urterako:

 • 0,94, 1998ko urtarrilaren 1az geroztik sinatutako hitzarmenetarako.
 • 0,77, 1998ko urtarrilaren 1a baino lehen sinatutako hitzarmenetarako.

Ordaindu beharreko kuota osatuko duen produktua.

Era berean, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, belaunaldien arteko ekitate-mekanismoari dagokion kuota sartuko da. Kuota hori zehazteko, urtero dagokion tasa aplikatuko zaio gertakizun arruntengatiko hasierako kotizazio-oinarriari.

Belaunaldien arteko ekitate-mekanismoaren kotizazioa pixkanaka aplikatuko da, 2023ko urtarrilaren 1etik 2050eko abenduaren 31ra arte, eskala honen arabera:

 • 2023. urtean, portzentajezko 0,60 puntu izango dira.
 • 2024. urtean, portzentajezko 0,70 puntu izango dira.
 • 2025. urtean, portzentajezko 0,80 puntu izango dira.
 • 2026. urtean, portzentajezko 0,90 puntu izango dira.
 • 2027. urtean portzentajezko puntu bat.
 • 2028. urtean, portzentajezko 1,10 puntu izango dira.
 • 2029. urtean, portzentajezko 1,2 puntu izango dira.
 • 2030etik 2050era bitartean, 1,2ko portzentajeari eutsiko zaio.

Ordainketa epea

Hilabete bateko kuotaren hurrengo hilabete naturalean zehar ordainduko da kuota, hitzarmena sinatu aurreko Erregimena, Langile Autonomoen Erregimen Berezia denean izan ezik. Kasu horretan, hilabete bateko kuotaren hilabete berean egin beharko da kuotaren ordainketa.

Kotizazio-oinarriaren gehikuntza, hitzarmen berezia sinatu ondoren

Oro har, Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Bereziko gutxieneko oinarria gehitu den portzentaje berean gertatzen da.

Hala ere, harpidedunak edozein kotizazio-oinarrirengatik kotizatzea aukeratu badu, gutxieneko oinarriagatik izan ezik, aukera dezake bere oinarriaren balioa handitzea, kasuan kasuko erregimenaren kotizazio-oinarri maximoaren urteko igoeraren arabera. Bestela, aurreko lerroaldean azaldutakoaren arabera handituko da.

Kotizazio-oinarria borondatez gehitzeko eskaera urte bakoitzeko urriaren 1a baino lehen egin beharko da, “Izapideak eta kudeaketak” atalean ezarritako bidea erabiliz, hurrengo urtarrilaren 1etik aurrera ondorioak izan ditzan.

Complementary Content
${loading}